Belvédère

Binnen het concept Civitas Naturalis is Belvédère ontwikkeld. Het betreft onderwijs waarin werelden van wetenschap, inhoudelijke expertise, besturing en management ervaring elkaar niet alleen ontmoeten. Uitgangspunt is de bevordering van rentmeesterschap, zijnde de zorg voor het publieke domein van dorp, stad, samenleving en natuur.

Goed zicht

Goed zicht (belvédère) op en over zaken helpt om de juiste diagnose te kunnen stellen en beslissingen te kunnen in eenvoudige én complexe vraagstukken. Wij kiezen als uitgangspunt in het onderwijs, dat het  dient bij te dragen aan het bevorderen van rentmeesterschap als basishouding. De focus is op vaardigheden, kennis en stijl.

Focus

Het onderwijs richt zich op de besturing of governance van een vraagstuk of kwestie. Het is gericht op het feitelijke samenbrengen van bestuur, strategie, beleidskader, onderzoek, wetenschap en dagelijkse praktijk van uitvoering in het publieke domein waar burger, samenleving en natuur elkaar treffen. Het programma is gericht op inzicht en overzicht.

Vier elementen

Het is onze overtuiging dat voor effectief vakmanschap en leiderschap inzake publieke (be)sturing, vier elementen met elkaar verbonden zijn:

 1. Kennis van en inzicht in structuur, samenstelling en processen van de stad, inclusief verkenning  van eigen rol en positie daarbinnen.
 2. Vermogen tot het stellen van een accurate diagnose en plaatsbepaling.
 3. Besluitvorming die organisatie- en bestuurskracht bundelt, die oog heeft voor de noodzakelijke randvoorwaarden en de scheppende kaders, nodig voor implementatie, uitvoering en levering. Het gaat over het scheppen van effectieve besturing.
 4. Inzicht in de kennis, vaardigheid en stijl, die nodig zijn voor professionaliteit van voorliggende vraagstukken. Zij worden globaal in verband gebracht met het zelfinzicht dat u heeft.

Programma

Het lesprogramma is niet in de schoolbank zitten en luisteren. Het is wel een ontmoetingsplaats voor deling, reflectie en verdieping. Om te leren dus, niet alleen over de stad, maar ook over jezelf.

Of je nu bestuurder, directeur, controller of afdelingshoofd bent, jouw vakmanschap is het belangrijkste wat jij te bieden hebt binnen het bestuur of de organisatie waarin je werkzaam bent, dit en werkend voor de burgers of klanten die je bedient. Naast de inhoud is ook besturing, de wijze waarop je werkt, verbindt, communiceert, samenwerkt of contracteert, net zo belangrijk. Zij horen samen en kunnen als het goed is tot enorme synergie leiden. Eén plus één is drie.

Resultaat

  • Weten wat er speelt in het publieke domein inzake het voorliggend vraagstuk of de kwestie.
  • Inzicht in recente publicaties.
  • Inzicht in krachtenvelden tussen spelers op het publieke canvas, hun rol, relaties en karaktereigenschappen.
  • Inzicht in de eigen (strategische) agenda.
  • Inzicht in eigen stijl, vaardigheden en kennis.

Organisatie

  • In company en online met het Open EdX platform.
  • Groep is compact, om kwaliteit en inbreng deelnemers te borgen.
  • Programma is te verdelen over drie blokken van 3 uur.
  • Planning en prijs worden in onderling overleg overeengekomen.

Naam contact op voor nadere informatie. Hieronder recente publicaties gerelateerd aan Belvédère, geordend aflopend naar datum.

Bronnen

Publiek Risico: Essays

Public Risk Canon

 


Public Risk Canon

Jack Kruf* | 2023 This web-book contains a selection of publications and initiatives where public values and risks meet. It is organised as a canon over the period 1962-2023 with perspectives, ideas and images related to public stewardship and public risk governance … Lees verder

Civitas Navigation Report 2023

From earlier quantitative and qualitative analyses by PRIMO Europe and UDITE in the last decade this new research in 2021/2022 has been carried out by Civitas Naturalis foundation*. The drive of this study was to come to a better understanding … Lees verder

The colours of navigation

Colours play an important role in navigation. Here are some, chosen for the ‘Pantone Color of the Year’ with philosophy and arguments. They tell us exactly were we are in time and place and hint at speed and direction These colours … Lees verder

Survey ‘Understanding Public Governance’

Today Stichting Civitas Naturalis launched an international survey among strategists, controllers, managers and advisers in the public sector. From earlier quantitative and qualitative analyse on the relevant elements of governance (Kruf et al. 2019), that for the creation and delivery … Lees verder