Belvédère Basics

Stichting Civitas Naturalis heeft Belvédère Basics ontwikkeld. Onderwijs waarin werelden van kennis en ervaring elkaar ontmoeten én in de praktijk tot werking worden gebracht. Goed zicht op en over zaken helpt om de juiste beslissingen te kunnen nemen in de besturing van compleet vraagstukken en voor het ontwikkelen van rentmeesterschap als basishouding.

Belvédère Basics richt zich op de besturing of governance van een vraagstuk of kwestie. Het is gericht op het feitelijke samenbrengen van bestuur, strategie, beleidskader, onderzoek, wetenschap en dagelijkse praktijk van uitvoering in het publieke domein waar burger, samenleving en natuur elkaar treffen. Het programma is gericht op inzicht en overzicht.

Het is onze overtuiging dat voor effectief vakmanschap en leiderschap inzake publieke (be)sturing, vier zaken met elkaar verbonden zijn:

  1. Kennis van en inzicht in structuur, samenstelling en processen van de stad, inclusief verkenning  van eigen rol en positie daarbinnen.
  2. Vermogen tot het stellen van een accurate diagnose en plaatsbepaling.
  3. Besluitvorming die leidt tot organisatiekracht en uitvoering en effectieve besturing.
  4. Zelfkennis en oefening.

Het lesprogramma is veel meer dan in de schoolbank zitten en luisteren. Het is eerder ontmoetingsplaats voor kennisdeling en gezamenlijk reflectie en verdieping. Om te leren dus, niet alleen over de stad, maar ook over jezelf.

Of je nu bestuurder, directeur, controller of afdelingshoofd bent, jouw vakmanschap is het belangrijkste wat jij te bieden hebt binnen het bestuur of de organisatie waarin je werkzaam bent, dit en werkend voor de burgers of klanten die je bedient. Naast de inhoud is ook besturing, de wijze waarop je werkt, verbindt, communiceert, samenwerkt of contracteert, net zo belangrijk. Zij horen samen en kunnen als het goed is tot enorme synergie leiden. Eén plus één is drie.

Resultaat

  • Weten wat er speelt in het publieke domein inzake het voorliggend vraagstuk of de kwestie.
  • Inzicht in recente publicaties.
  • Inzicht in krachtenvelden tussen spelers op het publieke canvas, hun rol, relaties en karaktereigenschappen.
  • Inzicht in de eigen (strategische) agenda.
  • Inzicht in eigen stijl, vaardigheden en kennis.

Organisatie, prijs

  • In company of digitaal.
  • Groep bestaat uit max. 8 personen, dit in verband met de benodigde ruimte voor dialoog en inbreng van eigen projecten en persoonlijke ervaringen.
  • Programma is te verdelen over twee blokken van 4 uur.
  • Planning in onderling overleg.
  • Per deelnemer € 495,00 ex btw. Reiskosten voor incompany locatie worden separaat verrekend.

Bibliografie

Oldeman, R.A.A. (1978) Architêcture and energy exchange of dicotyledonous trees in the forest. Tropical Trees as Living Systems chap. 23, p. 535-560.

Kruf, J.P. (2009) Aan de rand van Fort Auvergne. Breda.