Civitas Naturalis (11)


Vergadering 11.

Breda, 21 December 2022

• Publicatie Understanding Public Governance is statistisch uitgewerkt en wordt voorzien in januari 2023.

CINETONE®: de methoden en technieken (met gereedschappen) worden besproken in deze vergadering en afgerond. In 2023 zal het raamwerk worden getest.

• De derde Oldeman Lezing wordt verplaatst naar voorjaar 2024. Het besluit is genomen eerst de werken van Professor Oldeman verder te cureren en in overleg met Natuurmuseum Brabant te plaatsen in een te ontwikkelen portfolio. De rol van de stichting is daarbij onderdeel van discussie.

• De onderdelen van de portfolio denktank Chablīs en onderwijs Bélvedère worden afgebakend en geplaatst op de website. Ook de prijsstelling wordt afgerond.

• De digitale bibliotheek van de stichting, Atheneum, is in gereedheid gebracht. Het zal in 2023 worden gevuld met publicaties die ondersteunend zijn aan de missie van de stichting.