De transparante overheid

Dit boek van Jan de Ridder en uitgegeven door Uitgeverij vanGennip heeft als ondertitel: ‘Grip vergroten en verantwoording afleggen’. Het geeft van de praktijk een goed inzicht hoe de verwachtingen van de burger en de feitelijke radartjes van de overheid niet matchen. De Ridder gaat onomwonden en in heldere taal in op waar verbeteringen kunnen en zeker ook moeten plaatsvinden.

De publieke verantwoording door de overheid over de uitvoering van beleid schiet tekort. De kritische, wantrouwige burger die het gezag niet meer als vanzelfsprekend accepteert, verwacht van zijn gezagsdragers wel een foutloze uitvoering. Bestuurders en professionals die te maken hebben met taaie problemen vol onzekerheden, durven dat niet te laten zien en tegenslagen nauwelijks toe te geven.

In dit boek gaat Jan de Ridder, vertrekkend directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA), dieper in op deze patstelling die zich ook in het lokale bestuur manifesteert. Heeft de gemeenteraad voldoende grip op de gang van zaken? Welke structurele problemen spelen er in de gemeentelijke organisatie? Wat is de rol van de rekenkamer in het politieke en organisatorische krachtenveld? Op welke wijze kan de publieke verantwoording worden verbeterd?

Onder meer aan de hand van lastige dossiers zoals de jeugdzorg, deelnemingen in private bedrijven en de participatie van de burger in het gemeentelijke beleid, laat De Ridder zien wat er mis gaat en waarom gebrek aan verantwoording en het ontbreken van grip hand in hand gaan.

Het resultaat is een bij vlagen schokkend boek, maar ook een pleidooi voor een publieke verantwoording zonder terughoudendheid. Een transparante overheid verhult geen tegenslagen, maar laat zien dat ze ervan leert. Jan de Ridder (1955) studeerde politicologie aan Vrije Universiteit, specialiseerde zich in methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

In 2010 verliet hij de universiteit om directeur te worden van de Rekenkamer Metropool Amsterdam en sinds 2014 is hij ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamer-commissies. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het symposium Waardevol Bestuur en zijn afscheid als directeur van de RMA.