Chablīs

Stichting Civitas Naturalis heeft Chablīs ontwikkeld. Het betreft een denktank die multidisciplinair is samengesteld met leden vanuit bedrijfsleven, non-profit, overheid en wetenschap. Een compacte groep van negen personen die in dialoog verbindingen legt en verdiepingen zoekt, dit rondom één specifiek vraagstuk, kwestie of uitdaging.

De idee is geïnspireerd op de open plek in het bos. Wij allen kennen die plek. Wij gebruiken dit concept chablis, de gebeurtenis waarbij het kronendak zich opent door de natuurlijke val van een boom en zonlicht de bosbodem bereikt.


“Le chablis est la chute d’un arbre, son impact sur la forêt, l’arbre tombé lui-même et la destruction en résultant.” 

– Roelof Oldeman in Hallé et al. (1978)

Het chablis is de val van een boom, de invloed daarvan op het bos, de omgevallen boom zelf en de daaruit voortvloeiende vernietiging.


De denktank Chablīs kent parallellen met een dergelijke gebeurtenis. Wij simuleren rondom een specifiek publiek vraagstuk het doorgaans ‘dichte kronendak’ van de gevestigde orde, en openen het, zodat nieuw licht kan toetreden tot het vraagstuk. Daarmee kunnen nieuwe perspectieven worden verkend en ontdekt. De samenstelling van de groep is cruciaal, als ware het een bosberaad, op die open plek in het bos.

Hieronder recente publicaties gerelateerd aan Chablis, geordend aflopend naar datum.


Quadruple Helix

Stichting Civitas Naturalis maakt gebruik van technieken die onder meer ontwikkeld zijn in de bosecologie en silvologie. Dit om tot een integrale en holistische diagnose te komen van de betreffende krachtenvelden in het publieke domein. Een voorbeeld is deze diagnose … Lees verder


Bibliografie

Hallé, F., Oldeman, R. and Tomlinson P. (1978). Tropical trees and forests: an architectural analysis. Heidelberg: Springer, p.441.