Civitas Naturalis (1)


Vergadering 1.

Breda, 11 juli 2020

• De stichting is opgericht te Breda op 10 juli 2020. Bij de oprichting is gekozen voor aan bankaccount bij de Triodosbank, omdat deze het best aansluit bij de focus inzake duurzaamheid en holisme, zoals vastgelegd in de missie van de stichting.

• Besloten wordt op basis vanuit de eerste donaties aan de stichting van professor Roelof Oldeman en Jack Kruf  om te oprichtings- en registratiekosten te voldoen.

• Besloten wordt om per direct een website aan te schaffen, en de verslagen van de 1e en 2e Oldeman Lezing erop te plaatsen.Tevens een kort artikel om de term silvologie te verduidelijken, zodat de missie van de stichting wint aan helderheid.

¨• De domeinnaam civitasnaturalis.com is beschikbaar en wordt aangeschaft tezamen met het e-mailadres contact@civitasnaturalis.com.

• Besloten wordt dat de website Nederlands als basistaal heeft maar dat artikelen en berichten vanuit andere talen kunnen worden toegevoegd en dat per artikel wordt bezien of een Nederlandse vertaling daarbij wordt aangeboden. Omdat de stichting naar verwachting ook in een internationaal verband zal gaan werken wordt besloten om voor nu standaardvertalingen via Google Translate in de website aan te bieden.

• Tevens wordt besloten met betrekking tot social media vooralsnog op LinkedIn een pagina in te richten.

• De persoonlijke website van Jack Kruf zal in fasen worden ingebracht in de bibliotheek van de stichting.