Civitas Naturalis (8)


Vergadering 8.

Breda, 21 Maart 2022

• De eerste resultaten van de survey Understanding Public Governance liggen op tafel. Verrassende scores. De tweede slag, die van desk research wordt het komende kwartaal uitgevoerd. Publicatie wordt voorzien uit het voorjaar van 2023. Mede de patroon-herkenning van de semantische differentialen vraagt om tijd en deskundigheid.

CINETONE® wordt besproken. De eerste stap, het beschrijven van de set eigenschappen waarmee natuurlijke ecosystemen worden geduid, is afgerond. Dit geldt ook voor beschrijving van uitgangspunten. Zij zullen worden gedeeld en besproken met Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman en worden in de juni-vergadering ter accordering geagendeerd. De tweede stap, die van te hanteren methoden en technieken wordt voorbereid voor de september-vergadering.

• De eerste piketpalen voor het programma met inhoud en leerdoelen voor Atelier Auvergne zijn geslagen. De keuze voor docenten wordt pas geagendeerd als het programma is uitgekristalliseerd. Het streven is om veel in eigen beheer te doen, zolang de wetenschappelijke koppeling van het programma volledig geborgd is.

• Bij de nadere duiding van onderzoek wordt het accent gelegd op de kracht van de feitelijke publicatie, wellicht met een terugkerend karakter. Een Latijnse naam past mogelijk goed in de portfolio. In de juni-vergadering wordt hier verder over gesproken.

• De conclusie van de accountant is dat gezien het feit dat nauwelijks uitgaven zijn gedaan en de bedragen laag zijn, er geen jaarrekening aan de Belastingdienst dient te worden overlegd. Het pakket e-boekhouden.nl wordt aangeschaft om de administratie definitief te ondersteunen. Zoveel als mogelijk is wordt in eigen beheer gedaan.

• De derde Oldeman Lezing wordt voorzien begin november 2022, mogelijk in samenwerking met Natuurmuseum Brabant te Tilburg.