Studium Generale

Inleiding
Stichting Civitas Naturalis weet hoe natuurlijke ecosystemen functioneren, zeker als het gaat om de meest complexe, zoals natuurlijk bossen. Zij weet ook hoe steden zijn georganiseerd en hoe zij worden bestuurd.

De stichting heeft met deze kennis in huis een brug geslagen. De stad wordt net als het bos als een ecosysteem beschouwd en benadert. In Ecosystem City® zijn de beginselen  van deze analogie vastgelegd.

Lesprogramma
Om de stad als ecosysteem, als geheel dus, te kunnen beschouwen is een holistische benadering noodzakelijk. Immers alle zaken binnen een levend ecosysteem zijn met elkaar verbonden. Inzicht in de samenhang der dingen is daarbij derhalve een randvoorwaarde. In ons lesprogramma Studium Generale is dit holistische (vanuit het bosecosysteem beschouwd het silvologische principe), het vertrekpunt.

Ons lesprogramma richt zich op hen die zich richten op het besturen c.q. managen van de stad, als pars pro toto van het publieke domein van burger, samenleving en natuur. Vanuit de doelen van de stichting dus op de natuurlijke stad, daar waar mens en natuur samenkomen. Het programma is gericht op inzicht en overzicht.

Het is onze overtuiging dat voor effectief vakmanschap en leiderschap inzake publieke sturing, vier zaken met elkaar verbonden zijn:
1. Kennis van en inzicht in structuur, samenstelling en processen van de stad, inclusief verkenning  van eigen rol en positie daarbinnen (blok 1, 2 en 3).
2. Vermogen tot het stellen van een accurate diagnose en plaatsbepaling (blok 4 en 5).
3. Besluitvorming die leidt tot organisatiekracht en uitvoering en effectieve besturing (blok 6 en 7).
4. Zelfkennis ven oefening (blok 8 en 9).

Ontmoetingsplaats
Het lesprogramma is veel meer dan in de schoolbank zitten en luisteren. Het is eerders ontmoetingsplaats voor kennisdeling en gezamenlijk reflectie en verdieping. Om te leren dus, niet alleen over de stad, maar ook over jezelf.

Of je nu bestuurder, directeur, controller of afdelingshoofd bent, jouw vakmanschap is het belangrijkste wat jij te bieden hebt binnen het bestuur of de organisatie waarin je werkzaam bent, dit en werkend voor de burgers of klanten die je bedient. Naast de inhoud is ook besturing, de wijze waarop je werkt, verbindt, communiceert, samenwerkt of contracteert, net zo belangrijk. Zij horen samen en kunnen als het goed is tot enorme synergie leiden. Eén plus één is drie.

Resultaat

  • Weten wat er speelt in het publieke domein.
  • Inzicht in recente publicaties met betrekking tot dominante publieke vraagstukken.
  • Inzicht in krachtenvelden tussen spelers op het publieke canvas, hun rol, relaties en karaktereigenschappen.
  • Inzicht in de eigen (strategische) agenda.
  • Inzicht in eigen stijl, vaardigheden en kennis.

Locatie, organisatie, prijs

  • In company of digitaal.
  • Groep bestaat uit max. 8 personen, dit in verband met de benodigde ruimte voor dialoog en inbreng van eigen projecten en persoonlijke ervaringen.
  • Programma bestaat uit 9 blokken, te verdelen over twee maal 3 van 2.5 uur  (exclusief intermezzo’s).
  • Planning in onderling overleg.
  • Per deelnemer € 495,00 ex btw. Reiskosten voor incompany locatie worden separaat verrekend.