Civitas Naturalis (4)


Vergadering 4.

Breda, 21 Maart 2021

• De factor onderzoek is opgepakt. Ten behoeve van onderzoek is door de stichting het pakket MaxQDA aangeschaft. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitwerken is nu mogelijk met dit professionele en wetenschappelijk getest pakket.

• Om de derde Oldeman Lezing te ondersteunen wordt met behulp van desk research en een eigen survey in beeld gebracht wat speerpunten zijn voor strategie en beleid in het publieke domein. Het onderzoek wordt gehouden van juli 2021 tot en met juni 2022. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd.

• Besloten wordt de stichting voorlopig te richten op intensivering en versterking van diagnose van maatschappelijke vraagstukken. Wat dit dient is een uitbreiding van de portfolio van de stichting: (1) denktank, (2) onderwijs (3), een framework en (4) bibliotheek. Randvoorwaarde voor uitwerking ervan is de onderdelen op elkaar af te stemmen en te ontwikkelen in symbiose. In de volgende vergadering worden de voorstellen behandeld.

• Daarbij wordt meegegeven om in de huisstijl-ontwikkeling van de diverse producten en diensten rekening te houden met de gemaakte keuzes gemaakt bij het logo van de stichting. Eenduidigheid en herkenbaarheid zijn van groot belang.