Civitas Naturalis (7)


Vergadering 7.

Breda, 21 December 2021

• De survey Understanding Public Governance is gesloten 1 december 2021. Er is ruim voldoende respons om statistisch verantwoorde analyses te kunnen voeren. De uitwerking van de survey wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2022, waarbij aanvullende desk research in het tweede kwartaal zal worden uitgevoerd. Publicatie is voorzien in het najaar van 2022, mogelijk voorjaar 2023. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de mogelijkheden voor factoranalyse en patroonherkenning.

• CINETONE® wordt besproken. De eerste stap is het beschrijven van de set eigenschappen waarmee natuurlijke ecosystemen worden geduid. Daarbij ligt de specifieke aanpak op tafel, waarmee Oldeman internationaal in de jaren zeventig en tachtig grote innovatieve vooruitgang in diagnose maakte. De vertaling van bos naar stad is het vertrekpunt. Een algemene beschrijving van uitgangspunten en een set van eigenschappen liggen op de voorjaars-vergadering op tafel.

• De prijsstelling van Atelier Auvergne wordt vastgesteld is operationeel vanaf 1 september 2022. Het komend half jaar wordt gewerkt aan het programma met inhoud en leerdoelen. De keuze voor docenten wordt voorbereid.

• De nadere duiding van onderzoek als product of dienst wordt verlegd naar de juni-vergadering. De gedachten hierbij zijn de mogelijke koppeling met de bestaande portfolio en van het type rapportage wat met de survey verwacht kan worden. Een terugkerend karakter van de survey komt op tafel. Mogelijke partnerschappen eveneens.

• De geregistreerde account wordt geselecteerd om de stichting bij administratie en verantwoording te ondersteunen.

• Besloten wordt om de derde Oldeman Lezing te houden in het najaar van 2022. Dit gaat in nauw in overleg met Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Hij heeft te kennen gegeven aanwezig te willen zijn, alsmede een korte inleiding te willen leveren. Voorts zal in overleg worden getreden met het nieuwe bestuur van PRIMO Europe om een partnerschap te bespreken.