Nu is het aan ons

‘Eva Rovers schrijft in haar boek Nu is het aan ons – Oproep tot echte democratieover een mogelijke oplossing om burgers mee te laten denken in de vorm van ‘burgerberaden’. Doel is samen tot oplossingen van relevante vraagstukken te komen. Zij belicht onderdelen van het maatschappelijk en vooral bestuurlijk ecosysteem.

Het decor van het boek is het feit dat democratieën wereldwijd meer en meer onder druk zijn komen te staan. Daarbij gevoegd is er de constatering dat het debat over oplossingen verder verhardt, mede door de polarisatie binnen de politiek. Grote kwesties lijken mede daardoor niet opgelost te kunnen worden. Van klimaat tot de huizenmarkt en van corona tot inflatie. Politiek en bestuur lijken tegenwoordig alleen nog maar te bestaan uit noodsituaties en hollen van crisis naar crisis. Politici raken verstrikt in een woud van eigen belangen, en worden zelfs verlamd door dilemma’s waarvoor zij zichzelf stellen. Bovendien burgers worden meer en meer wantrouwend jegens politieke leiders en bestuurders, dit door permanent falend overheidsbeleid.

De vraag die gesteld kan worden: is de oude partijpolitiek nog wel in staat om de problemen van nu op te lossen? Of moeten we onze democratie radicaal anders organiseren? In haar nieuwe boek legt Eva Rovers uit waarom en hoe burgers zelf het beste in staat zijn de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

Hoe kunnen we politici bevrijden uit hun zelfgijzeling? En hoe zorgen we dat zij zich wél kunnen laten leiden door het gemeenschappelijk belang in plaats van door partijpolitieke belangen, de waan van de dag en lobbygroepen? Eva Rovers laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe wij onszelf kunnen redden door de democratie opnieuw uit te vinden.

Bibliografie

Rovers, E. (2022) Nu is het aan ons – Oproep tot echte democratie. Nijmegen: De Correspondent Uitgevers.