Civitas Naturalis (2)


Vergadering 2.

Breda, 21 September 2020

• De website is ingericht. De pagina op LinkedIn is gegenereerd.

• De eerste crucial administratieve zaken zijn ingericht. Een online boekhoudingspakket wordt aangeschaft.

• De eerste proeven van een logo worden bekeken. In december 2020 wordt een besluit genomen.

• Het belangrijkste product van de stichting vooralsnog is de Oldeman Lezing. Het besluit wordt genomen om de bestuderen hoe de portfolio van de stichting kan worden verbreed, ook om het concept van de lezing te versterken en wellicht door te ontwikkelen.

• Besloten wordt om een specifieke pagina voor de lezing in te richten waar helder wordt uitgelegd wat de lezing beoogt en wat de achterliggende ideeën hierbij zijn. De uitleg van de term silvologie is gewenst.

• Besloten wordt om te bezien welke investeringen nodig zijn om de doorontwikkeling te kunnen ondersteunen.