Civitas Naturalis

Civitas Naturalis Foundation is focused on promotion of an holistic and silvological approach of design, structuring, management and governance of public values and their organisations by knowledge development and dissemination in the broadest sense.The foundation tries to realise its goal through a yearly lecture, a codex, an education package and a library of publications and expressions.

Stichting Civitas Naturalis is gericht op bevordering van een holistische en silvologische benadering van ontwerp, inrichting, management en besturing van publieke waarden en hun organisaties door middel van de bevordering en deling van kennis in de meest brede zin. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door een jaarlijkse lezing, een codex, een onderwijspakket en een bibliotheek van publicaties en uitingen.

Address: Bavelselaan 327, 4834 TD Breda, Nederland. contact@civitasnaturalis.com

Civitas Naturalis was founded on the 10th of July 2020 in Breda, The Netherlands. The foundation has been registered under Dutch Law at the Chamber of Commerce with number 78557372. Civitas Naturalis is opgericht op 10 juli 2020 te Breda, Nederland. De stichting is geregistreerd onder Nederlandse wetgeving bij de Kamer van Koophandel met nummer 78557372.

Chairman of the board/Bestuursvoorzitter: ir. Jack P. Kruf, (1) Forest Ecology and (2) Social Psychology, Wageningen University (cum laude).

Honorary chairman/ere-voorzitter: Prof. dr. ir. Roelof A. A. Oldeman (emeritus), Silviculture & Forest Ecology.