CINETONE®

CINETONE® is het acroniem voor CIvitas Naturalis Ecosystemic TONE. Het is geregistreerd (nr. 1444007) door ir. Jack P. Kruf als handelsmerk bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom. Stichting Civitas Naturalis gemachtigd en maakt gebruikt van dit handelsmerk om haar doelen te mogen en kunnen bereiken.

CINETONE® gaat over het uitdrukken van de toon van de stad in de taal van het (bos) ecosysteem – uitgedrukt in populatie (aantallen), massa (gewicht) en structuur (geometrie), nauw verbonden met componenten van het systeem (soorten en families), hun relaties en interacties, rollen, drivers, processen en factoren. Voor de onderliggende diagnose wordt gebruik gemaakt van het raamwerk Ecosystem City®.

CINETONE® (zijnde het onderliggend concept van het gebruik van kleuren, patronen, proces en materialen) ligt aan de basis van de feitelijke uitdrukking van deze toon in fine art, product en presentatie. Het gaat daarbij om authentieke en genetische elementen van karakter, kwaliteit of stemming van de stad.

CINETONE® is niet-verstorend, respecteert bestaande verbanden tussen componenten, is een nauwkeurig en indicatief, real-time.