Civitas Naturalis (5)


Vergadering 5.

Breda, 21 Juni 2021

• De survey Understanding Governance wordt internationaal uitgezet. Gebruik wordt gemaakt van deskresearch en een vragenlijst, mede gebaseerd op FORTE Framework zoals ontwikkeld door PRIMO Europe. Tevens wordt gebruik gemaakt van het onderzoeksinstrument semantische differentiaal.

• De voorstellen voor intensivering en versterking van diagnose van maatschappelijke vraagstukken, worden besproken. Zij worden geakkordeerd en voorbereid voor plaatsing op de website de komende maanden. In de najaarsvergadering op 21 september 2021 dienen zij up en running zijn.

(1) Denktank wordt genoemd Chablis Convent.

(2) Het onderwijspakket wordt genoemd Atelier Auvergne.

(3) Het framework wordt genoemd CINETONE. het besluit wordt genomen de naam te registeren als merknaam. Ook wordt besloten materiaal aan te schaffen die het gebruik van het framework mogelijk maken. Omdat met specifieke kleuren wordt gewerkt zal ten behoeven van consistentie een kleurenwaaier van Pantone worden aangeschaft. Ook wordt besloten een aparte website in te richten onder de domeinnaam https://cinetone.studio

(4) De bibliotheek wordt aangeduid als Scriptorium. Zij wordt ondergebracht bij de website onder https://cinetone.studio

• Het logo voor CINETONE wordt goedgekeurd. De gekozen basiskleuren van het logo van de stichting komen terug en zijn aangevuld met kleuren die belangrijke componenten binnen het framework representeren. Voor het logo inzake de andere producten wordt nader onderzoek gepleegd. Zij varen voorlopig onder de vlag van de stichting.