Regio Transect

Regio Transect. © CINETONE™.

Stichting Civitas Naturalis maakt gebruik van technieken die onder meer ontwikkeld zijn in de bosecologie en silvologie. Dit om tot een integrale en holistische diagnose te komen van de betreffende krachtenvelden in het publieke domein.

Een voorbeeld is dit transect van een concrete regio in Nederland, bezien vanuit het specifieke perspectief van de positie inzake logistiek en infrastructuur binnen de economische ontwikkeling van de betreffende regio in Europees verband.

De invloeden en posities van overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs en hun instellingen op deze ontwikkeling zijn in een interactieve sessie van 1,5 uur met 4 opinieleiders bepaald. Het maakt in één oogopslag duidelijk waar de dominante spelers zitten.

Vanwege bescherming van de opdrachtgever worden geen nadere details verstrekt. Het handelt hier om de feitelijke werking van de zogenaamde quadruple helix. Beschouw deze afbeelding als een artistiek resultaat van dialoog en diagnose. Het diende voor de regio om nadere besluiten voor te bereiden.