Atheneum: essay

Deze pagina bevat selectie van lezenswaardige essays en wetenschappelijke publicaties in het licht van de missie van Stichting Civitas Naturalis. Zij zijn geordend aflopend naar datum.


Over organisatienetwerken

Marco Derksen | 2023, Koneksa Mondo Organisatienetwerken zijn een opkomend fenomeen in de (semi-)publieke sector en vormen een – en volgens sommigen zelfs hét – ‘organiseer-antwoord’ op de complexe, maatschappelijke vraagstukken waar maatschappelijke organisaties mee worstelen. Patrick Kenis definieert een organisatienetwerk (zie boek Organisatienetwerken) als een verband van soevereine en unieke organisaties die informatie, middelen, … Lees verder “Over organisatienetwerken”

SK x OK x IV = R

Hans Redert en Jack Kruf* | 2023 Op basis van een serie interviews met bestuurders en managers in het publieke domein, hebben wij de volgende ‘eenvoudige’ formule ontwikkeld om de kans op Resultaat van besturing te kunnen bepalen. De formule is ontwikkeld met het publieke domein van provincie, regio, stad, dorp, wijk, buurt of straat … Lees verder “SK x OK x IV = R”

Wie wordt gehoord?

Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht Georgina Kuipers, Gert Jan Geertjes, Martijn van der Steen | 2023, NSOB Dit essay is een verkenning van de verhoudingen tussen macht en tegenmacht in Nederland. Welke actoren formeel tot de macht respectievelijk tegenmacht behoren staat echter niet vast en van een stelsel is formeel geen sprake. … Lees verder “Wie wordt gehoord?”

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance

Willem Peter de Ridder | 2007, Future Studies Inleiding Alle ondernemingen lopen operationele risico’s, variërend van stormschade aan een gebouw, systeemstoringen en het vertrek van belangrijke medewerkers tot boekhoudfouten, interne/externe fraude en misleiding van aandeelhouders. Sinds beruchte schandalen bij ondernemingen als Barings, Enron, Worldcom, Parmalat, Shell en Ahold staat operationeel risicomanagement hoog op de agenda … Lees verder “Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance”

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen

Mona Keijzer | 2023, De Nieuwe Denktank Waarom faalt het overheidsbeleid (bijna) altijd? Een pleidooi voor het accepteren van onvolmaaktheid en bescheidenheid van bestuurders, politici, ambtenaren en burgers. Met de beste bedoelingen zijn de afgelopen decennia vele wetten en lagere regelgeving aangenomen en bijbehorende beleidsuitvoeringssystemen in stelling gebracht…  We hebben inmiddels zoveel wetten en regels … Lees verder “De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen”

The State of Organizations 2023

Ten shifts transforming organizations By Patrick Guggenberger, Dana Maor, Michael Park, and Patrick Simon | 2023, McKinsey Business leaders around the world are currently addressing not only economic volatility, geopolitical instability, and the lingering effects of the COVID-19 pandemic but also a range of organizational shifts that have significant implications for structures, processes, and people. The … Lees verder “The State of Organizations 2023”

Governance in gevaar (3): gevaarlijke combinaties van voorzitters

Door Hans Hoek* (2012) In deze reeks ‘Governance in gevaar’ zijn  persoonlijkheden van bestuurders en toezichthouders beschreven, die een risico kunnen vormen voor de organisatie die zij leiden. Ook met voorzitters kan een organisatie risico lopen. In dit artikel beschrijft de auteur gevaarlijke combinaties van voorzitters. Het goed functioneren van de as van de voorzitter … Lees verder “Governance in gevaar (3): gevaarlijke combinaties van voorzitters”

Risicomanagement, meer dan de som der delen

Frank van Kuijck en Rein-Aart van Vugt | Deloitte, 2010 De rol die gemeenten en provincies (hierna gemeenten) in onze samenleving innemen, is gecompliceerd. Dat kun je zien aan het aantal relaties dat gemeenten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een project. De complexiteit wordt ook gecreëerd door … Lees verder “Risicomanagement, meer dan de som der delen”

Environmental Protection Agency (EPA)

US Government | December 2, 1970 This organisation was founded as an independent executive agency of the United States federal government tasked with environmental protection matters. Beginning in the late 1950s and through the 1960s, US Congress reacted to increasing public concern about the impact that human activity could have on the environment. In 1959 congress passed … Lees verder “Environmental Protection Agency (EPA)”

Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases

Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty Amos Tversky and Daniel Kahneman | 1974 “This article described three heuristics that are employed in making judgments under uncertainty: (i) representativeness, which is usually employed when people are asked to judge the probability that an object or event A belongs to class or process … Lees verder “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”

Is the end of risk management near?

A collective reconsideration Marinus de Pooter | 2015 For those who listen in various sectors, the picture quickly emerges that risk management is not successful in practice. And that despite all the investments made and the energy that has been put into it in recent years. If risk management does indeed bring so much good … Lees verder “Is the end of risk management near?”

Energietransitie en omgang met onzekerheid

Prof. Dr. Bastiaan Zoeteman[1] | 2018 De denktank ‘From Global to Local’[2] te Den Haag op 20 april 2018 is erop gericht de inventiviteit te verbeteren van lokale gemeenschappen in het omgaan met op hogere schaalniveaus spelende onzekerheden met veel impact. Daartoe worden uitkomsten van relevante onderzoeken verbonden met het risicomanagement rond de uitdagingen die … Lees verder “Energietransitie en omgang met onzekerheid”

Kanteling in risicomanagement

De weg naar good governance Rik Buddenberg* | 2015 Het accent heeft de afgelopen jaren gelegen op risicomanagement en minder op Good Governance. Hoewel risicomanagement een belangrijk thema is, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat risicomanagement een enigszins achterhaald thema is. Het denken in scenario’s bij publieke organisaties is inmiddels op grote … Lees verder “Kanteling in risicomanagement”

‘Governance in gevaar? (2): risicovolle toezichthouders

Hans Hoek* | 2010 In deze reeks ‘Governance in gevaar’ zijn  persoonlijkheden van bestuurders  beschreven, die een risico kunnen vormen voor de organisatie die zij leiden. Ook met toezichthouders kan een organisatie risico lopen. In dit artikel beschrijft de auteur risicovolle leden van de raad van toezicht of raad van commissarissen. De maatschappij en de … Lees verder “‘Governance in gevaar? (2): risicovolle toezichthouders”

A shift in paradigm?

Collaborative public administration in the context of national digitalization strategies Gerhard Hammerschmid, Enora Palaric, Maike Rackwitz and Kai Wegrich | Wiley Online Library Despite claims of a paradigmatic shift toward the increased role of networks and partnerships as a form of governance—driven and enabled by digital technologies—the relation of “Networked Governance” (NG) with the pre-existing … Lees verder “A shift in paradigm?”

Risico’s, besturing en democratie

Een bestuurskundige beschouwing Eugène Meuleman | 2014 Het afgelopen jaar is een groot aantal interessante publicaties verschenen over publiek risicomanagement. Op een tweetal van deze publicaties wil ik nader ingaan: het Global Risks Report 2014 van het World Economic Forum en het verslag “Risico’s en bedreigingen 2014” van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). Global Risks 2014, … Lees verder “Risico’s, besturing en democratie”

WMO en het managen van risico’s

Jan-Willem Boissevain, Logica en Jack Kruf, gemeente Roosendaal | 29 maart 2007, Rotterdam Per 1 januari 2007 is de WMO van start gegaan. Iedereen bereidde zich voor op woedende burgers, enorme wachtlijsten en stapels bezwaarschriften. Maar niets van dat alles. Toch zijn de risico’s reëel. Misschien niet op korte termijn, maar op lange termijn neemt … Lees verder “WMO en het managen van risico’s”

Openbaar bestuur en de overtuiging van een gedeputeerde

Hans Redert en Jack Kruf | 2015 Het interview met gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Noord-Brabant biedt een open inkijk in de relevante trends en ontwikkelingen met betrekking tot het besturen van het publieke (provinciale) domein. Veel van de inzichten van deze gedeputeerde zijn anno 2023 nog steeds actueel. Het interview bevat lessen hoe te … Lees verder “Openbaar bestuur en de overtuiging van een gedeputeerde”

Een waterschap voor het waterbeheer van de toekomst

Myrthe van Delden, Johan Oudega, Martijn van der Steen en Marise van ’t Wout | 2023 “In 2023 zijn opnieuw Waterschapsverkiezingen in Nederland. In de aanloop naar die verkiezingen voerden de waterschappen met elkaar een strategisch gesprek over de uitdagingen die er op waterschappen afkomen, over de kansen die er liggen en over de onzekerheden die er … Lees verder “Een waterschap voor het waterbeheer van de toekomst”

Hexagon in publieke (be)sturing

Stichting Civitas Naturalis | 2023 Het doel van onze studie was om beter te begrijpen wat er op lokaal niveau gebeurt met betrekking tot de besturing van dorpen en steden, dit vooral vanuit het perspectief van de praktijk. De bevindingen zijn vastgelegd in het Civitas Navigation Report 2023. Civitas staat voor gemeenschap van burgers. Navigatie … Lees verder “Hexagon in publieke (be)sturing”

De decentralisaties

Paul Bordewijk* | 2014 De decentralisaties in het sociale domein betekenen voor de gemeenten een uitdaging van ongekende omvang, vooral door de bezuinigingen die eraan gekoppeld zijn. Maar in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen was daar nauwelijks iets van te merken. Die gingen over het vertrouwde domein van de publieke voorzieningen: een cultuurpaleis in Den … Lees verder “De decentralisaties”

Risicomanagement in kleine gemeenten

Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 2004) is risicomanagement bij gemeenten volop in beweging. De structurele verankering van risicomanagement vraagt echter om blijvende aandacht en omvat meer dan het uitvoeren van een eenmalig ‘kunstje’ of het opstellen van een weerstandsparagraaf. Implementatie hoeft geen belemmering te zijn De vraag is hoeveel inspanning … Lees verder “Risicomanagement in kleine gemeenten”

Unieke Unie

Koos van Houdt | februari 2023 Onlangs herinnerde Jack Kruf op deze plek eraan dat ik op 2 juni 2016 de onderscheiding ‘Medaille Mérite Européen in zilver’ ontving tijdens een mooie bijeenkomst in de toenmalige en hopelijk ook toekomstige vergaderzaal van de Eerste Kamer aan het Binnenhof in Den Haag. Ik kreeg die onderscheiding vanwege … Lees verder “Unieke Unie”

The new Danish guide on Risk Leadership

Lars Løkke Rasmussen and Jesper Hjort | 2007 In January 2007, PRIMO Danmark launched their national guide on (public) risk management Risikoledelse – En Kommunal Opgave. The guide was endorsed by the Danish Minister of Interior, Lars Løkke Rasmussen, who wrote the first part of the preface to the guide. Rasmussen: “Every day, local authority managers make … Lees verder “The new Danish guide on Risk Leadership”

“Long history of corporate governance puts UK in the lead”

Original (Dutch) by Jos Moerkamp | 2006 (translation by Jack Kruf | 2023)  Interview with Dr. Lynn Drennan, CEO of ALARM, about risk management The European example of well-developed risk management in the public sector is Great Britain. In the country where you can insure yourself against almost anything, governments and other public organisations appear to do … Lees verder ““Long history of corporate governance puts UK in the lead””

The risk management divide: public and private sector

Peter Young | 2007 and 2012 This article highlights the main differences between public and private risk management. In fact it are two essays written in two moments in time. It is about the increasing and growing insights in the differences between public and private risk. The science is young. Young, P. (2007) Public and Private … Lees verder “The risk management divide: public and private sector”

Het wil maar niet vlotten

Adriaan Bouwdewijn* | 2014 Het zijn waarnemingen van een betrokkene. Het wil niet vlotten met risicomanagement bij organisaties in het publieke domein. Met regelmaat verschijnen er artikelen, waarin op basis van onderzoek of inventarisatie uiteen wordt gezet dat risicomanagement een formaliteit lijkt te worden, een verplicht nummer, een papieren tijger, een exercitie voor de vorm. Op grond … Lees verder “Het wil maar niet vlotten”

Van cijfers en controle naar waarden en vertrouwen

Jan Willem Dijk, Theo Dijkstra, Eric Frank en Jack Kruf | 2015 Over een paradox en de zoektocht. Een essay naar aanleiding van een ronde tafel op uitnodiging van de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden. Een multidisciplinair gezelschap buigt zich over de volgende vraag: ‘Wat zijn belangrijke waarden in het krachtenveld tussen cijfers en controle aan … Lees verder “Van cijfers en controle naar waarden en vertrouwen”

Verbonden partijen en waterschappen

Harry ter Braak en Erik Koopman | WagenaarHoes 2018 Verbonden partijen vervullen een steeds grotere rol in de taken van de diverse overheden zoals ook waterschappen. Steeds vaker wordt voor een verbonden partij gekozen om kennis en expertise te delen, uitvoeringstaken gezamenlijk op te pakken en om (maatschappelijke) problemen op te lossen. Echter, veel waterschappen, … Lees verder “Verbonden partijen en waterschappen”

Haarscheuren in financiële verhoudingen

Caspar Boendermaker & Jack Kruf | 2019 In april 2019 vond  in samenspraak met BNG Bank, de jaarlijkse PRIMO/UDITE-bijeenkomst van de denktank ‘From Global to Local’ plaats. Een vijftiental publieke leiders hebben bij en met BNG Bank gesproken over de uitdagingen waar decentrale overheden voor staan. Aan de hand van het recent verschenen Global Risks … Lees verder “Haarscheuren in financiële verhoudingen”

Risicomanagement: strategisch instrument

Vincent Janssen* | 2015 Naar een echte en bredere discussie Wanneer heeft u de jaarrekening van uw gemeente voor het laatst ingekeken? Voor de meesten van u waarschijnlijk bij vaststelling door de raad. De paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening heeft dan ook maar een beperkte waarde voor de dagelijkse besturing en het omgaan met risico’s. … Lees verder “Risicomanagement: strategisch instrument”

The Big Beautiful Municipality?

Harrie Scholtens* | 2013 Times are changing. In every society this will happen and has to be recognised. However difficult it is to say goodbye to the past, we have to realise that the past is behind us. Of course we have to learn from it, but we also have to look forwards and prepare … Lees verder “The Big Beautiful Municipality?”

Governance in gevaar (1): risicovolle bestuurders

Hans Hoek* | 2010 Besturen is een moeilijk vak, waarvoor niet iedereen geschikt is. Geschiktheid hangt af van kennis en vaardig­heden, maar ook van de persoon, zijn houding en zijn gedrag. Kennis en vaardigheden kun je leren en toetsen bij een sollicitatie. Maar het is moeilijker om er achter te komen wat voor persoon de … Lees verder “Governance in gevaar (1): risicovolle bestuurders”

Leadership failures

John O’Dea* | May 2017 We in Europe believe that our democratic system provides the foundation for a great set of principles and values that lead to good public governance. Public leadership is embedded within this, at least we think it is fair to say we ‘believe’ this. One might even say we have believed … Lees verder “Leadership failures”

Reflecties bij het Regeerakkoord

Jack Kruf | 17 oktober 2017 In het openbaar bestuur staat het professioneel managen van waarden, doelen en performance centraal. Zij die als vertegenwoordigers van het volk gekozen zijn om het land, de provincie of de gemeenten te besturen staan daarbij voor een verantwoordelijke opgave. Factoren als robuustheid, focus, realisme, veerkracht, weerstandsvermogen, alertheid, wendbaarheid, innovatiekracht en … Lees verder “Reflecties bij het Regeerakkoord”

Zicht op de toekomst: De wereld 80 jaar verder

Eric Frank* | 2018 Met interesse bekeek ik nog eens het boek Zicht op de toekomst – De wereld 80 jaar verder van de gebroeders Rudolf en Robbert Das, (tweeling 1929), technisch illustratoren, bouwkundig ontwerpers, futurologen, visionairs en auteurs. In dit boek kun je nog eens lezen – en vooral ook bekijken – over de achterliggende problematiek … Lees verder “Zicht op de toekomst: De wereld 80 jaar verder”

Stop met risicomanagement, begin met waardemanagement

Peter Paul Leutscher* en Marinus de Pooter** | 2014 Over energie, rollen en het speelveld Veel profit en non-profit organisaties hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in risicomanagementsystemen. Het is onze observatie dat veel van die inspanningen niet hebben geleid tot bevredigende resultaten voor bestuurders en managers. In dit artikel bespreken wij diverse redenen hiervoor. … Lees verder “Stop met risicomanagement, begin met waardemanagement”

Zelfingenomenheid als risico

Paul Wouters* | 2007 Mij is verzocht tot nader order als columnist te fungeren, met als bijzondere opdracht om ‘de zelfingenomen Hollander’ – de kwalificatie is niet afkomstig van deze Belg! – af en toe eens een spiegel voor te houden. Het schijnt deze mensensoort soms aan reflectie te ontbreken. Het spreekt vanzelf dat ik mijn … Lees verder “Zelfingenomenheid als risico”

Het belang van risicomanagement

Pim Vermeulen* | 2007 Dames en heren, Aan mij is gevraagd een inleiding te verzorgen over risicomanagement en daarin mijn visie te geven op het belang ervan. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten heb ik vanzelfsprekend meer dan de spreekwoordelijke “affiniteit” met het onderwerp. Voor een bank “van en … Lees verder “Het belang van risicomanagement”

Change is here to stay

Alinda van Bruggen | juni 2020 5 essentiële principes voor succesvol besturen in crisistijd Sinds het uitbreken van de Corona-pandemie bevinden we ons in een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die we nog maar beperkt kennen en doorgronden. Maar waarbij één ding wel zeker is: er komt nog meer in beweging dan we nu kunnen voorzien. … Lees verder “Change is here to stay”

Een pluridisciplinaire benadering

Bij de diagnose van een voorliggend vraagstuk – groot of klein, dat maakt niet uit – is het uitgangspunt van het raamwerk Cinetone® om diverse perspectieven tegelijk te hanteren. Dus niet slechts vanuit dat ene gezichtspunt, het eigen beleidsveld, het voorliggende belang of de vertrouwde wetenschap. De stichting is geïnspireerd door het werk van prof. … Lees verder “Een pluridisciplinaire benadering”

Is het einde van risicomanagement nabij?

Marinus de Pooter | 2014 Tijd voor een collectieve herbezinning! Voor wie zijn oor te luisteren legt in uiteenlopende sectoren doemt spoedig het beeld op dat risicomanagement in de praktijk maar beperkt aanslaat. En dat ondanks alle gedane investeringen en de energie die er in de afgelopen jaren in is gestoken. Als risicomanagement inderdaad zoveel … Lees verder “Is het einde van risicomanagement nabij?”

Risicomanagement bij grote evenementen

Eric Frank en Jack Kruf | 2016 De eindrapportage van Le Grand Départ de Tour de France 2015 door de gemeente Utrecht en de evaluatie ervan door de Universiteit van Utrecht alsmede het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente Roosendaal in 2013 waren uitgangspunt voor de masterclass ‘risicomanagement bij grote evenementen’. Dit essay belicht deze … Lees verder “Risicomanagement bij grote evenementen”

Over de relevantie van Europese journalistiek

Journalist Koos van Houdt*, Europees correspondent en voormalig politiek redacteur van het Nederlands Dagblad, heeft op donderdag 2 juni 2016 uit handen van Jacques Santer, voormalig voorzitter van de Europese Commissie en huidig president van de Raad van Bestuur van de stichting Mérite Européen**, een prijs ontvangen voor zijn inzet voor Europa. Ook schrijver en … Lees verder “Over de relevantie van Europese journalistiek”

‘Commitment aan de top nodig voor risicomanagement’

Martijn Kregting* interview met Jan-Henk Janssen | 2011 Het geheim van Arnhem Recent werd de aanpak op het gebied van risicomanagement door de gemeente Arnhem in een onderzoek naar 100.000+ gemeenten bestempeld als best practice. De gemeente heeft de afgelopen jaren zijn aanpak van risicomanagement radicaal veranderd. Het is onderdeel geworden van zowel het dagelijks … Lees verder “‘Commitment aan de top nodig voor risicomanagement’”

Quadruple Helix

Stichting Civitas Naturalis maakt gebruik van technieken die onder meer ontwikkeld zijn in de bosecologie en silvologie. Dit om tot een integrale en holistische diagnose te komen van de betreffende krachtenvelden in het publieke domein. Een voorbeeld is deze diagnose van een bestaande regionale samenwerking in Nederland, bezien vanuit het aspect van economische ontwikkelingskracht. Beschouw … Lees verder “Quadruple Helix”

Democratische controle op samenwerking moet beter

John Smits, Simone Buissink en Hugo Parker Brady | 2014 Gemeenten en provincies hebben de uitvoering van wettelijke taken en de realisatie van ambities op veel terreinen belegd bij privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties. Bijvoorbeeld bij regionale milieudiensten, veiligheidsregio’s, sociale werkvoorzieningen, afvalbedrijven en regionale luchthavens. Door de decentralisaties in het sociale domein neemt het aantal samenwerkingsverbanden verder … Lees verder “Democratische controle op samenwerking moet beter”

Myopic Voters and Natural Disaster Policy

Andrew Healy, Loyola Marymount University, and Neil Malhotra, Stanford University | 2009 In our democratic system citizens vote for their representative politicians, elected councils as well their public leaders, governors and governing councils. But what about the perception by citizens of how risks are handled by their leaders and what about citizen’s appreciation of proactive thinking by councillors … Lees verder “Myopic Voters and Natural Disaster Policy”

De heilige graal van risicomanagement

Cees A. Visser | april 2006 In nagenoeg alle recente wet- en regelgeving over corporate governance worden aan ondernemingen en hun bestuurders nieuwe eisen gesteld op het gebied van risicomanagement en interne beheersing. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste inzichten en concepten daarbij. Als het ondernemingsbestuur deze juist toepast zorgt dat … Lees verder “De heilige graal van risicomanagement”

Civitas Navigation Report 2023

From earlier quantitative and qualitative analyses by PRIMO Europe and UDITE in the last decade, this new research in 2021/2022 has been carried out by Civitas Naturalis Foundation*. The drive of this study was to better understand what is going on at the local level related to navigating the communities from a practitioner’s perspective. Civitas … Lees verder “Civitas Navigation Report 2023”

Lessen uit de Noord-Zuidlijn

In oktober 2002 wordt een bestuurlijke GO gegeven voor de bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Al snel stapelen problemen zich op voor de contracten, de organisatie, de planning en de financiële middelen. In 2009 volgen een rapport van de commissie Veerman Bouwen aan Verbinding en een raadsenquête en Rapport van de enquetecommissie Noord-Zuidlijn. Burgemeester … Lees verder “Lessen uit de Noord-Zuidlijn”

Scenariodenken als centrale tool

Theo Kocken* | 2014 Eén van de belangrijkste tools om in een wereld van fundamentele onzekerheid en complexiteit toch weerbaarheid te creëren is scenariodenken. In zijn puurste vorm probeert scenariodenken multidisciplinaire kennis vanuit fundamentele aspecten om te zetten in mogelijke impact op financiële assets. Die aspecten zijn bijvoorbeeld potentiële technologische, demografische, ecologische en sociaaleconomische ontwikkelingen, … Lees verder “Scenariodenken als centrale tool”

A city within a forest

Jack Kruf A new year. Time for reflection. Reading through the many articles on LinkedIn this morning I sense a need for change. Scientists and practitioners of all kinds, speak out that we must change. A kaleidoscope of paradigma shifts is proposed. There is no doubt in many minds that 2023 must be the year … Lees verder “A city within a forest”

Redefining Failure

Seth Godin | Harvard Business Review, 2010 We think we know what failure looks like. Products don’t get purchased. Reorganizations make things worse. Shipments aren’t delivered. Speeches don’t get applauded. Things explode. These are the emergencies and disasters that we have nightmares about. “Every day, there’s a line (sometimes 10 minutes long) to use the … Lees verder “Redefining Failure”

Risk Management: It’s Not Rocket Science – It’s Much More Complicated.

John Adams | May 2007, Public Risk Forum, PRIMO In popular imagination, rocket science is the totemic example of scientific complexity. As Britain’s leading academic expert on risk, I will argue here that risk management is in fact much more complex. To put it another way, the scientist studying turbulence “the clouds do not react … Lees verder “Risk Management: It’s Not Rocket Science – It’s Much More Complicated.”

Pluriform Organiseren

Opgaven gestuurd organiseren door gemeenten Eric Frank, Jack Kruf en Huibert van Wijngaarden | mei 2016 Een terugblik op een masterclass, die nog steeds actueel is. Of beter: actueler is dan ooit tevoren. We schrijven 11 maart 2016, stadhuis Groningen. Focus: de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor de aansturing van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap … Lees verder “Pluriform Organiseren”

Comparative risk analysis of technological hazards (a review)

Robert W. Kates and Jeanne X. Kasperson | 1983 Hazards are threats to people and what they value and risks are measures of hazards. Comparative analyses of the risks and hazards of technology can be dated to Starr (1969) but are rooted in recent trends in the evolution of technology, the identification of hazard, the … Lees verder “Comparative risk analysis of technological hazards (a review)”

Risk Management at the Edge of Three Worlds

City management in the perspective of ‘risk’ Jack Kruf | 2007 In this article I want to focus on the specific characteristics of the role and position of local authority CEO, the city manager, in relation to the three worlds of politics, society and management. And specific focus on the role of risk management in … Lees verder “Risk Management at the Edge of Three Worlds”

‘Lange geschiedenis van corporate governance geeft UK een koppositie’

Jos Moerkamp | B&G Magazine, oktober 2006 Interview met Dr. Lynn Drennan, directeur van ALARM, over risicomanagement Hét Europese voorbeeld van goed ontwikkeld risicomanagement in de publieke sector is Groot-Brittannië. In het land waar je je tegen nagenoeg alles kunt verzekeren, blijken overheden en andere publieke organisaties veel te doen aan het elimineren en beperken van … Lees verder “‘Lange geschiedenis van corporate governance geeft UK een koppositie’”

In memoriam Roelof A.A. Oldeman

Op 3 September jl. is te Wageningen Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman van ons heengegaan. Hij was als ere-voorzitter verbonden aan Stichting Civitas Naturalis. Hij zal zeer worden gemist, niet alleen vanwege zijn heldere en directe kijk op zaken, kennis van complexe systemen en hun werking, maar ook vanwege zijn creativiteit en humor, altijd … Lees verder “In memoriam Roelof A.A. Oldeman”

PRIMO: Founded by local chief executives in Europe

PRIMO and UDITE | 2005 UDITE, la Union des Dirigeants Territoriaux De l’Europe (Union of Local Authority Chief Executives of Europe) has decided to focus on risk management in the Strategic Plan for the years 2004-2006. The plan highlights the following points concerning risk management: “Among the most challenging issues for the public sector today is … Lees verder “PRIMO: Founded by local chief executives in Europe”

Regeren is Vooruitzien

Anno 2022 spreken wij in Nederland nu bijna 2 jaar over Corona. Als crisis wel te verstaan. Alle discussies en rapporten steken in op de  Corona-aanpak in de vorm van crisismanagement. Zowel de politiek, het bestuur, de media, de wetenschappelijke adviesraden en de zorgsector zelve zijn opgenomen in deze dans van reactie en reductie.  Covid-19 … Lees verder “Regeren is Vooruitzien”

Leren van of door rapporten

Mark van Twist, Hans Vermaak, Nancy Chin-A-Fat en Marije Huiting | NSOB Het essay publiceert ‘Leren van of door rapporten’. Het doet verslag van een concreet onderzoek in de gemeente Rotterdam dat de auteurs deden naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad inzake hoeveel de gemeente nou eigenlijk leert van raadsenquêtes en rekenkamerrapporten. Zij lopen de … Lees verder “Leren van of door rapporten”

Vechten in de vorige oorlog

Bert Bakker | Accountant nr. 1, 2008* Ook in de publieke sector is risk management in opkomst. Maar de dilemma’s zijn enorm. Misschien zijn de issues wel te complex en te politiek, en zijn overheden te verblind door pretentie om ooit effectief te zijn. Risk management in de publieke sector Wat mag worden verwacht van een … Lees verder “Vechten in de vorige oorlog”

Onzekere veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | Oktober 2008 Gezien de kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving is een proactieve omgang met onzekerheden vereist. Voorzorg brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers en vraagt om nieuwe activiteiten. In het rapport Onzekere veiligheid: Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid (rapport nr. 82, 2008) … Lees verder “Onzekere veiligheid”

The lost generation of ancient trees

Zij, die in welke vorm dan ook verantwoordelijkheid dragen binnen het openbaar bestuur, doen er per definitie wijs aan naar buiten te kijken. Weten hoe de stad en haar samenleving functioneren is een groot goed. Kennis en inzicht immers leiden vaak tot betere besluiten en meer gerichte dus effectievere acties. Zij dragen daarmee bij aan … Lees verder “The lost generation of ancient trees”

Verwerven, waarderen en wegen

Voorbereiden op een volgende crisis betekent vooral het besef dat die crisis er gáát komen. Dat is de conclusie die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur trekken met het essay ‘Verwerven, waarderen en wegen. De inzet van kennis bij beleidsadvisering in crisistijd’. Het essay volgt uit … Lees verder “Verwerven, waarderen en wegen”

Transdisciplinarity: Synthesis towards a modular approach

Ortwin Renn Abstract (quote):”The need to cope with future challenges posed by major transformations such as digitalization and sustainable development has led to several approaches to establish new concepts and methods of science and research. Scientific studies are supposed to provide background knowledge, to facilitate the desired transformations towards a sustainable future and to help … Lees verder “Transdisciplinarity: Synthesis towards a modular approach”

Zooming out, getting the picture

One of the crucial skills of public leaders and managers is to be able to get the bigger picture of society, and from there to connect things and to act accordingly. Mayors and city managers among others need to keep the main focus on the bigger picture, while aldermen and directors have their specific discipline, … Lees verder “Zooming out, getting the picture”

“De bosbouw vergt een holistische benadering”

De bosbouw borduurt teveel voort op de sectorale inrichting van het landgebruik. Dat zegt prof. dr. ir. Roelof Oldeman, hoogleraar Bosteelt & Bosoecologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Die reductionistische erfenis van de industriële revolutie dient volgens hem plaats te maken voor een meer holistische benadering waarbij de bossen niet meer moeten worden aangepast aan een … Lees verder ““De bosbouw vergt een holistische benadering””

Silvology

Silvology (Latin, silva or sylva, “forests and woods”; and Ancient Greek: -λογία, -logia, “science of or study of“) is the biological science of studying forests and woods, incorporating the understanding of natural forest ecosystems, and the effects and development of silvicultural practices (Wikipedia). The term complements silviculture, which deals with the art and practice of forest management. Silvology is seen as a single science for forestry and … Lees verder “Silvology”