Civitas Naturalis (10)


Vergadering 10.

Breda, 21 September 2022

• In verband met het overlijden van de ere-voorzitter van de stichting Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman wordt een korte herdenking gehouden. De voorzitter onderstreept dit grote verlies, spreekt zijn dank jegens hem en wenst de nabestaanden alle sterkte en kracht toe.

• De planning van de activiteiten van de stichting wordt op onderdelen aangepast.

• Publicatie Understanding Public Governance wordt voorzien in twee delen. Eind 2022 is de presentatie op hoofdlijnen en voorjaar van 2023 de presentatie van de semantische differentialen.

CINETONE®: de te hanteren methoden en technieken (met gereedschappen) worden niet besproken in deze vergadering maar geagendeerd voor de december-vergadering 2022.

• Het voorstel van één van de werkgroepen om de CINETONE® resultaten van sessies als fine art print beschikbaar te stellen is besproken. De suggestie werd gedaan door een groep om dit in het concept van werken voortaan als optie mee te nemen. Zijn de resultaten van sessies op te werken tot fine art print, dan is dit met de groep te bespreken. Uitgangspunt, het delen van kennis met het publieke domein, wordt als een groot goed. Het past bij de missie van de stichting. Een 15% donatie van de verkoopprijs werd door de groep voorgesteld om deze weer te investeren in verdere ontwikkeling. Dit voorstel is door het bestuur overgenomen. Het wordt nader uitgewerkt en gelanceerd begin januari 2023.

• De derde Oldeman Lezing wordt doorgeschoven naar voorjaar 2023, dit vanwege nadere plaatsbepaling vanwege zijn overlijden deze maand.

• De namen van de producten en diensten worden nader besproken. De denktank wordt aangeduid als Chablīs, het onderwijs als Bélvedère.

• De digitale bibliotheek van de stichting wordt het komende kwartaal in gereedheid gebracht. Zij wordt aangeduid als Atheneum. De persoonlijke digitale bibliotheek van oprichter Jack Kruf zal geleidelijk worden ingebracht. Gezien de omvang zal dit circa een jaar in beslag nemen.