Atheneum Oldemanlezing

Deze pagina bevat een selectie van publicaties die direct zijn gerelateerd aan Oldemanlezing. Zij zijn geordend aflopend naar datum. Zij zijn ook vindbaar op de productpaginaThis page contains a selection of publications directly related to Oldeman lecture. They are arranged descending by date. They can also be found on the product page.


De bril van systeemdenken

Het belang van systeemdenken bij het vinden van oplossingen van voorliggende vraagstukken is groot. Het blijft een uitdaging, omdat dit bovenal complex is en begrepen dient te worden door de onderdelen van het systeem. Het leren van natuurlijke ecosystemen is … Lees verder

L’ architecture de la forêt guyanaise

Profile of a patch of forest of about 30 X 40 m in the Saül region by Roelof Oldeman (1974), at an altitude of 285 m. Thick line: trees of the whole of the present; dotted and shaded: trees of … Lees verder

Thorbecke voorbij: Lokale sturing op complexe opgaven

Delft, 20 januari 2022. De tweede Professor dr.ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing* door Mr. J. (Hans) Krul, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de Gemeente Delft. Hij belicht vanuit zijn functie en rol in het knooppunt van het gemeentelijk verkeer, hoe vanuit … Lees verder

“De bosbouw vergt een holistische benadering”

De bosbouw borduurt teveel voort op de sectorale inrichting van het landgebruik. Dat zegt prof. dr. ir. Roelof Oldeman, hoogleraar Bosteelt & Bosoecologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Die reductionistische erfenis van de industriële revolutie dient volgens hem plaats te maken … Lees verder

Duurzame ontwikkeling en circulaire economie

Koos van Houdt en Jack Kruf Ede, 12 oktober 2018. In de raadszaal van de gemeente Ede verzorgde Dr. Frank J. Dietz (econoom en verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL) de 1e Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing*: “Duurzame ontwikkeling … Lees verder