Civitas Naturalis (3)


Vergadering 3.

Breda, 21 December 2020

• Het logo wordt vastgesteld. Een wapen met de kleuren Pantone 2347 C (grenzend aan het rood van de klaproos) en Pantone 355 C (grenzend aan bosgroen). Een wapen omdat de stichting staat voor het behouden en bevorderen van de besturing van publieke waarden; de kleuren omdat het rood de stad en het rood de natuur vertegenwoordigen. De stichting richt zich met de Oldeman Lezing ook om de lessen van de natuur toe te passen op de stad.

• Besloten wordt in 2021 de stichting nader in te richten, het businessmodel van de stichting nader te ontwikkelen.

• Een derde Oldeman Lezing wordt voorzien in 2022. Als voorbereiding daarop wordt besloten om in 2021 te onderzoeken wat de vraagstukken in relatie tot hun besturing zijn, die het sterkst leven bij met name strategen en beleidsmakers in het publieke domein.

• Besloten wordt om te bekijken of investeringen nodig zijn die dit onderzoek en haar uitwerking faciliteren.

• Op basis van overleg met Professor Oldeman wordt besloten om te bestudering hoe instrumenten toe te voegen aan de portfolio van de stichting, die het mogelijk maken de diagnose van maatschappelijke vraagstukken aan te scherpen. Hierbij wordt gedacht aan horizontale en verticale dialoog in een multidisciplinaire setting, maar ook tools die hierbij kunnen worden gehanteerd. Dit in navolging van en geïnspireerd op zijn wetenschappelijke resultaten.