Bosontwikkelingen, natuurwaarde en transectanalyse

2020-08-01T22:30:21+00:00Article|

R. A. A. Oldeman, J. J. Westra en O. R. Tenge (1983) Bosontwikkelingen, natuurwaarde en transectanalyse. Nederlands Bosbouwtijdschrift: 55-6, p.242-257. Citaten van dit artikel van Oldeman et al. (1983), duidend op de aanpak van een nieuwe analysemethode in de Nederlandse [...]

“De bosbouw vergt een holistische benadering”

2020-07-19T17:17:29+00:00Article, Forest|

Roelof A.A. Oldeman Ekkelboom, J. (1994). "De bosbouw vergt een holistische benadering": [interview met] hoogleraar bosteelt en bosoecologie prof. dr. ir. Roelof Oldeman. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 66/1, 13-19. https://library.wur.nl/WebQuery/nbt/850422 De bosbouw borduurt teveel voort op de sectorale inrichting van het landgebruik. Dat [...]

Go to Top