In memoriam Roelof A.A. Oldeman

Op 3 September jl. is te Wageningen Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman van ons heengegaan. Hij was als ere-voorzitter verbonden aan Stichting Civitas Naturalis.

Hij zal zeer worden gemist, niet alleen vanwege zijn heldere en directe kijk op zaken, kennis van complexe systemen en hun werking, maar ook vanwege zijn creativiteit en humor, altijd dienend aan de verbreding en verdieping van perspectief en diagnose.

Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman (1937-2022)

Zijn kennis, inzicht en inspiratie om complexe vraagstukken te doordenken zijn voor de stichting van grote waarde geweest, sterker zijn de drijvende kracht geweest de stichting in 2020 op te richten.

Internationaal is Roelof Oldeman geroemd om zijn kennis van bosecosystemen en hun architectuur. Voor de stichting heeft hij uniek bijgedragen dit gedachtengoed te vertalen naar vraagstukken in onze maatschappij. Van bos naar stad. Deze wijsheid is de aanleiding geweest om ook de Oldeman lezing te ontwikkelen, gericht op deling van kennis en inzicht op dit gebied.

De stichting dankt hem voor alle wijze adviezen en ideeën en zal in zijn geest voortwerken.

Wij wensen de nabestaanden, in het bijzonder zijn echtgenote Wil Oldeman-Helder, alle kracht en sterkte toe.