Chablis Convent

Dit is een denktank. Multidisciplinair, zowel horizontaal als verticaal. Meerdere experts en disciplines met elkaar in dialoog en dat vanuit diverse lagen van overheid, bedrijfsleven en non-profit. Een compacte groep van maximaal 8 personen met één vraagstuk op tafel.

De idee is geïnspireerd op het bijzondere karakter van de open plek in het bos. Wij allen kennen die plek. Daar waar het zonlicht de bodem en ons kan bereiken. Het is een plek van overzicht, inzicht en tijd voor reflectie.

Wij maken gebruik van het concept chablis, het moment dat het kronendak van een bos zich opent door een natuurlijke val van een boom en nieuw zonlicht de bosbodem kan bereiken. Het is de opening, de val, de gevallen boom zelf en de verandering die de val van de boom met zich meebrengt, ineen. Dit is een bijzonder moment in een bosecosysteem. Immers twee werelden – die van de bovenlaag en kronen én die van de onderlaag van bodem en bodembegroeiing – ontmoeten elkaar.

Het chablis doorbreekt de reguliere en vaste grenzen en lagen van het systeem. Oldeman (1978) definieerde Chablis als volgt: “Le chablis est la chute d’un arbre, son impact sur la forêt, l’arbre tombé lui-même et la destruction en résultant.” (Het chablis is de val van een boom, de invloed daarvan op het bos, de omgevallen boom zelf en de daaruit voortvloeiende vernietiging).

De samenkomst Chablis Convent kent parallellen met een dergelijke gebeurtenis. Wij proberen rondom een publiek vraagstuk het doorgaans dichte kronendak van de gevestigde orde als het ware te openen, zodat nieuw licht kan toetreden en daarmee nieuwe perspectieven kunnen ontstaan.

Het biedt de mogelijkheid als ware het een laboratorium van samenzijn met andere kenners, collega’s of teamleden, tot inzicht en diagnose te komen inzake waar wij ons bevinden. Een gedegen diagnose staat centraal, niets meer, maar ook niets minder.

Bibliografie

Monet, C. (1865). The Bodmer Oak, Fontainebleau Forest [Oil on canvas]. New York City: The Metropolitan Museum of Art.