CINETONE®

CINETONE® –  CIvitas Naturalis Ecosystemic TONE – is een methodologie voor diagnose van levensgemeenschappen binnen het publieke domein. Het is gericht op de toon van de stad en legt deze met dialoog en co-creatie vast in beeld en presentatie. Het handelt om authentieke en genetische elementen, het is niet-verstorend, bestaande verbanden respecterend, nauwkeurig en real-time.

Methodologie

De methodologie komt voort uit methoden en technieken om de staat van natuurlijke bosecosystemen te duiden. Bossen behoren tot de meest complexe ecosystemen op aarde en bieden veel houvast voor een holistische, silvologische en integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de rol van organisaties daarbinnen.

Het is een methodologie met een taal waarbij de levensgemeenschap (regio stad of buurt)  als één systeem (holistische en integraal) wordt beschouwd met al haar organisaties (ingedeeld naar soorten families), relaties en interacties, rollen, drivers, processen en factoren, zowel biotisch als abiotisch. De grammatica van de taal is vastgelegd in de codex Ecosystem City®. Het schaakbord is het canvas. De aanpak kent altijd de  basisgrootheden populatie (aantallen), massa (gewicht) en structuur (geometrie en architectuur) en de combinaties hiervan. Integraliteit en transdisciplinariteit zijn belangrijke uitgangspunten:

“A segmented public administration has to a large extent created segmented reforms, underlining the implicit need for less segmentation and fragmentation in the governance of public issues.” – Walter Kickert (2007)

Onderzoek en Analyse

CINETONE® maakt het mogelijk op diverse manieren tot analyse te komen. Er is het instrument van het diepte-interview of een set hiervan, de kwantitatieve survey met statistische analyses, voor groepen of teams is er de mogelijkheid met een set kaarten, stenen of online gezamenlijk de diagnose uit te voeren.

Het vertrekpunt is telkens vraagstuk, thema of kwestie, dat aangepakt of opgelost dient te worden. De publieke waarde, die moet worden behouden, hersteld of gecreëerd dient te worden, staat centraal. De diagnose richt zich op de omstandigheden in het verleden en heden binnen en in de directe omgeving van (het ecosysteem) van de levensgemeenschap, die bepalend zijn voor de status quo.

Outline and determinanten

Central question is: “What is the state of the city related to a certain issue or value?”. The city is a metaphor for both a specific area or target group (the object) and the responsible actor(s) for governance (the subject)).

The purpose of carrying out this scan is to diagnose how the ecosystem of involved organisations actually is functioning. It is a look inside. The object and the subject of governance are linked within this approach, because both are part of the one ecosystem. This is unique.

The scan is carried out in a three steps along the main determinants of a natural ecosystem:

1. The issue and the value
What is the issue?
What caused the issue in terms of (own) leadership et cetera?
What in general is the state of the city, described in your own words?
What public value should be delivered to solve the issue?

2. The system
2a. Determinant: components
Which type of components are involved in the public value?
How many components are involved (numbers)?
What is the weight/power/influence of the involved components?
How are the components structured according weight and influence?

2b. Determinant: interactions
What are the main interactions between the most involved components.
Can you describe the main characteristics these interactions?

2c. Determinant: traits
What are the main traits of the involved components.

2d. Determinant: roles
What are the roles of involved components?
How do you rate the division of roles related to value delivery?

2e. Determinant: factors
What are the main biotic factors?
What are the main abiotic factors?

2f. Determinant: cycles
Where do water cycle and city meet, rate on quadrant where the city is involved
Where the nutrient cycle?
Where energy cycle?
Where democracy, money, policy?
Guidance from governance perspective?

2g. Determinant: processes
What are key processes?

3. The elements of governance, based on FORTE™ (Kruf et al, 2019).

Instrumenten
Voor dialoog en analyse wordt ondermeer gebruikt gemaakt van een basisset van LEGO®-stenen. Het biedt optimale ‘creaties’ die in groepen kunnen worden gedeeld en begrepen. Stichting Civitas Naturalis beschikt over een eigen zorgvuldig samengestelde collectie van stenen met kleuren en tekens, die bij de diagnose in verschillende fasen kunnen worden gebruikt.

Voor onderzoek en analyse beschikt Civitas Naturalis tevens over het programma MAXQDA Pro, voor zowel kwalitatief als mixed methods onderzoek. Van teksten tot beelden en audio/video files, websites, tweets, gerichte groepsdiscussie, resultaten van kwalitatieve of kwantitatieve surveys kunnen ermee worden geanalyseerd via Grounded Theory of met behulp van statistische analyses.

Miro biedt een whiteboard platform voor samenwerking. Het is er om teamleden, die op afstand zitten effectief met elkaar te laten samenwerken en gezamenlijk op één bord te werken. Miro werkt naadloos samen met andere business communicatieplatforms zoals applicaties zoals like Atlassian JIRA and Confluence, Sketch, Slack, Trello, Box, Teams, Zoom, and Google Drive. Het is beschikbaar voor elke browser op desktop of tablet, Android or iOS app.

Voor gebruik en weergave van kleuren wordt geput uit de gidsen van PANTONE®. De beelden worden gecreëerd met behulp van Affinity Publisher and Affinity Designer. Een noot: de waargenomen kleur op het beeldscherm kan verschillen van de geprinte kleuren. Cross referencing van de kleur wordt uitgevoerd met behulp van Pantone Capsure™.

Registratie

* CINETONE® is geregistreerd (nr. 1444007) door ir. Jack P. Kruf, voorzitter Stichting Civitas Naturalis, als handelsmerk bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom, waarbij het gebruik van de term is gekoppeld aan het resultaat van de analyse in grafische vorm of presentatie.

Ecosystem City® is hier geregistreerd bij het i-Depot (nr.118109) en als handelsmerk (nr. 1397978) met als omschrijving: “Considering the city as an ecosystem can create a holistic perspective on city life, its environment and its governance as a whole. Applying laws of the forest to the city can share new light on public governance diagnosis.”

 

Bibliografie

Kickert, Walter (ed.) (2007). The Study of Public Management in Europe and the US. London & New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Kruf Jack, Simon Grima, Murat Kizilkaya, Jonathan Spiteri, Wouter Slob and John O’Dea (2019). The PRIMO FORTE Framework for Good Governance in Public, Private and Civic Organisations: An Analysis on Small EU States. European Research Studies Journal, Volume XXII, Issue 4, 15-34, 2019 DOI: 10.35808/ersj/1494