Atelier Auvergne

Inleiding

Stichting Civitas Naturalis heeft Atelier Auvergne ontwikkeld. Binnen de stadsmuren van de virtuele stad Fort Auvergne. Het is een plaats en moment waar oriëntatie, onderwijs en ontmoeting samenkomen als er gesproken wordt over een vraagstuk of kwestie.

De idee is geïnspireerd op het bijzondere karakter van de open plek in het bos. Wij allen kennen die plek. Daar waar het zonlicht ons bereikt. Het is een plek van overzicht, inzicht en tijd voor reflectie.

De stichting maakt daarbij gebruik van het concept chablis, het moment dat het kronendak van een bos zich opent door een natuurlijke val van een boom en nieuw zonlicht de bosbodem kan bereiken. Het is de opening, de val, de gevallen boom zelf en de verandering die de val van de boom met zich meebrengt, ineen. Dit is een bijzonder moment in een bosecosysteem. Immers twee werelden – die van de bovenlaag en kronen én die van de onderlaag van bodem en bodembegroeiing – ontmoeten elkaar. Het chablis doorbreekt de reguliere en vaste grenzen en lagen van het systeem. Oldeman (1978) definieerde Chablis als volgt: “Le chablis est la chute d’un arbre, son impact sur la forêt, l’arbre tombé lui-même et la destruction en résultant.” De samenkomst kent parallellen met een dergelijke gebeurtenis. Wij proberen rondom een publiek vraagstuk het doorgaans dichte kronendak van de gevestigde orde als het ware te openen, zodat nieuw licht kan toetreden en daarmee nieuwe perspectieven kunnen ontstaan.

Oriëntatie

Het biedt de mogelijkheid als ware het een laboratorium van samenzijn met andere kenners, collega’s of teamleden, tot oriëntatie te komen inzake een vraagstuk of kwestie. Verschillende werelden en perspectieven kunnen elkaar ontmoeten. Wij geven daarbij voorkeur dit te doen in een multidisciplinaire samenstelling.

Atelier Auvergne richt zich op de besturing of governance van een vraagstuk of kwestie. Een voorbeeld is de samenspraak hoe circulaire economie kan worden gestimuleerd door nieuwe vormen van besturing, welke zijn dat en hoe kunnen zij worden ontwikkeld en gestimuleerd. Het is gericht op samenbrenging van bestuur, strategie, beleidskader, onderzoek, wetenschap en dagelijkse praktijk van uitvoering.

Onderwijs

Om de stad als ecosysteem, als geheel dus, te kunnen beschouwen is een holistische benadering noodzakelijk. Immers alle zaken binnen een levend ecosysteem zijn met elkaar verbonden. Inzicht in de samenhang der dingen is daarbij derhalve een randvoorwaarde.

Het onderwijs richt zich op hen die het publieke domein besturen c.q. managen, het domein waar burger, samenleving en natuur elkaar treffen. Het programma is gericht op inzicht en overzicht.

Het is onze overtuiging dat voor effectief vakmanschap en leiderschap inzake publieke sturing, vier zaken met elkaar verbonden zijn:
1. Kennis van en inzicht in structuur, samenstelling en processen van de stad, inclusief verkenning  van eigen rol en positie daarbinnen.
2. Vermogen tot het stellen van een accurate diagnose en plaatsbepaling.
3. Besluitvorming die leidt tot organisatiekracht en uitvoering en effectieve besturing.
4. Zelfkennis en oefening.

Ontmoeting

Het lesprogramma is veel meer dan in de schoolbank zitten en luisteren. Het is eerder ontmoetingsplaats voor kennisdeling en gezamenlijk reflectie en verdieping. Om te leren dus, niet alleen over de stad, maar ook over jezelf.

Of je nu bestuurder, directeur, controller of afdelingshoofd bent, jouw vakmanschap is het belangrijkste wat jij te bieden hebt binnen het bestuur of de organisatie waarin je werkzaam bent, dit en werkend voor de burgers of klanten die je bedient. Naast de inhoud is ook besturing, de wijze waarop je werkt, verbindt, communiceert, samenwerkt of contracteert, net zo belangrijk. Zij horen samen en kunnen als het goed is tot enorme synergie leiden. Eén plus één is drie.

Resultaat

  • Weten wat er speelt in het publieke domein inzake het voorliggend vraagstuk of de kwestie.
  • Inzicht in recente publicaties.
  • Inzicht in krachtenvelden tussen spelers op het publieke canvas, hun rol, relaties en karaktereigenschappen.
  • Inzicht in de eigen (strategische) agenda.
  • Inzicht in eigen stijl, vaardigheden en kennis.

Organisatie, prijs

  • In company of digitaal.
  • Groep bestaat uit max. 8 personen, dit in verband met de benodigde ruimte voor dialoog en inbreng van eigen projecten en persoonlijke ervaringen.
  • Programma is te verdelen over twee blokken van 4 uur.
  • Planning in onderling overleg.
  • Per deelnemer € 495,00 ex btw. Reiskosten voor incompany locatie worden separaat verrekend.

Locatie: Fort Auvergne

Fort Auvergne is een trotse stad in het hart van één van de grootste estuaria van Europa. Het heeft een rijke historie. De door stadswallen beschermde stad wordt omgeven door een gracht en heeft nog de klassiek middeleeuwse ophaalbruggen aan alle zijden. Het karakter van vestingstad is goed voelbaar én zichtbaar. Het is daarmee in de tijdgeest van 2022 ook een moderne stad. Oude gevoelens van bescherming herleven in tijden van oplopende geopolitieke en klimatologische spanningen. De stad heeft zich in de loop van de eeuwen telkens goed weten aan te passen aan de tijdgeest. Het is een stad met weerstand en aanpassingsvermogen. Hij wordt daarom in de volksmond geduid als de Natuurlijke Stad.

Het gebied buiten de stadswallen is uitgestrekt en ruig. Het is een drassig gebied in een mozaïek van bossen, struwelen, hogere gronden en moerassen. Bij hoog water komt de zee van ver landinwaarts en soms zelfs tot aan de randen van de stad. De witte hoge torens kunnen zilverkleurig glinsteren in het zonlicht.  Ze zijn dan van verre zichtbaar vanuit het omliggende uitgestrekte landschap.

De stad bergt binnen haar stadsmuren een hechte gemeenschap met burgers uit alle lagen en van diverse gezindten. Zij leven in harmonie met elkaar. Het bestuur van de stad is verbindend en staat volledig in dienst van hen. De bloeiende stad is goed bestuurd en bedient met haar nijverheid, handel en industrie de verder gelegen ommelanden. De stad is een frontrunner in efficient energiegebruik en heeft de hoogste graad van circulariteit van producten.

Oriëntatie
De stad zelve heeft een bijzonder plein in het centrum, gelegen langs de prachtige resten van een oerbos, dat als zodanig volledig met rust wordt gelaten. Het plein is een plaats van ontmoeting. Vanuit het plein loopt er in elke windrichting een laan, omgeven door eeuwenoude platanen, eiken, beuken en lindebomen.

Aan de zuidzijde van de stad ligt een specifiek gebouw waar bestuurlijke concepten zichtbaar zijn, inclusief een onderwijsdeel waar  verkend en geoefend kan worden, en tevens een spiegelpaleis waar de stad vanuit diverse invalshoeken kan worden verkend: de kantelende stad, de slimme stad, de digitale stad, de volgende stad, de veerkrachtige stad, de klimaatbestendige stad, de open stad, de volgende stad, de eenzame stad, onze stad, de ondernemende stad, de inclusieve stad, de stad met weerstand, de stad met ballen, de stad op ooghoogte. Het is zo’n 250 jaar geleden bezocht door een koning van Oranje. Daaraan dankt de stad nog steeds de bijnaam Oranje-Stad.

Aan de westzijde van de stad ligt een bijzondere wijken met een grote diversiteit aan stoepen. Een staaltje van architectuur. De stoepen zijn een belevenis op zich, omdat elke stoep op een eigen karakteristieke wijze de huizen verbindt met de straat. Stoepen vormen de verbinding tussen het privédomein en het publieke domein. Verbinding is één van de leidende principes van de stad.

Aan de noordzijde ligt een werkatelier waar aan bestuurlijke creaties kan worden gewerkt met behulp van elementen en materialen gerelateerd aan investerend vermogen, organisatiekracht en stimulerende kaders. Het is gelegen naast de stedelijke bibliotheek waarin veel wijsheden zijn opgeslagen. Er zijn compartimenten met onder meer voor met volkswijsheden, oude gezegdes, creatieprocessen en gezond verstand. De bibliotheek kijkt aan de ene kant uit op de stad, en aan de andere kant op het wijdse noordelijke landschap. Het verbindt binnen en buiten.

Aan de oostzijde van de stad ligt een centrum voor bezinning en geestelijke vorming, dat wordt gerund door een uitgebalanceerd palet aan geloofs en- denkstromen. Het trekt bezoekers uit de verre omtrek en is zelfs internationaal vermaard vanwege haar gezaghebbende leermeesters.

Bibliografie

Oldeman, R. (1978) Architêcture and energy exchange of dicotyledonous trees in the forest. Tropical Trees as Living Systems chap. 23, p. 535-560.