Atheneum: essay

Deze pagina bevat selectie van lezenswaardige essays en wetenschappelijke publicaties in het licht van de missie van Stichting Civitas Naturalis. Zij zijn geordend aflopend naar datum.


Het belang van risicomanagement

Pim Vermeulen* | 2007 Dames en heren, Aan mij is gevraagd een inleiding te verzorgen over risicomanagement en daarin mijn visie te geven op het belang ervan. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten heb … Lees verder

Change is here to stay

Alinda van Bruggen | juni 2020 5 essentiële principes voor succesvol besturen in crisistijd Sinds het uitbreken van de Corona-pandemie bevinden we ons in een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die we nog maar beperkt kennen en doorgronden. Maar waarbij één … Lees verder

Een pluridisciplinaire benadering

Bij de diagnose van een voorliggend vraagstuk – groot of klein, dat maakt niet uit – is het uitgangspunt van het raamwerk Cinetone® om diverse perspectieven tegelijk te hanteren. Dus niet slechts vanuit dat ene gezichtspunt, het eigen beleidsveld, het … Lees verder

Is het einde van risicomanagement nabij?

Marinus de Pooter | 2014 Tijd voor een collectieve herbezinning! Voor wie zijn oor te luisteren legt in uiteenlopende sectoren doemt spoedig het beeld op dat risicomanagement in de praktijk maar beperkt aanslaat. En dat ondanks alle gedane investeringen en … Lees verder

Risicomanagement bij grote evenementen

Eric Frank en Jack Kruf | 2016 De eindrapportage van Le Grand Départ de Tour de France 2015 door de gemeente Utrecht en de evaluatie ervan door de Universiteit van Utrecht alsmede het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente … Lees verder

Over de relevantie van Europese journalistiek

Journalist Koos van Houdt*, Europees correspondent en voormalig politiek redacteur van het Nederlands Dagblad, heeft op donderdag 2 juni 2016 uit handen van Jacques Santer, voormalig voorzitter van de Europese Commissie en huidig president van de Raad van Bestuur van … Lees verder

‘Commitment aan de top nodig voor risicomanagement’

Martijn Kregting* interview met Jan-Henk Janssen | 2011 Het geheim van Arnhem Recent werd de aanpak op het gebied van risicomanagement door de gemeente Arnhem in een onderzoek naar 100.000+ gemeenten bestempeld als best practice. De gemeente heeft de afgelopen … Lees verder

Quadruple Helix

Stichting Civitas Naturalis maakt gebruik van technieken die onder meer ontwikkeld zijn in de bosecologie en silvologie. Dit om tot een integrale en holistische diagnose te komen van de betreffende krachtenvelden in het publieke domein. Een voorbeeld is deze diagnose … Lees verder

Democratische controle op samenwerking moet beter

John Smits, Simone Buissink en Hugo Parker Brady | 2014 Gemeenten en provincies hebben de uitvoering van wettelijke taken en de realisatie van ambities op veel terreinen belegd bij privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties. Bijvoorbeeld bij regionale milieudiensten, veiligheidsregio’s, sociale werkvoorzieningen, afvalbedrijven … Lees verder

Myopic Voters and Natural Disaster Policy

Andrew Healy, Loyola Marymount University, and Neil Malhotra Stanford University | 2009 In our democratic system citizens vote for their representative politicians, elected councils as well their public leaders, governors and governing councils. But what about the perception by citizens of how … Lees verder

De heilige graal van risicomanagement

Cees A. Visser | april 2006 In nagenoeg alle recente wet- en regelgeving over corporate governance worden aan ondernemingen en hun bestuurders nieuwe eisen gesteld op het gebied van risicomanagement en interne beheersing. In dit artikel geven we een overzicht … Lees verder

Civitas Navigation Report 2023

From earlier quantitative and qualitative analyses by PRIMO Europe and UDITE in the last decade this new research in 2021/2022 has been carried out by Civitas Naturalis foundation*. The drive of this study was to come to a better understanding … Lees verder

Lessen uit de Noord-Zuidlijn

In oktober 2002 wordt een bestuurlijke GO gegeven voor de bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Al snel stapelen problemen zich op voor de contracten, de organisatie, de planning en de financiële middelen. In 2009 volgen een rapport van de … Lees verder

Transect: een plakje ‘systeem’

Stichting Civitas Naturalis beoogt bij te dragen aan adequate diagnose van het systeem dat zich rondom een maatschappelijk vraagstuk gevormd heeft. Systeemdiagnose is niet zo eenvoudig. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Eén daarvan is het transect, een … Lees verder

Scenariodenken als centrale tool

Theo Kocken* | 2014 Eén van de belangrijkste tools om in een wereld van fundamentele onzekerheid en complexiteit toch weerbaarheid te creëren is scenariodenken. In zijn puurste vorm probeert scenariodenken multidisciplinaire kennis vanuit fundamentele aspecten om te zetten in mogelijke … Lees verder

A city within a forest

Jack Kruf A new year. Time for reflection. Reading through the many articles on LinkedIn this morning I sense a need for change. Scientists and practitioners of all kinds, speak out that we must change. A kaleidoscope of paradigma shifts … Lees verder

Redefining Failure

Seth Godin | Harvard Business Review, 2010 We think we know what failure looks like. Products don’t get purchased. Reorganizations make things worse. Shipments aren’t delivered. Speeches don’t get applauded. Things explode. These are the emergencies and disasters that we … Lees verder

Risk Management: It’s Not Rocket Science – It’s Much More Complicated.

John Adams | May 2007, Public Risk Forum, PRIMO In popular imagination, rocket science is the totemic example of scientific complexity. As Britain’s leading academic expert on risk, I will argue here that risk management is in fact much more … Lees verder

Pluriform Organiseren

Opgaven gestuurd organiseren door gemeenten Eric Frank, Jack Kruf en Huibert van Wijngaarden | mei 2016 Een terugblik op een masterclass, die nog steeds actueel is. Of beter: actueler is dan ooit tevoren. We schrijven 11 maart 2016, stadhuis Groningen. … Lees verder

Risk Management at the Edge of Three Worlds

Corporate City management in the perspective of ‘risk’ Jack Kruf | mei 2007 In this article I want to focus on the specific characteristics of the role and position of local authority CEO, the city manager, in relation to the … Lees verder

‘Lange geschiedenis van corporate governance geeft UK een koppositie’

Jos Moerkamp | B&G Magazine, oktober 2006 Interview met Dr. Lynn Drennan, directeur van ALARM, over risicomanagement. Hét Europese voorbeeld van goed ontwikkeld risico- management in de publieke sector is Groot-Brittannië. In het land waar je je tegen nagenoeg alles kunt … Lees verder

In memoriam Roelof A.A. Oldeman

Op 3 September jl. is te Wageningen Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman van ons heengegaan. Hij was als ere-voorzitter verbonden aan Stichting Civitas Naturalis. Hij zal zeer worden gemist, niet alleen vanwege zijn heldere en directe kijk op zaken, … Lees verder

Regeren is Vooruitzien

Anno 2022 spreken wij in Nederland nu bijna 2 jaar over Corona. Als crisis wel te verstaan. Alle discussies en rapporten steken in op de  Corona-aanpak in de vorm van crisismanagement. Zowel de politiek, het bestuur, de media, de wetenschappelijke … Lees verder

Leren van of door rapporten

Mark van Twist, Hans Vermaak, Nancy Chin-A-Fat en Marije Huiting | NSOB Het essay publiceert ‘Leren van of door rapporten’. Het doet verslag van een concreet onderzoek in de gemeente Rotterdam dat de auteurs deden naar aanleiding van een motie in de … Lees verder

Vechten in de vorige oorlog

Bert Bakker | Accountant nr. 1, 2008* Ook in de publieke sector is risk management in opkomst. Maar de dilemma’s zijn enorm. Misschien zijn de issues wel te complex en te politiek, en zijn overheden te verblind door pretentie om ooit … Lees verder

Onzekere veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | Oktober 2008 Gezien de kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving is een proactieve omgang met onzekerheden vereist. Voorzorg brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers en vraagt om … Lees verder

The lost generation of ancient trees

Zij, die in welke vorm dan ook verantwoordelijkheid dragen binnen het openbaar bestuur, doen er per definitie wijs aan naar buiten te kijken. Weten hoe de stad en haar samenleving functioneren is een groot goed. Kennis en inzicht immers leiden … Lees verder

Verwerven, waarderen en wegen

Voorbereiden op een volgende crisis betekent vooral het besef dat die crisis er gáát komen. Dat is de conclusie die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur trekken met het essay ‘Verwerven, … Lees verder

Transdisciplinarity: Synthesis towards a modular approach

Ortwin Renn Abstract (quote):”The need to cope with future challenges posed by major transformations such as digitalization and sustainable development has led to several approaches to establish new concepts and methods of science and research. Scientific studies are supposed to … Lees verder

Zooming out, getting the picture

One of the crucial skills of public leaders and managers is to be able to get the bigger picture of society, and from there to connect things and to act accordingly. Mayors and city managers among others need to keep … Lees verder

The new Danish guide on Risk Leadership

In January 2007, PRIMO Danmark launched their national guide on (public) risk management Risikoledelse – En Kommunal Opgave. The guide was endorsed by the Danish Minister of Interior, Lars Løkke Rasmussen, who wrote the preface to the guide. Rasmussen: “Every … Lees verder

“De bosbouw vergt een holistische benadering”

De bosbouw borduurt teveel voort op de sectorale inrichting van het landgebruik. Dat zegt prof. dr. ir. Roelof Oldeman, hoogleraar Bosteelt & Bosoecologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Die reductionistische erfenis van de industriële revolutie dient volgens hem plaats te maken … Lees verder

Silvology

Silvology (Latin, silva or sylva, “forests and woods”; and Ancient Greek: -λογία, -logia, “science of or study of“) is the biological science of studying forests and woods, incorporating the understanding of natural forest ecosystems, and the effects and development of silvicultural practices (Wikipedia). The term complements silviculture, which deals with the art … Lees verder