Atheneum: rapport

Deze pagina bevat selectie van lezenswaardige rapporten in het licht van de missie van Stichting Civitas Naturalis. Zij zijn geordend aflopend naar datum. This page contains selection of reports worth reading in light of the mission of Civitas Naturalis Foundation. They are arranged descending by date.


Nørby Committee’s Report

Copenhagen Stock Exchange | 2001 Following the release of the Cadbury report in 1992, Denmark formulated their recommendations for good corporate governance. In 2001 The Nørby Committee’s Report on Corporate Governance in Denmark was published. “Over the past 15-20 years, the international arena has witnessed a significant public debate about which major principles should be employed … Lees verder “Nørby Committee’s Report”

The UK Government Resilience Framework

HM Government, Cabinet Office | 2022 The professionalism and commitment of the people who contribute to the UK’s resilience is extraordinary, and we have a well-established framework for civil protection in the UK. But the last few years have exposed the need to build on these strong foundations and strengthen our resilience to prevent better, … Lees verder “The UK Government Resilience Framework”

Wat zou Harrie doen?

Risicomanagement in de gemeente Haarlem Gemeente Haarlem | 2017 Wij stellen je graag voor aan Harrie. HARRIE staat voor: HAaRlems RIsicomanagement Expertisenetwerk. Harrie is een dynamisch kennisnetwerk op het gebied van risicomanagement, dat getrokken wordt door onze risico-coördinatoren en concerncontrol. Iedereen die zich bezig houdt met risicomanagement kan zich hierbij aansluiten. Wie meer wil weten … Lees verder “Wat zou Harrie doen?”

Risicomanagement: Wat zou Arie doen?

Gemeente Amsterdam | 2010 ARIE staat voor: Amsterdams RIsicomanagement Expertisenetwerk. Arie is een dynamisch kennisnetwerk op het gebied van risicomanagement. Iedereen die zich bezig houdt met risicomanagement kan zich hierbij aansluiten. Wie meer wil weten over risicomanagement of het invoeren daarvan, kan een beroep doen op Arie, want Arie wil graag dat we binnen de … Lees verder “Risicomanagement: Wat zou Arie doen?”

Gezocht: Diplomatieke amokmaker

Perspectieven op de toekomst, aan de vooravond van de benoeming van de derde deltacommissaris Kees Lambregtse, Roland Heijnen, Jasper Groebe, Babs van den Broek | 2023, NSOB De wateropgave is diepgeworteld in de geschiedenis van ons land. Nederland leeft met water. We wanen ons veilig achter de dijken, maar misschien is dat wel te lichtzinnig … Lees verder “Gezocht: Diplomatieke amokmaker”

Circular economy’s slow transition

European Court of Auditors | 2023 There is little sign of the EU’s transition to a circular economy, says a report published today by the European Court of Auditors. EU measures and billions of euros have had little impact on EU countries’ transition, particularly concerning the circular design of products and manufacturing processes. In this … Lees verder “Circular economy’s slow transition”

The State of Organizations 2023

Ten shifts transforming organizations By Patrick Guggenberger, Dana Maor, Michael Park, and Patrick Simon | 2023, McKinsey Business leaders around the world are currently addressing not only economic volatility, geopolitical instability, and the lingering effects of the COVID-19 pandemic but also a range of organizational shifts that have significant implications for structures, processes, and people. The … Lees verder “The State of Organizations 2023”

Kabinet over ‘Staat van de Uitvoering 2022’

Oog hebben voor de uitvoering en uitvoerbaarheid is essentieel voor de effectiviteit van het beleid. Dat schrijven minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de kabinetsreactie op de Staat van de Uitvoering, de jaarlijkse rapportage van de verschillende uitvoeringsorganisaties waarin zij de politiek informeren over … Lees verder “Kabinet over ‘Staat van de Uitvoering 2022’”

Raad van Sta­te jaar­ver­slag 2022

Raad van State | 2023 De overheid staat zichtbaar onder druk. De maatschappelijke opgaven waarvoor zij staat zijn niet alleen urgent, maar ook ingewikkeld. In de zorg, in de bouw, bij uitvoeringsdiensten, bij de rechterlijke macht, overal is overbelasting en onderbezetting. De overheid moet slagvaardig handelen. Dat betekent: keuzes maken en die consequent uitvoeren. Niet … Lees verder “Raad van Sta­te jaar­ver­slag 2022”

Georganiseerde onmacht

Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming Algemene Rekenkamer | 2023 In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last voor hulpverleners afnemen. Dat is niet gelukt. Kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen niet (tijdig) de hulp die ze nodig … Lees verder “Georganiseerde onmacht”

Toezien op publieke belangen

Naar een verruimd perspectief of rijkstoezicht Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | 2013 Tot ongeveer twintig jaar geleden was toezicht een weinig spectaculair en nauwelijks zichtbaar onderdeel van het openbaar bestuur. Toezicht was vooral een zaak van individuele inspecteurs die doorgaans buiten het zicht van de openbaarheid op een vaak informele wijze hun toezichtdomein … Lees verder “Toezien op publieke belangen”

Industrie en Omwonenden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid | 2023 De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange industriële uitstoot. Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid. Dit kan door eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen … Lees verder “Industrie en Omwonenden”

Uncertain safety

WRR Scientific Council for Government Policy | 2008 In view of the vulnerability of humans, society and the natural environment, a proactive approach to uncertainties is required. A precautionary approach will create new responsibilities for the government, the private sector and consumers, as well as new activities. In its report Uncertain safety (Report no. 82, 2008), … Lees verder “Uncertain safety”

Risk Governance: towards and integrative approach

A framework by International Risk Governance Council Ortwin Renn, with annexes by Peter Graham | 2005 In this comprehensive white paper Risk Governance: Towards an integrative approach – coordinated and edited by Professor Ortwin Renn – the International Risk Governance Council (IRGC) brought together: “an integrated analytic framework for risk governance which provides guidance for the … Lees verder “Risk Governance: towards and integrative approach”

De Wet open overheid (Woo)

Rijksoverheid | 2023 De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken. Dit zijn de belangrijkste veranderingen: Een Woo-verzoek moet nog steeds binnen vier weken worden afgehandeld. Maar … Lees verder “De Wet open overheid (Woo)”

Elke regio telt!

Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ Rli, ROB en RVS | 2023 De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd … Lees verder “Elke regio telt!”

Betrokken burgers

Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving Planbureau voor de Leefomgeving | 2023 In dit PBL-signalenrapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. De overheid denkt bij betrokkenheid vooral aan participatie terwijl aandacht voor eigen initiatief, voor weerstand, voor de ervaringen, wensen en mogelijkheden van … Lees verder “Betrokken burgers”

Democratie in de gemeente

Coördinatie Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) en Giedo Jansen (Universiteit van Amsterdam) | 2023 Dit rapport doet verslag van onderzoek naar lokale democratie vanuit het perspectief van de kiesgerechtigde inwoners. Lokale democratie is meer dan verkiezingen alleen. Daarom richt het rapport zich niet alleen op opkomst en stemkeuze, maar ook op andere vormen van politieke participatie (zoals inspraak) … Lees verder “Democratie in de gemeente”

12 Principes van Goede Besturing

Raad van Europa | 2008 De Raad van Europa heeft 12 principes voor goede besturing vastgesteld. Zij dienen als uitgangspunten, randvoorwaarden en richtlijnen bij het effectief handelen in publieke zaken. Het is een nobele set en een aansporing voor elk bestuur en elke organisatie. Het is spannend om te weten waar mechanismen van bijsturing zitten … Lees verder “12 Principes van Goede Besturing”

Water: Bend the Trend

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency / Planbureau voor de Leefomgeving | 2023 This study The Geography of Future Water Challenges – Bending the trend shows that there is a great urgency to tackle global water and climate adaptation issues. This will require radical changes in the thinking about the value of water and in policy … Lees verder “Water: Bend the Trend”

Staat van het Bestuur 2022

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) | 2022 De Staat van het Bestuur biedt elke twee jaar een beeld van hoe het decentrale openbaar bestuur in Nederland ervoor staat. Het bundelt actualiteiten, trends en ontwikkelingen en combineert de functie van langjarige monitoring en signalering voor de kortere termijn. Naast de constanten die het openbaar … Lees verder “Staat van het Bestuur 2022”

AR6 Synthesis Report Climate Change 2023

IPCC | 2023 Interlaken, Switzerland, March 20, 2023 — There are multiple, feasible and effective options to reduce greenhouse gas emissions and adapt to human-caused climate change, and they are available now, said scientists in the latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report released today. “Mainstreaming effective and equitable climate action will not only … Lees verder “AR6 Synthesis Report Climate Change 2023”

Risk Culture: Under the Microscope Guidance for Boards

The Institute of Risk Management | 2012 Richard Anderson, Chairman of The Institute of Risk Management: “For over 25 years the Institute of Risk Management has provided leadership and guidance to the emerging risk management profession with a unique combination of academic excellence and practical relevance. The Institute’s profile continues to grow internationally with heightened … Lees verder “Risk Culture: Under the Microscope Guidance for Boards”

Een waterschap voor het waterbeheer van de toekomst

Myrthe van Delden, Johan Oudega, Martijn van der Steen en Marise van ’t Wout | 2023 “In 2023 zijn opnieuw Waterschapsverkiezingen in Nederland. In de aanloop naar die verkiezingen voerden de waterschappen met elkaar een strategisch gesprek over de uitdagingen die er op waterschappen afkomen, over de kansen die er liggen en over de onzekerheden die er … Lees verder “Een waterschap voor het waterbeheer van de toekomst”

The resilient city – state of the art

Nikola Hochholdinger, Alexandra Schantl and Thomas Prorok | KDZ During the pandemic, the discussion about the resilience of our social system and especially of Austrian cities and municipalities is increasingly becoming the focus of political and social discourse. This working document provides a first overview of the state of scientific discussion on urban resilience, existing literature, … Lees verder “The resilient city – state of the art”

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

Planbureau voor de Leefomgeving | 2023 De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2023) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het kabinet eens in de twee jaar. De eerste versie van de ICER is begin 2021 verschenen. De ICER 2023 is in … Lees verder “Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023”

Actieagenda Sterk Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2023 In haar brief inzake Actieagenda Sterk Bestuur formuleert de minister: “Een dienstbare overheid let niet alleen op de regels, maar kijkt ook hoe haar handelen voor mensen uitpakt. Een responsieve overheid luistert goed naar wat er leeft en zorgt ervoor dat wetgeving, beleid en uitvoering meer één … Lees verder “Actieagenda Sterk Bestuur”

UN High Seas Treaty

This evening more than 100 nations finally have reached a historic agreement to protect the world’s oceans following 10 years of negotiations. The High Seas Treaty places 30% of the seas into protected areas by 2030, aiming to safeguard and recuperate marine nature. The negotiations had been held up for years over disagreements on funding and fishing … Lees verder “UN High Seas Treaty”

The new Danish guide on Risk Leadership

Lars Løkke Rasmussen and Jesper Hjort | 2007 In January 2007, PRIMO Danmark launched their national guide on (public) risk management Risikoledelse – En Kommunal Opgave. The guide was endorsed by the Danish Minister of Interior, Lars Løkke Rasmussen, who wrote the first part of the preface to the guide. Rasmussen: “Every day, local authority managers make … Lees verder “The new Danish guide on Risk Leadership”

Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid | februari 2023 Rechtvaardigheid moet, net als doelmatigheid en rechtmatigheid, een belangrijke pijler zijn van het Nederlandse klimaatbeleid. Het klimaat en het klimaatbeleid zullen de komende decennia veranderen. Niet alleen moet de CO2-uitstoot in 2050 teruggebracht zijn tot netto nul, ook zal Nederland steeds meer te maken krijgen met een … Lees verder “Rechtvaardigheid in klimaatbeleid”

Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst

Raad voor het Openbaar Bestuur | 2020 Besturen met akkoorden is in deze tijd van politieke versnippering en complexe vraagstukken een onmisbaar instrument. Het is niet mogelijk effectief beleid te maken dat kan rekenen op draagvlak zonder akkoorden te sluiten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in … Lees verder “Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst”

2022 Global Risk Survey: Embracing risk in the face of disruption

PricewaterhouseCoopers | 2023 The world has changed in the past two years, as has the risk environment in which organizations operate. Today, change is fast and disruptive: caused disturbance in the labour market and the supply chain. The current volatile geopolitical environment is further exacerbating supply constraints, heightening cyber risks, introducing rapidly evolving sanctions and … Lees verder “2022 Global Risk Survey: Embracing risk in the face of disruption”

Over de ministeriële verantwoordelijkheid

Raad van State | 2020 Raad van Sta­te over mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid brengt een ongevraagd advies uit inzake ministeriële verantwoordelijkheid. Uitleggen wat de overheid doet en waarom ze doet wat ze doet: het is belangrijker dan ooit. Of het nu gaat om de veiligheid van de Stint, de cijfers over zware criminaliteit onder asielzoekers, de zeventig burgerdoden … Lees verder “Over de ministeriële verantwoordelijkheid”

Naar een civitas naturalis?

De civitas naturalis is een levensgemeenschap van burgers in balans met de natuur. Inhoud én besturing zijn in de natuurlijke stad uitgelijnd en werken volgens de principes van de natuur. Er is nu het Nederlandse actieplan voor groei van biologische productie en consumptie. Het is een eerste voorzichtige stap die de overheid zet. Het goede … Lees verder “Naar een civitas naturalis?”

Staat van de Uitvoering 2022

De uitvoeringsproblemen bij de overheid inzake wetten en regels zijn al vele jaren groot. De overheid zelve heeft het vaak zo complex georganiseerd dat burgers de met het beleid beoogde doelen niet of slechts gedeeltelijk worden bereikt. Sterker, mensen die hulp nodig hebben komen door de gebrekkige uitvoering van beleid in de knel. Naar aanleiding … Lees verder “Staat van de Uitvoering 2022”

Publieke waarde in de knel

Rekenkamer Rotterdam | 2019 Rode draden uit tien jaar rekenkamerrapporten De rekenkamer heeft onderzocht welke inhoudelijke overeenkomsten (‘rode draden’) er te vinden zijn in de conclusies van 42 rekenkamerrapporten die de rekenkamer sinds 2009 tot en met begin 2019 heeft gepubliceerd over de gemeente Rotterdam. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dat meta-onderzoek. Bestuurlijke overmoed en … Lees verder “Publieke waarde in de knel”

Global Risks Report 2023

Today, the 11th of Januari 2023, the Global Risks Report 2023 has been released by the World Economic Forum. See the press conference. Saadia Zahidi, Managing Director, in her preface: “Last year’s Global Risks Report warned that a divergent economic recovery from the COVID-19 pandemic risked deepening divisions at a time when collaboration was urgently required to address … Lees verder “Global Risks Report 2023”

Future Shocks 2022

European Parliament | 2022 This report Future Shocks 2022 addresses risks and building capabilities for Europe in a contested world. The coronavirus crisis has demonstrated that the European Union faces various risks and that those disparate risks are interlinked, and that the response to such challenges to the Union is stronger with the Union and … Lees verder “Future Shocks 2022”

De Nederlandse Corporate Governance Code (2022)

Monitoring Commissie Corporate Governance Code | 2022 Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de Corporate Governance Code uit 2016 geactualiseerd. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de nieuwe Code vandaag in ontvangst genomen van Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Commissie. Belangrijke wijzigingen in de nieuwe Code … Lees verder “De Nederlandse Corporate Governance Code (2022)”

The future of risk

Ernst & Young | 2009 Protecting and enabling performance: albeit painful, progress ultimately results from crisis. The current downturn is causing companies to challenge their risk management processes and ask how they can further improve their risk management efforts. Against this backdrop, we conducted a survey to provide a snapshot of the current risk environment … Lees verder “The future of risk”

Risico-regelreflex

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2010* Eén van de meest bediscussieerde en bestudeerde termen in Nederland is die van de risico-regelreflex. Deze discussie begon in 2009 en is eigenlijk nog steeds actueel. De genoemde reflex is “de neiging van de overheid om voortdurend risico’s te verminderen, al dan niet naar aanleiding van een incident … Lees verder “Risico-regelreflex”

Seizing the day

PriceWaterhouseCoopers | 2010 The impact of the global financial crisis on cities and local public services: the ‘Great Recession’ has had a dramatic impact on the financial services sector and other areas of the private sector and highlighted the importance of the role of government at international and national levels in addressing global and systemic … Lees verder “Seizing the day”

Sustainable Development Goals

United Nations | 2015 The Sustainable Development Goals (SDGs) were developed at the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro, Brazil 2012. The purpose was to create a set of global goals related to the environmental, political and economic challenges we face as humanity. In this way, in 2015, the UN chose … Lees verder “Sustainable Development Goals”

Paris Agreement

United Nations | 2015 The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. It was adopted by 196 Parties at COP 21 in Paris, on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016. Its goal is to limit global warming to well below 2, preferably to 1.5 degrees Celsius, compared … Lees verder “Paris Agreement”

Agenda 21

United Nations | 1992 Agenda 21 is a voluntary action plan developed by the United Nations and national governments at the “Earth Summit” in Rio de Janeiro, Brazil 1992. At the Summit, governmental leaders worldwide agreed on the need to become more sustainable—to meet today’s needs without sacrificing our future. Read the action plan Agenda … Lees verder “Agenda 21”

INTERFUTURES: Facing the future

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 1979 Following an initiative by the Government of Japan in May 1975, a major new research project was established within the framework of the OECD on 1st January, 1976, to study “the future development of advanced industrial societies in harmony with that of developing countries”. The … Lees verder “INTERFUTURES: Facing the future”

Emerging Systemic Risks in the 21st Century

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 2003 What is new about major risks in the 21st century? Recent years have witnessed a host of large-scale disasters of various kinds throughout the world: hugely damaging windstorms and flooding in Europe and ice storms in Canada; new diseases infecting both humans (AIDS, the Ebola … Lees verder “Emerging Systemic Risks in the 21st Century”

Brundtland Report

United Nations | April 1987 The first explicit common reference to sustainable development was in the 1987 Brundtland Report Our Common Future of the United Nations Commission on Environment and Development. In this report, sustainable development was defined as: “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. … Lees verder “Brundtland Report”

Millennium Development Goals

United Nations | 2000 One way to improve global governance of the public domain of society and nature is by working on governance codes. Another one is to pursue goals on global public policy issues. Millennium Development Goals – the so-called MDGs, were set by the United Nations in 2000. In September 2000, building upon … Lees verder “Millennium Development Goals”

Fukushima report

The National Diet of Japan | 2012 The evaluation of the Fukushima Daichii nuclear disaster in 2011 related to an earthquake followed by a tsunami is a good example of zooming out from a disaster and learn the lessons. It is as report a true example report of self reflection, because it digs deep into the … Lees verder “Fukushima report”

ISO 31000

The International Organization for Standardization | 2009 The International Organization for Standardization (ISO) in Genève started in 2005 the development of a guidance standard on risk management. An ISO working group was established to develop a Committee Draft called ISO CD31000. The standard “gives generic guidelines for the principles and the adequate implementation of risk management. … Lees verder “ISO 31000”

0 reacties

Global Risks Report 2008

World Economic Forum | 2008 “Over the last year, a series of risk issues – from the liquidity crisis in the financial markets to the emerging concerns over the long-term security of food supply – have focused global attention on the fragility of the global system. An awareness of risk and risk management is increasingly … Lees verder “Global Risks Report 2008”

Gezag herwinnen

Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk. In het signalement Gezag herwinnen adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur daarom te investeren in de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid en presenteert een agenda voor het herwinnen van gezag. … Lees verder “Gezag herwinnen”

De Nederlandse Corporate Governance Code (2016)

Monitoring Commissie Corporate Governance Code, 2016 Preambule De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Het doel van de Code is het met of … Lees verder “De Nederlandse Corporate Governance Code (2016)”

BZK Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2007 Weerstandsvermogen te complex voor gemeenteraadsleden en dus vooral voor het college? Neen, de gemeenteraad bepaalt het risicoprofiel van een gemeente en dus de hoogte van de buffer! Van gemeenten wordt beheersmatig veel gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning … Lees verder “BZK Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden”

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2009 Mevrouw dr. G. ter Horst: “Beginselen van de democratische rechtsstaat vormen in Nederland het kader van ons functioneren. Burgers en overheid moeten er samen invulling aan geven. De overheid kan dit niet zonder de burgers; de burgers kunnen dit niet zonder de overheid. In die wederkerigheid is … Lees verder “Nederlandse code voor goed openbaar bestuur”

COSO Enterprise Risk Management

Integrating with Strategy and Performance, June 2017 This project was commissioned by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which is dedicated to providing thought leadership through the development of comprehensive frameworks and guidance on internal control, enterprise risk management, and fraud deterrence designed to improve organi- zational performance and oversight and … Lees verder “COSO Enterprise Risk Management”

Global Risks Report 2007

World Economic Forum “At the core of this year’s overview of risks to the global community over the next decade is a fundamental disconnect between risk and mitigation. Expert opinion suggests that levels of risk are rising in almost all of the 23 risks on which the Global Risk Network has been focused over the … Lees verder “Global Risks Report 2007”

Stern Review on the Economics of Climate Change

Report from the HM Treasury (UK, 2006) The scientific evidence is now overwhelming: climate change presents very serious global risks, and it demands an urgent global response. This independent Review was commissioned by the Chancellor of the Exchequer, reporting to both the Chancellor and to the Prime Minister, as a contribution to assessing the evidence … Lees verder “Stern Review on the Economics of Climate Change”

Global Risks Report 2006

World Economic Forum Towards a more sophisticated understanding of global risks; this document summarizes the output of a collaboration between the World Economic Forum, MMC (Marsh & McLennan Companies, Inc.), Merrill Lynch and Swiss Re, in association with the Risk Management and Decision Processes Center of the Wharton School at the University of Pennsylvania, on … Lees verder “Global Risks Report 2006”

Global Risks to the Business Environment

World Economic Forum | 2005 Global Risks to the Business Environment: “This paper, the output of two workshops organized by the World Economic Forum in collaboration with Merrill Lynch, reviews major, global risks facing business leaders today, and examines how those risks differ from the challenges of the past. Some key points: 1) Global Risks … Lees verder “Global Risks to the Business Environment”

Global Risks Report 2013

World Economic Forum The report analyses 50 global risks in terms of impact, likelihood and interconnections, based on a survey of over 1000 experts from industry, government and academia. This year’s findings show that the world is more at risk as persistent economic weakness saps our ability to tackle environmental challenges. The report highlights wealth gaps … Lees verder “Global Risks Report 2013”

Risicoperceptie van gemeentesecretarissen

Bert van de Velden (gemeentesecretaris Zandvoort), Leo ’t Hart (gemeentesecretaris Castricum) en Franc Weerwind (gemeentesecretaris Wormerland) | VGS en Marsh, 2004 Anticiperend op het per 1 januari 2004 in te voeren Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is medio 2003, bij een aantal gemeentesecretarissen het idee ontstaan om aandacht te geven aan het … Lees verder “Risicoperceptie van gemeentesecretarissen”

Bestuur: “Denk vanuit de burger”

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt op basis van een eerste analyse van het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, dat er een belangrijke opdracht ligt voor het nieuwe kabinet om bij de uitwerking van het akkoord het leven van burgers en samenleven centraal te stellen. Het akkoord verkent kansrijke routes om maatschappelijke … Lees verder “Bestuur: “Denk vanuit de burger””

The Global Risks Report 2022

The Global Risks Report series tracks global risks perceptions among risk experts and world leaders in business, government, and civil society. It examines risks across five categories: economic, environmental, geopolitical, societal, and technological. Every year the report also analyses key risks to explore further in deep-dive chapters—these could be risks that feature prominently on our … Lees verder “The Global Risks Report 2022”

The environment and bilateral development aid

Brian Johnson and Robert O. Blake | 1979 Since January 1977, the International Institute for Environment and Development (IIED) has been conducting a research program on the environmental policies and programs of major development aid organizations. The first of IIED’s studies in this field, a report on environmental procedures and practices in nine multilateral development agencies, was completed in 1978 and … Lees verder “The environment and bilateral development aid”

Shorten the odds

Accounts Commission, Glasgow Caledonian University and ALARM (Scotland) | 1999 Risk management is a key task for managers in every organisation. In local government, identifying and evaluating the consequences of policies or actions is not always referred to as risk management. However, failure to pay proper attention to the likelihood and consequences of risks can … Lees verder “Shorten the odds”

Global Risks Report 2012

World Economic Forum Quote: “Economic imbalances and social inequality risk reversing the gains of globalization, warns the World Economic Forum in its report Global Risks 2012. These are the findings of a survey of 469 experts and industry leaders, indicating a shift of concern from environmental risks to socioeconomic risks compared to a year ago. … Lees verder “Global Risks Report 2012”

Global Risks Report 2010

Klaus Schwab | Founder and Executive Chairman World Economic Forum “Forty years ago, the inaugural Meeting of what would later become the World Economic Forum Annual Meeting was held in Davos. At this historic milestone in the life of the organization comes the fifth edition of the Forum’s Global Risks Report, Global Risks 2010. Throughout its previous … Lees verder “Global Risks Report 2010”

Global Risks Report 2009

World Economic Forum Preface by Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman World Economic Forum “2009 will be a year of learning the lessons of the financial crisis; a year where its reach in terms of time and scope becomes more evident; a year that calls for a new financial architecture to be shaped. At the … Lees verder “Global Risks Report 2009”

Global Risks Report 2011

World Economic Forum “The financial crisis has drained the world’s capacity for dealing with shocks. The frequency and severity of risks to global stability have amplified, while the ability of global governance systems to deal with them has not. The world is in no position to face major, new shocks. The financial crisis has reduced … Lees verder “Global Risks Report 2011”

Cadbury Report

Cadbury committee set up by the London Stock Exchange | 1992 Looking back over the last decades, this report comes forward as a milestone in governance. It is 1992. The Cadbury Report about “Financial Aspects of Corporate Governance” has been published. It was a groundbreaking report – chaired by Sir Adrian Cadbury – leading to … Lees verder “Cadbury Report”

The IIA’S Three Lines Model

The Institute of Internal Auditors, 2020 Organizations are human undertakings, operating in an increasingly uncertain, complex, interconnected, and volatile world. They often have multiple stakeholders with diverse, changeable, and sometimes competing interests. Stakeholders entrust organizational oversight to a governing body, which in turn delegates resources and authority to management to take appropriate actions, including managing … Lees verder “The IIA’S Three Lines Model”

Onzekere veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | Oktober 2008 Gezien de kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving is een proactieve omgang met onzekerheden vereist. Voorzorg brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers en vraagt om nieuwe activiteiten. In het rapport Onzekere veiligheid: Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid (rapport nr. 82, 2008) … Lees verder “Onzekere veiligheid”

Het interface wetenschap – overheid

Jack Kruf Het interface tussen wetenschap en overheid is relevant, tegelijkertijd zeer uitdagend. Dit blijkt uit het rapport Kennismaken met decentrale overheden (2013), dat ik nog eens heb opgedist en nagelezen. Het rapport duidt enerzijds dat politici en bestuurders onvoldoende gebruik maken van de wetenschappelijke kennis bij het proces van beleidsvorming en anderzijds dat wetenschappers waardevolle bevindingen … Lees verder “Het interface wetenschap – overheid”

Climate Change 2021: the Physical Science Basis

From IPCC press release “Scientists are observing changes in the Earth’s climate in every region and across the whole climate system, according to the latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report, AR6 Climate Change 2021: the Physical Science Basis, released today. Many of the changes observed in the climate are unprecedented in thousands, if not hundreds … Lees verder “Climate Change 2021: the Physical Science Basis”

Pijn en pracht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Twintig deelnemers aan een leiderschapsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerden in 2020 verdiepende gesprekken met acht betrokkenen bij het laatste Ruimte voor de Rivier project Veessen-Wapenveld. “De ervaringen van Albert, Robbert, Annet, Jean, Agnes, Jos, Josan en Thijs brengen nieuwe inzichten over wat er allemaal speelt in … Lees verder “Pijn en pracht”

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021

Jack Kruf De Nederlandse regering wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben bereikt. Monitoring van de voortgang van deze transitie is gewenst. De Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 is een belangrijke mijlpaal in dit proces. Welke interventies heeft de overheid in Nederland gedaan om de transitie naar een circulaire economie op gang te brengen en … Lees verder “Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021”

The Global Risks Report 2021

World Economic Forum | 2021 Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman Saadia Zahidi, Managing Director: “In 2006, the Global Risks Report sounded the alarm on pandemics and other health-related risks. That year, the report warned that a “lethal flu, its spread facilitated by global travel patterns and uncontained by insufficient warning mechanisms, would present an … Lees verder “The Global Risks Report 2021”

Kwetsbaarheid en veerkracht

Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid “De COVID-19 pandemie heeft zeer grote maatschappelijke, politieke en economische gevolgen die we nog lang zullen voelen. De kans is groot dat deze crisis leidt tot veranderingen in hoe we de wereld begrijpen en welke keuzes we als samenleving maken. De Nederlandse samenleving staat dus voor de uitdaging om te … Lees verder “Kwetsbaarheid en veerkracht”

Global Risks Report 2020

The 15th edition of the World Economic Forum’s Global Risks Report 2020 is published as critical risks are manifesting. The global economy is facing an increased risk of stagnation, climate change is striking harder and more rapidly than expected, and fragmented cyberspace threatens the full potential of next-generation technologies — all while citizens worldwide protest … Lees verder “Global Risks Report 2020”

Global Risks Report 2019

World Economic Forum The  report is published against a backdrop of worrying geopolitical and geo-economic tensions. If unresolved, these tensions will hinder the world’s ability to deal with a growing range of collective challenges, from the mounting evidence of environmental degradation to the increasing disruptions of the Fourth Industrial Revolution. The report presents the results of … Lees verder “Global Risks Report 2019”

The Global Risks Report 2018

World Economic Forum Each year the Global Risks Report works with experts and decision-makers across the world to identify and analyze the most pressing risks that we face. As the pace of change accelerates, and as risk interconnections deepen, this year’s report highlights the growing strain we are placing on many of the global systems … Lees verder “The Global Risks Report 2018”

Global Risks Report 2017

World Economic Forum Published as the 12th annual edition by the World Economic Forum, this year’s findings are testament to five key challenges that the world now faces. The first two are in the economic category, in line with the fact that rising income and wealth disparity is rated by GRPS respondents as the most important … Lees verder “Global Risks Report 2017”

Global Risks Report 2016

Het Global Risks Report 2016 is op 14 januari j.l. uitgebracht. Het is de 11de editie van dit rapport door het World Economic Forum. Het benadrukt de wijze waarop wereldwijde risico’s zich de komende tien jaar kunnen ontwikkelen en elkaar beïnvloeden. Het jaar 2016 markeert een zeer duidelijke bevestiging vande bevindingen in het afgelopen decennium. Er zijn risico’s die … Lees verder “Global Risks Report 2016”

Global Risks Report 2015

World Economic Forum “London, United Kingdom, 15 January 2015 – The biggest threat to the stability of the world in the next 10 years comes from the risk of international conflict, according to the 10th edition of the Global Risks report, which is published today. The report, which every year features an assessment by experts … Lees verder “Global Risks Report 2015”

Global Risks Report 2014

World Economic Forum “The Global Risks 2014 report highlights how global risks are not only interconnected but also have systemic impacts. To manage global risks effectively and build resilience to their impacts, better efforts are needed to understand, measure and foresee the evolution of interdependencies between risks, supplementing traditional risk management tools with new concepts … Lees verder “Global Risks Report 2014”