Atheneum

Atheneum is onderdeel van de portfolio van Stichting Civitas Naturalis. Het is een bibliotheek van publicaties, die bijdraagt aan de missie van de stichting inzake besturing en kennisdeling. Elke publicatie is hand-picked. Hieronder vindt u alle publicaties gesorteerd op datum. Selectie naar categorie is mogelijk.


Component

Voor een diagnose van een (eco)systeem is het op de eerste plaats belangrijk om te weten door welke componenten, de organismen, het wordt gevormd. Hun voorkomen uitgedrukt in samenstelling, frequentie, gewicht en structuur zijn indicaties voor de aard van het … Lees verder

Risicomanagement bij grote evenementen

Eric Frank en Jack Kruf | 2016 De eindrapportage van Le Grand Départ de Tour de France 2015 door de gemeente Utrecht en de evaluatie ervan door de Universiteit van Utrecht alsmede het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente … Lees verder

Over de relevantie van Europese journalistiek

Journalist Koos van Houdt*, Europees correspondent en voormalig politiek redacteur van het Nederlands Dagblad, heeft op donderdag 2 juni 2016 uit handen van Jacques Santer, voormalig voorzitter van de Europese Commissie en huidig president van de Raad van Bestuur van … Lees verder

If Mayors Ruled the World

Benjamin R. Barber | 2013 Challenges of our time —climate change, terrorism, poverty, and trafficking of drugs, guns, and people — the nations of the world seem paralysed. The problems are too big, entrenched, and divisive for the nation state. … Lees verder

Over de ministeriële verantwoordelijkheid

Raad van State | 2020 Raad van Sta­te over mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid brengt een ongevraagd advies uit inzake ministeriële verantwoordelijkheid. Uitleggen wat de overheid doet en waarom ze doet wat ze doet: het is belangrijker dan ooit. Of het nu gaat om … Lees verder

Naar een civitas naturalis?

De civitas naturalis is een levensgemeenschap van burgers in balans met de natuur. Inhoud én besturing zijn in de natuurlijke stad uitgelijnd en werken volgens de principes van de natuur. Er is nu het Nederlandse actieplan voor groei van biologische … Lees verder

‘Commitment aan de top nodig voor risicomanagement’

Martijn Kregting* interview met Jan-Henk Janssen | 2011 Het geheim van Arnhem Recent werd de aanpak op het gebied van risicomanagement door de gemeente Arnhem in een onderzoek naar 100.000+ gemeenten bestempeld als best practice. De gemeente heeft de afgelopen … Lees verder

Resilience of what to what?

Jack Kruf | 2017 What is resilience? Well, there is no simple answer to this. Especially not regarding that of the ecosystem of a city. The concept, you might say, is in development in different sciences and recently entered the … Lees verder

Quadruple Helix

Stichting Civitas Naturalis maakt gebruik van technieken die onder meer ontwikkeld zijn in de bosecologie en silvologie. Dit om tot een integrale en holistische diagnose te komen van de betreffende krachtenvelden in het publieke domein. Een voorbeeld is deze diagnose … Lees verder

Simpler: The Future of Government

Governments everywhere are undergoing a quiet and profound revolution: they’re getting simpler, more cost-effective, and focused on improved outcomes not politics. For four years one of the leading lights of that revolution, Cass Sunstein, as President Obama’s “Regulatory Czar,” oversaw … Lees verder

Staat van de Uitvoering 2022

De uitvoeringsproblemen bij de overheid inzake wetten en regels zijn al vele jaren groot. De overheid zelve heeft het vaak zo complex georganiseerd dat burgers de met het beleid beoogde doelen niet of slechts gedeeltelijk worden bereikt. Sterker, mensen die … Lees verder

Multi-level governance

Jack Kruf Multi-level governance is an essential part of the navigation within the public domain. Like in nature there are influences going upwards and downwards between the layers of the ecosystem. As city manager I experienced the coming and going … Lees verder

Democratische controle op samenwerking moet beter

John Smits, Simone Buissink en Hugo Parker Brady | 2014 Gemeenten en provincies hebben de uitvoering van wettelijke taken en de realisatie van ambities op veel terreinen belegd bij privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties. Bijvoorbeeld bij regionale milieudiensten, veiligheidsregio’s, sociale werkvoorzieningen, afvalbedrijven … Lees verder

Myopic Voters and Natural Disaster Policy

Andrew Healy, Loyola Marymount University, and Neil Malhotra Stanford University | 2009 In our democratic system citizens vote for their representative politicians, elected councils as well their public leaders, governors and governing councils. But what about the perception by citizens of how … Lees verder

Publieke waarde in de knel

Rekenkamer Rotterdam | 2019 Rode draden uit tien jaar rekenkamerrapporten De rekenkamer heeft onderzocht welke inhoudelijke overeenkomsten (‘rode draden’) er te vinden zijn in de conclusies van 42 rekenkamerrapporten die de rekenkamer sinds 2009 tot en met begin 2019 heeft gepubliceerd … Lees verder

La révélation de leur harmonie (forêts)

Bibliography Flaubert, G. (1842) Novembre. Online on 21 July 2020: https://fr.wikisource.org/wiki/Novembre_(Flaubert) Flaubert, G. (2000, ed. Arvensa Editions and Fb Editions). Novembre. Paris: Librairie Générale Française. 123 p.

De heilige graal van risicomanagement

Cees A. Visser | april 2006 In nagenoeg alle recente wet- en regelgeving over corporate governance worden aan ondernemingen en hun bestuurders nieuwe eisen gesteld op het gebied van risicomanagement en interne beheersing. In dit artikel geven we een overzicht … Lees verder

The UK Government Resilience Framework

HM Government, Cabinet Office | 2022 The professionalism and commitment of the people who contribute to the UK’s resilience is extraordinary and we have a well established framework for civil protection in the UK. But the last few years have … Lees verder

Global Risks Report 2023

Today, the 11th of Januari 2023, the Global Risks Report 2023 has been released by the World Economic Forum. See the press conference. Saadia Zahidi, Managing Director, in her preface: “Last year’s Global Risks Report warned that a divergent economic recovery from … Lees verder

Civitas Navigation Report 2023

From earlier quantitative and qualitative analyses by PRIMO Europe and UDITE in the last decade this new research in 2021/2022 has been carried out by Civitas Naturalis foundation*. The drive of this study was to come to a better understanding … Lees verder

Lessen uit de Noord-Zuidlijn

In oktober 2002 wordt een bestuurlijke GO gegeven voor de bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Al snel stapelen problemen zich op voor de contracten, de organisatie, de planning en de financiële middelen. In 2009 volgen een rapport van de … Lees verder

Thinking in Systems

Donella Meadows, Diana Wright (ed.) | 2008 In the years following her role as the lead author of the International bestseller, Limits to Growth – the first book to show the consequences of unchecked growth on a finite planet – … Lees verder

Systems Thinking for Curious Managers

Russell L. Ackoff | 2009 This gem of a book introduces the extraordinary world of systems thinking and its ‘Dean’, Russell L. Ackoff, to curious and enquiring managers, teachers, business people – anyone, anywhere who works in an organisation. Finished … Lees verder

Transect: een plakje ‘systeem’

Stichting Civitas Naturalis beoogt bij te dragen aan adequate diagnose van het systeem dat zich rondom een maatschappelijk vraagstuk gevormd heeft. Systeemdiagnose is niet zo eenvoudig. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Eén daarvan is het transect, een … Lees verder

Future Shocks 2022

European Parliament | 2022 This report Future Shocks 2022 is about addressing risks and building capabilities for Europe in a contested world. The coronavirus crisis has demonstrated not only that the European Union faces a variety of risks, and that … Lees verder

Scenariodenken als centrale tool

Theo Kocken* | 2014 Eén van de belangrijkste tools om in een wereld van fundamentele onzekerheid en complexiteit toch weerbaarheid te creëren is scenariodenken. In zijn puurste vorm probeert scenariodenken multidisciplinaire kennis vanuit fundamentele aspecten om te zetten in mogelijke … Lees verder

De Nederlandse Corporate Governance Code (2022)

Monitoring Commissie Corporate Governance Code | 2022 Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de Corporate Governance Code uit 2016 geactualiseerd. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de nieuwe Code vandaag in ontvangst genomen van … Lees verder

Het beeld van ‘Resilience’

Jack Kruf Stichting Civitas Naturalis bevordert het denken én handelen vanuit integrale en holistische principes van publieke sturing. Kennis over en inzicht in het begrip ‘resilience’ – van organismen en levende systemen – is daarbij essentieel. Het begrip resilience wordt … Lees verder

A city within a forest

Jack Kruf A new year. Time for reflection. Reading through the many articles on LinkedIn this morning I sense a need for change. Scientists and practitioners of all kinds, speak out that we must change. A kaleidoscope of paradigma shifts … Lees verder

The future of risk

Ernst & Young | 2009 Protecting and enabling performance: albeit painful, progress ultimately results from crisis. The current downturn is causing companies to challenge their risk management processes and ask how they can further improve their risk management efforts. Against … Lees verder

Redefining Failure

Seth Godin | Harvard Business Review, 2010 We think we know what failure looks like. Products don’t get purchased. Reorganizations make things worse. Shipments aren’t delivered. Speeches don’t get applauded. Things explode. These are the emergencies and disasters that we … Lees verder

Risico-regelreflex

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2010* Eén van de meest bediscussieerde en bestudeerde termen in Nederland is die van de risico-regelreflex. Deze discussie begon in 2009 en is eigenlijk nog steeds actueel. De genoemde reflex is “de neiging … Lees verder

The colours of navigation

Colours play an important role in navigation. Here are some, chosen for the ‘Pantone Color of the Year’ with philosophy and arguments. They tell us exactly were we are in time and place and hint at speed and direction These colours … Lees verder

The Tree and the Liane

One of the core determinants in the diagnosis of the public domain is the interaction or relation between players on the canvas. In our approach – that of the designed and developed framework Cinetone® – is it the interaction between … Lees verder

COSO

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) | 1985 This Internal Control—Integrated Framework was developed by the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission. The American Accounting Organization (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), … Lees verder

Seizing the day

PriceWaterhouseCoopers | 2010 The impact of the global financial crisis on cities and local public services: the ‘Great Recession’ has had a dramatic impact on the financial services sector and other areas of the private sector and highlighted the importance … Lees verder

Resilient Cities Catalyst

Resilient Cities Catalyst | 2019 Mission is to help cities and communities create catalytic change to solve their most pressing challenges. Building on a legacy RCC is an independent nonprofit organisation formed by members of the 100 resilient cities (100RC) … Lees verder

Global Resilient Cities Network

Global Resilient Cities Network | 2019 The 100 Resilient Cities network continues its goals under the provisional name: Global Resilient Cities Network (GRCN). The year 2019 has been a year of great change. 100 cities from around the world came … Lees verder

100 Resilient Cities

Rockefeller Foundation | 2013 The 100 Resilient Cities (100RC) initiative was pioneered by The Rockefeller Foundation in 2013, as part of its Global Centennial Initiative. The initiative was built on a substantial investment from The Rockefeller Foundation, which enabled cities to hire … Lees verder

Sustainable Development Goals

United Nations | 2015 The Sustainable Development Goals (SDGs) were developed at the United Nations Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro, Brazil, 2012. The purpose was to create a set of global goals, related with the environmental, … Lees verder

Paris Agreement

United Nations | 2015 The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. It was adopted by 196 Parties at COP 21 in Paris, on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016. Its goal … Lees verder

Risk Management: It’s Not Rocket Science – It’s Much More Complicated.

John Adams | May 2007, Public Risk Forum, PRIMO In popular imagination, rocket science is the totemic example of scientific complexity. As Britain’s leading academic expert on risk, I will argue here that risk management is in fact much more … Lees verder

Agenda 21

United Nations | 1992 Agenda 21 is a voluntary action plan developed by the United Nations and national governments at the “Earth Summit” in Rio de Janeiro, Brazil, in 1992. At the Summit, governmental leaders around the world agreed on … Lees verder

INTERFUTURES: Facing the future

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 1979 Following an initiative by the Government of Japan in May 1975, a major new research project was established within the framework of the OECD on 1st January, 1976, to study … Lees verder

Emerging Systemic Risks in the 21st Century

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 2003 What is new about major risks in the 21st century? Recent years have witnessed a host of large-scale disasters of various kinds throughout the world: hugely damaging windstorms and flooding … Lees verder

Risk Governance: Towards an integrative approach

International Risk Governance Council (IRGC) | 2005 This organisation has the mission to support governments, industry, NGOs and other organisations in their efforts to deal with major and global risks facing society and to foster public confidence in risk governance. … Lees verder

The Limits to Growth

Club of Rome | 1972 In March 1972, a report by a group of young scientists at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) commissioned by Aurelio Peccei, founder of The Club of Rome, shook the world. The report excels in … Lees verder

Brundtland Report

United Nations | April 1987 The first explicit common reference to sustainable development was in the 1987 Brundtland Report Our Common Future of the United Nations Commission on Environment and Development. In this report, sustainable development was defined as: “development that meets the … Lees verder

Millennium Development Goals

United Nations | 2000 One way to improve global governance of the public domain of society and nature is working on governance codes. Another one is to pursue goals on global public policy issues. Millennium Development Goals – the so … Lees verder

Fukushima report

The evaluation of the Fukushima Daichii nuclear disaster in 2011 related to an earthquake followed by a tsunami is a good example of zooming out from a disaster and learn the lessons. It is as report a true example report of … Lees verder

Pluriform Organiseren

Opgaven gestuurd organiseren door gemeenten Eric Frank, Jack Kruf en Huibert van Wijngaarden | mei 2016 Een terugblik op een masterclass, die nog steeds actueel is. Of beter: actueler is dan ooit tevoren. We schrijven 11 maart 2016, stadhuis Groningen. … Lees verder

Publiek Risico: Essays

Eric Frank en Jack Kruf | 2020 De beginselen van risicomanagement liggen besloten in elk ecosysteem en zijn voor wat de mens betreft zo’n 300.000 jaar oud. Elk mens heeft in zijn hersenen de vroege ontwikkelingsstadia nog opgeslagen. Om te … Lees verder

ISO 31000

The International Organization for Standardization | 2009 The International Organization for Standardization (ISO) in Genève started in 2005 the development of a guidance standard on risk management. An ISO working group was established to develop a Committee Draft called ISO CD31000. … Lees verder

0 reacties

Global Risks Report 2008

World Economic Forum “Over the last year, a series of risk issues – from the liquidity crisis in the financial markets to the emerging concerns over the long-term security of food supply – have focused global attention on the fragility … Lees verder

Gezag herwinnen

Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk. In het signalement Gezag herwinnen adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur daarom te investeren in de bekwaamheid, … Lees verder

De Nederlandse Corporate Governance Code (2016)

Monitoring Commissie Corporate Governance Code, 2016 Preambule De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en … Lees verder

BZK Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2007 Weerstandsvermogen te complex voor gemeenteraadsleden en dus vooral voor het college? Neen, de gemeenteraad bepaalt het risicoprofiel van een gemeente en dus de hoogte van de buffer! Van gemeenten wordt beheersmatig veel … Lees verder

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2009 Mevrouw dr. G. ter Horst: “Beginselen van de democratische rechtsstaat vormen in Nederland het kader van ons functioneren. Burgers en overheid moeten er samen invulling aan geven. De overheid kan dit niet … Lees verder

COSO Enterprise Risk Management

Integrating with Strategy and Performance, June 2017 This project was commissioned by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which is dedicated to providing thought leadership through the development of comprehensive frameworks and guidance on internal control, … Lees verder

Risk Management at the Edge of Three Worlds

Corporate City management in the perspective of ‘risk’ Jack Kruf | mei 2007 In this article I want to focus on the specific characteristics of the role and position of local authority CEO, the city manager, in relation to the … Lees verder

Availability of art work

Civitas Naturalis Foundation takes care for the CINETONE® frameworks registration, trademarking, development, marketing and application. To support this by focused investments some of the results of the dialogues and expressions – related to diagnosing the complex issues and themes – … Lees verder

Start CINETONE®

Stichting Civitas Naturalis start vanaf vandaag, 25 oktober 2022, met het publiceren van resultaten met het door haar ontwikkelde raamwerk CINETONE®. Het gekozen uitgangspunt daarbij is dat het kan bijdragen aan gedegen besluitvorming vanuit het principe van rentmeesterschap van het … Lees verder

Global Risks Report 2007

World Economic Forum “At the core of this year’s overview of risks to the global community over the next decade is a fundamental disconnect between risk and mitigation. Expert opinion suggests that levels of risk are rising in almost all … Lees verder

Stern Review on the Economics of Climate Change

Report from the HM Treasury (UK, 2006) The scientific evidence is now overwhelming: climate change presents very serious global risks, and it demands an urgent global response. This independent Review was commissioned by the Chancellor of the Exchequer, reporting to … Lees verder

‘Lange geschiedenis van corporate governance geeft UK een koppositie’

Jos Moerkamp | B&G Magazine, oktober 2006 Interview met Dr. Lynn Drennan, directeur van ALARM, over risicomanagement. Hét Europese voorbeeld van goed ontwikkeld risico- management in de publieke sector is Groot-Brittannië. In het land waar je je tegen nagenoeg alles kunt … Lees verder

Global Risks Report 2006

World Economic Forum Towards a more sophisticated understanding of global risks; this document summarizes the output of a collaboration between the World Economic Forum, MMC (Marsh & McLennan Companies, Inc.), Merrill Lynch and Swiss Re, in association with the Risk … Lees verder

Global Risks to the Business Environment

World Economic Forum | 2005 Global Risks to the Business Environment: “This paper, the output of two workshops organized by the World Economic Forum in collaboration with Merrill Lynch, reviews major, global risks facing business leaders today, and examines how … Lees verder

Global Risks Report 2013

World Economic Forum The report analyses 50 global risks in terms of impact, likelihood and interconnections, based on a survey of over 1000 experts from industry, government and academia. This year’s findings show that the world is more at risk … Lees verder

In memoriam Roelof A.A. Oldeman

Op 3 September jl. is te Wageningen Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman van ons heengegaan. Hij was als ere-voorzitter verbonden aan Stichting Civitas Naturalis. Hij zal zeer worden gemist, niet alleen vanwege zijn heldere en directe kijk op zaken, … Lees verder

Civitas Naturalis (10)

Vergadering 10. Breda, 21 September 2022 • In verband met het overlijden van de ere-voorzitter van de stichting Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman wordt een korte herdenking gehouden. De voorzitter onderstreept dit grote verlies, spreekt zijn dank jegens hem … Lees verder

Risicoperceptie van gemeentesecretarissen

Bert van de Velden (gemeentesecretaris Zandvoort), Leo ’t Hart (gemeentesecretaris Castricum) en Franc Weerwind (gemeentesecretaris Wormerland) | VGS en Marsh, 2004 Anticiperend op het per 1 januari 2004 in te voeren Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is … Lees verder

Civitas Naturalis (9)

Vergadering 9. Breda, 21 Juni 2022 • Publicatie Understanding Public Governance wordt voorzien uit het voorjaar van 2023. Mede de patroon-herkenning van de semantische differentialen vraagt om tijd en deskundigheid. • CINETONE®: de set eigenschappen en uitgangspunten waarmee natuurlijke ecosystemen worden … Lees verder

Bestuur: “Denk vanuit de burger”

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt op basis van een eerste analyse van het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, dat er een belangrijke opdracht ligt voor het nieuwe kabinet om bij de uitwerking van het akkoord het … Lees verder

The Global Risks Report 2022

The Global Risks Report series tracks global risks perceptions among risk experts and world leaders in business, government, and civil society. It examines risks across five categories: economic, environmental, geopolitical, societal, and technological. Every year the report also analyses key … Lees verder

Civitas Naturalis (8)

Vergadering 8. Breda, 21 Maart 2022 • De eerste resultaten van de survey Understanding Public Governance liggen op tafel. Verrassende scores. De tweede slag, die van desk research wordt het komende kwartaal uitgevoerd. Publicatie wordt voorzien uit het voorjaar van 2023. … Lees verder

Global Risks Report 2012

World Economic Forum Quote: “Economic imbalances and social inequality risk reversing the gains of globalization, warns the World Economic Forum in its report Global Risks 2012. These are the findings of a survey of 469 experts and industry leaders, indicating … Lees verder

test catalog

Global Risks Report 2010

Klaus Schwab | Founder and Executive Chairman World Economic Forum “Forty years ago, the inaugural Meeting of what would later become the World Economic Forum Annual Meeting was held in Davos. At this historic milestone in the life of the organization comes … Lees verder

Nørby Committee’s Report

Copenhagen Stock Exchange | 2001 Following the release of the Cadbury report in 1992, Denmark formulated their recommendations for good corporate governance. In 2001 The Nørby Committee’s Report on Corporate Governance in Denmark was published. The appointed committee came up with the following concept: … Lees verder

Factor

Factors make the conditions for the components of the ecosystem.They can be biotic (living) and abiotic (non-living). A biotic factor ‘is the influence on an ecosystem arising from the activities of organisms, including predator-prey relationships, competition and disease’ (Wilson, 2014). An … Lees verder

Role

Elaborating the roles of components within an ecosystem is relevant to understand the dynamics and diversity of it. In principal all roles can be taken by all components and can highly differ depending on time, place, value and factors. It can … Lees verder

Trait

The correlation between trait, interaction, role and environment leads to a wide variety of niches and roles, at least in natural ecosystems. The possibility of transposing this correlation from the natural world to that of the city ecosystem, i.e. the … Lees verder

Phase

In nature, ecosystems find themselves in a mosaic of phases of development. The natural forest for example is not something homogenious static, but can be defined as the sum of different phases which at the same time are present and … Lees verder

Process

There are the natural processes, flows and chains, making life possible for the components and communities of the ecosystem, forest or city alike. It is wise to diagnose and know them, because they give insight in the way the ecosystem … Lees verder

Interaction

Systems are structured by countless interactions between components, which are driven by the felt or experienced degree of profit of a relation with another component, expressed as beneficial (+), unfavourable (-) or neutral (0).  Seven types of interactions can be … Lees verder

Global Risks Report 2009

World Economic Forum Preface by Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman World Economic Forum “2009 will be a year of learning the lessons of the financial crisis; a year where its reach in terms of time and scope becomes more … Lees verder

Global Risks Report 2011

World Economic Forum “The financial crisis has drained the world’s capacity for dealing with shocks. The frequency and severity of risks to global stability have amplified, while the ability of global governance systems to deal with them has not. The … Lees verder

Regeren is Vooruitzien

Anno 2022 spreken wij in Nederland nu bijna 2 jaar over Corona. Als crisis wel te verstaan. Alle discussies en rapporten steken in op de  Corona-aanpak in de vorm van crisismanagement. Zowel de politiek, het bestuur, de media, de wetenschappelijke … Lees verder

De bril van systeemdenken

Het belang van systeemdenken bij het vinden van oplossingen van voorliggende vraagstukken is groot. Het blijft een uitdaging, omdat dit bovenal complex is en begrepen dient te worden door de onderdelen van het systeem. Het leren van natuurlijke ecosystemen is … Lees verder

Leren van of door rapporten

Mark van Twist, Hans Vermaak, Nancy Chin-A-Fat en Marije Huiting | NSOB Het essay publiceert ‘Leren van of door rapporten’. Het doet verslag van een concreet onderzoek in de gemeente Rotterdam dat de auteurs deden naar aanleiding van een motie in de … Lees verder

Civitas Naturalis (7)

Vergadering 7. Breda, 21 December 2021 • De survey Understanding Public Governance is gesloten 1 december 2021. Er is ruim voldoende respons om statistisch verantwoorde analyses te kunnen voeren. De uitwerking van de survey wordt voorzien in het eerste kwartaal van … Lees verder

Cadbury Report

Looking back over the last decades, this report comes forward as a milestone in governance. It is 1992. The Cadbury Report about “Financial Aspects of Corporate Governance” is published. It was a groundbreaking report – chaired by Sir Adrian Cadbury – … Lees verder

Vechten in de vorige oorlog

Bert Bakker | Accountant nr. 1, 2008* Ook in de publieke sector is risk management in opkomst. Maar de dilemma’s zijn enorm. Misschien zijn de issues wel te complex en te politiek, en zijn overheden te verblind door pretentie om ooit … Lees verder

The IIA’S Three Lines Model

The Institute of Internal Auditors, 2020 Organizations are human undertakings, operating in an increasingly uncertain, complex, interconnected, and volatile world. They often have multiple stakeholders with diverse, changeable, and sometimes competing interests. Stakeholders entrust organizational oversight to a governing body, … Lees verder

Onzekere veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | Oktober 2008 Gezien de kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving is een proactieve omgang met onzekerheden vereist. Voorzorg brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers en vraagt om … Lees verder

The lost generation of ancient trees

Zij, die in welke vorm dan ook verantwoordelijkheid dragen binnen het openbaar bestuur, doen er per definitie wijs aan naar buiten te kijken. Weten hoe de stad en haar samenleving functioneren is een groot goed. Kennis en inzicht immers leiden … Lees verder

A Place like No Other

Anthony R.E. Sinclair with René Beyers | Princeton University Press Discovering the Secrets of Serengeti With its rich biodiversity, astounding wildlife, and breathtaking animal migrations, Serengeti is like no other ecosystem on the planet. A Place like No Other is … Lees verder

Surroundings: A History of Environments and Environmentalisms

Etienne S. Benson Given the ubiquity of environmental rhetoric in the modern world, it’s easy to think that the meaning of the terms environment and environmentalism are and always have been self-evident.But in Surroundings, we learn that the environmental past … Lees verder

Civitas Naturalis (6)

Vergadering 6. Breda, 21 September 2021 • De survey Understanding Governance is gestart 1 juli 2021 en is nu lopend. Zij kent een goede respons. De sluiting van de enquête wordt voorzien 1 december 2021. • Het vierluik (1) denktank, (2) … Lees verder

Research is Ceremony

In onze zoektocht naar onderzoeksmethoden of wijzen van denken die verbindend kunnen zijn om vraagstukken integraal en holistisch te benaderen, lijkt de inheemse benadering handvatten te bevatten. Tenminste gaan inheemse onderzoekers uit van de diepere kennis van de complexiteit, de … Lees verder

Form and Flow

Kian Goh | MIT Press An examination of urban climate change response strategies and the resistance to them by grassroots activists and social movements. Cities around the world are formulating plans to respond to climate change and adapt to its … Lees verder

How indigenous knowledge can help the world

Nemonte Nenquimo has spent years fending off miners, loggers and oil companies intent on developing the Amazon rainforest. The leader of Ecuador’s indigenous Waorani people, she famously fronted a 2019 lawsuit that banned resource extraction on 500,000 acres of her … Lees verder

Het interface wetenschap – overheid

Jack Kruf Het interface tussen wetenschap en overheid is relevant, tegelijkertijd zeer uitdagend. Dit blijkt uit het rapport Kennismaken met decentrale overheden (2013), dat ik nog eens heb opgedist en nagelezen. Het rapport duidt enerzijds dat politici en bestuurders onvoldoende gebruik maken … Lees verder

Climate Change 2021: the Physical Science Basis

From IPCC press release “Scientists are observing changes in the Earth’s climate in every region and across the whole climate system, according to the latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report, AR6 Climate Change 2021: the Physical Science Basis, released today. … Lees verder

Forests Adrift

Charles D. Canham | Yale University Press Currents Shaping the Future of Northeastern Tree. A captivating analysis of the past, present, and future of northeastern forests and the forces that have shaped them. “Charlie Canham takes us on an inspiring walk through … Lees verder

Civitas Naturalis (5)

Vergadering 5. Breda, 21 Juni 2021 • De survey Understanding Governance wordt internationaal uitgezet. Gebruik wordt gemaakt van deskresearch en een vragenlijst, mede gebaseerd op FORTE Framework zoals ontwikkeld door PRIMO Europe. Tevens wordt gebruik gemaakt van het onderzoeksinstrument semantische differentiaal. … Lees verder

Verwerven, waarderen en wegen

Voorbereiden op een volgende crisis betekent vooral het besef dat die crisis er gáát komen. Dat is de conclusie die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur trekken met het essay ‘Verwerven, … Lees verder

L’ architecture de la forêt guyanaise

Profile of a patch of forest of about 30 X 40 m in the Saül region by Roelof Oldeman (1974), at an altitude of 285 m. Thick line: trees of the whole of the present; dotted and shaded: trees of … Lees verder

Pijn en pracht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Twintig deelnemers aan een leiderschapsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerden in 2020 verdiepende gesprekken met acht betrokkenen bij het laatste Ruimte voor de Rivier project Veessen-Wapenveld. “De ervaringen van Albert, Robbert, Annet, … Lees verder

Thorbecke voorbij: Lokale sturing op complexe opgaven

Delft, 20 januari 2022. De tweede Professor dr.ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing* door Mr. J. (Hans) Krul, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de Gemeente Delft. Hij belicht vanuit zijn functie en rol in het knooppunt van het gemeentelijk verkeer, hoe vanuit … Lees verder

Transdisciplinarity: Synthesis towards a modular approach

Ortwin Renn Abstract (quote):”The need to cope with future challenges posed by major transformations such as digitalization and sustainable development has led to several approaches to establish new concepts and methods of science and research. Scientific studies are supposed to … Lees verder

Zooming out, getting the picture

One of the crucial skills of public leaders and managers is to be able to get the bigger picture of society, and from there to connect things and to act accordingly. Mayors and city managers among others need to keep … Lees verder

12 Principes van Goede Besturing

Council of Europe | 2008 De Raad van Europa heeft 12 principes voor goede besturing vastgesteld. Zij dienen als uitgangspunten, randvoorwaarden en richtlijnen bij het effectief handelen in publieke zaken. Het is een nobele set en een aansporing voor elk … Lees verder

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021

Jack Kruf De Nederlandse regering wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben bereikt. Monitoring van de voortgang van deze transitie is gewenst. De Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 is een belangrijke mijlpaal in dit proces. Welke interventies heeft de overheid … Lees verder

Organisatienetwerken

Patrick Kenis en Bart Cambré De organisatievorm van de toekomst In onze veranderende wereld kunnen complexe problemen enkel aangepakt worden als organisaties samenwerken. Individuele organisaties zijn niet in staat om deze complexiteit het hoofd te bieden. Ze moeten hun expertise … Lees verder

Civitas Naturalis (4)

Vergadering 4. Breda, 21 Maart 2021 • De factor onderzoek is opgepakt. Ten behoeve van onderzoek is door de stichting het pakket MaxQDA aangeschaft. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitwerken is nu mogelijk met dit professionele en wetenschappelijk getest pakket. • … Lees verder

The Global Risks Report 2021

Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman Saadia Zahidi, Managing Director: “In 2006, the Global Risks Report sounded the alarm on pandemics and other health-related risks. That year, the report warned that a “lethal flu, its spread facilitated by global travel … Lees verder

Survey ‘Understanding Public Governance’

Today Stichting Civitas Naturalis launched an international survey among strategists, controllers, managers and advisers in the public sector. From earlier quantitative and qualitative analyse on the relevant elements of governance (Kruf et al. 2019), that for the creation and delivery … Lees verder

Civitas Naturalis (3)

Vergadering 3. Breda, 21 December 2020 • Het logo wordt vastgesteld. Een wapen met de kleuren Pantone 2347 C (grenzend aan het rood van de klaproos) en Pantone 355 C (grenzend aan bosgroen). Een wapen omdat de stichting staat voor … Lees verder

The new Danish guide on Risk Leadership

In January 2007, PRIMO Danmark launched their national guide on (public) risk management Risikoledelse – En Kommunal Opgave. The guide was endorsed by the Danish Minister of Interior, Lars Løkke Rasmussen, who wrote the preface to the guide. Rasmussen: “Every … Lees verder

Civitas Naturalis (2)

Vergadering 2. Breda, 21 September 2020 • De website is ingericht. De pagina op LinkedIn is gegenereerd. • De eerste crucial administratieve zaken zijn ingericht. Een online boekhoudingspakket wordt aangeschaft. • De eerste proeven van een logo worden bekeken. In … Lees verder

“De bosbouw vergt een holistische benadering”

De bosbouw borduurt teveel voort op de sectorale inrichting van het landgebruik. Dat zegt prof. dr. ir. Roelof Oldeman, hoogleraar Bosteelt & Bosoecologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Die reductionistische erfenis van de industriële revolutie dient volgens hem plaats te maken … Lees verder

Kwetsbaarheid en veerkracht

Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid “De COVID-19 pandemie heeft zeer grote maatschappelijke, politieke en economische gevolgen die we nog lang zullen voelen. De kans is groot dat deze crisis leidt tot veranderingen in hoe we de wereld begrijpen en welke … Lees verder

Duurzame ontwikkeling en circulaire economie

Koos van Houdt en Jack Kruf Ede, 12 oktober 2018. In de raadszaal van de gemeente Ede verzorgde Dr. Frank J. Dietz (econoom en verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL) de 1e Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing*: “Duurzame ontwikkeling … Lees verder

Silvology

Silvology (Latin, silva or sylva, “forests and woods”; and Ancient Greek: -λογία, -logia, “science of or study of“) is the biological science of studying forests and woods, incorporating the understanding of natural forest ecosystems, and the effects and development of silvicultural practices (Wikipedia). The term complements silviculture, which deals with the art … Lees verder

Civitas Naturalis (1)

Vergadering 1. Breda, 11 juli 2020 • De stichting is opgericht te Breda op 10 juli 2020. Bij de oprichting is gekozen voor aan bankaccount bij de Triodosbank, omdat deze het best aansluit bij de focus inzake duurzaamheid en holisme, … Lees verder

Global Risks Report 2020

The 15th edition of the World Economic Forum’s Global Risks Report 2020 is published as critical risks are manifesting. The global economy is facing an increased risk of stagnation, climate change is striking harder and more rapidly than expected, and … Lees verder

Global Risks Report 2019

World Economic Forum The  report is published against a backdrop of worrying geopolitical and geo-economic tensions. If unresolved, these tensions will hinder the world’s ability to deal with a growing range of collective challenges, from the mounting evidence of environmental degradation … Lees verder

The Global Risks Report 2018

World Economic Forum Each year the Global Risks Report works with experts and decision-makers across the world to identify and analyze the most pressing risks that we face. As the pace of change accelerates, and as risk interconnections deepen, this … Lees verder

Global Risks Report 2017

World Economic Forum Published as the 12th annual edition by the World Economic Forum, this year’s findings are testament to five key challenges that the world now faces. The first two are in the economic category, in line with the fact … Lees verder

Global Risks Report 2016

Het Global Risks Report 2016 is op 14 januari j.l. uitgebracht. Het is de 11de editie van dit rapport door het World Economic Forum. Het benadrukt de wijze waarop wereldwijde risico’s zich de komende tien jaar kunnen ontwikkelen en elkaar beïnvloeden. Het jaar 2016 … Lees verder

Global Risks Report 2015

World Economic Forum “London, United Kingdom, 15 January 2015 – The biggest threat to the stability of the world in the next 10 years comes from the risk of international conflict, according to the 10th edition of the Global Risks … Lees verder

Global Risks Report 2014

World Economic Forum “The Global Risks 2014 report highlights how global risks are not only interconnected but also have systemic impacts. To manage global risks effectively and build resilience to their impacts, better efforts are needed to understand, measure and … Lees verder