Chablis

Stichting Civitas Naturalis heeft Chablis ontwikkeld. Een treffen rondom een vraagstuk op een bijzonder moment op een bijzonder plek. Oriënterend en verkennend.

De idee van Chablis is ontstaan in de wetenschap van bosecologie. Een chablis is het moment dat het kronendak van een bos zich opent door de val van een boom en nieuw zonlicht de bosbodem kan bereiken. Het is de opening, de val, de gevallen boom zelf en de verandering die de val van de boom met zich meebrengt, ineen.

Het is een uniek moment in een bosecosysteem, waarin twee werelden – de bovenlaag van de kronen en de onderlaag van bodem en bodembegroeiing – elkaar ontmoeten. Het doorbreekt de reguliere en vaste grenzen en lagen van het systeem. In 1978 definieerde Oldeman Chablis als volgt: “Le chablis est la chute d’un arbre, son impact sur la forêt, l’arbre tombé lui-même et la destruction en résultant.”

De samenkomst die wij ontwikkeld hebben kent parallellen met die gebeurtenis. Wij proberen rondom een publiek vraagstuk het doorgaans dichte kronendak van de gevestigde orde te openen, zodat nieuw licht kan toetreden en daarmee nieuwe perspectieven kunnen ontstaan. Chablis is een moment van reflectie, waarin verschillende werelden elkaar ontmoeten. Het is multidisciplinair. Om de dialoog maximaal te kunnen voeren bestaat de groep uit maximaal 8 mensen.

Chablis richt zich daarbij met name op de besturing, de governance, van een vraagstuk. Een voorbeeld is de samenspraak hoe circulaire economie kan worden gestimuleerd door nieuwe vormen van besturing, welke zijn dat en hoe kunnen zij worden ontwikkeld en gestimuleerd.

Chablis is er met name op gericht om het hogere beleidskader, het bestuur, trends en ontwikkelingen, wetenschap en de dagelijkse praktijk van uitvoering met elkaar te verbinden.

Bibliografie

Oldeman, R. (1978) Architêcture and energy exchange of dicotyledonous trees in the forest. Tropical Trees as Living Systems chap. 23, p. 535-560.