Besturen doe je samen

Dit boek is geschreven om te tonen dat er nog veel winst mogelijk is in het samenspel van raad, college en organisatie. De auteurs Irma Woestenberg, Ben Kokx en Michel Wolters beschikken over veel praktijkervaring. Het is uitgegeven door R&Z Boeken. Integrale en afgestemde sturing is belangrijk om successen te kunnen boeken voor burger en samenleving.

Het overnemen van elkaars taken. Gebrek aan onderling vertrouwen. Een raad die te weinig informatie krijgt om zijn controlerende rol uit te oefenen. En een college en organisatie die te weinig ruimte krijgen om hun voorbereidende rol bij besluiten in te vullen. Zomaar een aantal voorbeelden die illustreren dat goed bestuur alleen mogelijk is als raad, college en gemeentelijke organisatie goede afspraken hebben én samenwerken.

Samenspel in de bestuurlijke driehoek

Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat het samenspel tussen deze actoren goed verloopt? En wat is dan de rol van de vooruitgeschoven posten burgemeester, griffier en gemeentesecretaris? In het boek ‘Besturen doe je samen – Handreikingen voor goed samenspel in de gemeentelijke context’ schetsen de auteurs dilemma’s, do’s en don’ts én oplossingen op het gebied van het samenspel in deze bestuurlijke driehoek. Eén van de belangrijkste handreikingen luidt dat samenspel altijd de uitkomst is van overleg. Of zoals de drie auteurs het verwoorden:

‘Het samenspel tussen raad, college en organisatie kan niet met een schriftelijk voorstel worden geregeld.’

Maatschappelijke effectiviteit en uitvoeringskracht

Het boek is een initiatief van BMC. “Als hét advies- en expertisebureau voor de publieke sector weten wij dat de vraagstukken op de gemeentelijke tafels ingewikkeld zijn en dat er zijn veel actoren nodig zijn om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Tegelijkertijd zorgen politieke fragmentatie, de verharding van het politieke debat, de individualisering en het lage vertrouwen in de overheid ervoor dat goed samenspel geen vanzelfsprekendheid is. En dat terwijl dit de maatschappelijke effectiviteit en uitvoeringskracht van de gemeenten ten goede komt. Met ‘Besturen doe je samen’ hopen wij raad, college en gemeentelijke organisatie te helpen om het samenspel met vertrouwen aan te gaan.”