Civitas Naturalis (9)


Vergadering 9.

Breda, 21 Juni 2022

• Publicatie Understanding Public Governance wordt voorzien uit het voorjaar van 2023. Mede de patroon-herkenning van de semantische differentialen vraagt om tijd en deskundigheid.

CINETONE®: de set eigenschappen en uitgangspunten waarmee natuurlijke ecosystemen worden geduid, is afgerond en geaccordeerd. De volgende stap, die van te hanteren methoden en technieken wordt verkennend uitgezet om in concept te bespreken op de september-vergadering 2022. Daarbij het verzoek om ook de gereedschappen te selecteren die ondersteunend kunnen zijn voor de deelnemers in de toepassing ervan.

• Het programma Atelier Auvergne is nader uitgewerkt. Verfijning wordt aangebracht. Partnerschap met andere instituties wordt verkend.

Chablis Convent wordt gepositioneerd als denktank ten behoeve van diagnose van het krachtenveld met betrekking tot vraagstuk, plan of project. Kleine groep, precies samengesteld, multidisciplinair.

• De separate naamgeving van onderzoek is nog niet uitgekristalliseerd. Veel hangt af van frequentie van onderzoek en rapportage. Bestudeerd wordt of de stichting kan gaan voor schenkingen voor onderzoek, wellicht ook betaald onderzoek kan uitvoeren. De aanpak evolueert. Nu geen noodzaak om knoop door te hakken. In december-vergadering wordt hier verder over gesproken.

• De derde Oldeman Lezing wordt voorzien 4 november 2022, dit in samenwerking met Natuurmuseum Brabant te Tilburg.