Beeldmerk Oldeman Lezing (Pinus spp., Oldeman R.A.A. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, p 82/C.)

The lecture was founded by Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman and ir. Jack P. Kruf to underline the importance of integrated thinking and acting in public governance, create awareness about the city as an ecosystem, explain the importance of holistic diagnosis and planning as well as stress the essence of stewardship in its highest form of public governance. The lecture is formally named as:

Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lecture

Towards an integrated thinking and acting

in the public domain.

Emeritus Professor Oldeman developed in the late 1970’s a ground breaking approach – worldwide – of a new way of diagnosing forest ecosystems. With his research he contributed to the insights in the coherence, architecture and processes within the most complex ecosystems on earth.

Early 2016 Oldeman and Kruf coined the idea that the wisdom of the forest could also be applied to diagnosis of and decision making related to the city and its governance. The concept of the lecture was elaborated in two years and finalised on the 1st of March 2018.

De fragmentatie en segmentatie van kennis en belangen in de besturing van het publieke domein van burger, samenleving en natuur is groot. De gesegmenteerde wetenschappelijke bestudering van de publieke sturing van de samenleving daarbij lijkt ons steeds verder af te brengen van een integraal, gecoördineerd en samenhangend inzicht in het systeem ‘publiek domein’. Stad en regio kunnen in de ogen van de stichting worden beschouwd als ecosystemen en dienen in hun besturing dan ook als zodanig benaderd te worden. Dat is thans niet het geval. 

Zeker met de toename van het opkomende denken in concepten zoals hoge betrouwbaarheid, veiligheid, betrokkenheid, rentmeesterschap, waardecreatie, integraal sturen, design denken, resilience en holisme ziet Civitas Naturalis het als haar taak om een bijdrage te leveren aan de versterking van bestuur en management in de dagdagelijkse praktijk, dit met het oog op versterking van performance, effectiviteit, precisie, succes en doelbereiking en daarmee van de mitigatie van publieke risico’s.

Vanuit haar missie stelt de stichting voor het belang van een universele c.q. holistische benadering van publieke besturing meer gericht te willen bevorderen. Daartoe stelt zij een lezing in, die wordt verzorgd door een persoon die naar het oordeel van de stichting een bijdrage kan leveren aan de inzichten in de samenhang in het publieke domein, aan de analyse van haar systeem en aan een integrale, multi- of transdisciplinaire aanpak van vraagstukken. 

De lezing verbindt politiek, bestuurlijk, managerial, wetenschappelijk en educatief perspectief teneinde de holistische (be)sturing van relevante vraagstukken te stimuleren en te versterken. Het verbindt de besturing met de leefwereld van burger en samenleving.

Professor Dr.Ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus)

Civitas Naturalis vernoemt deze jaarlijkse lezing naar Professor Dr. Ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus). Hij is in de ogen van de stichting een leidend voorbeeld van het integraal kunnen en willen beschouwen van systemen.  Zijn werk is wereldwijd te duiden als baanbrekend, omdat het daadwerkelijk ingaat op de holistische diagnose én sturing van systemen, zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk inzicht.  Zijn werk en het door hem gestimuleerde en begeleide werk in een zeer breed palette van proefschriften is er te allen tijde op gericht geweest de fundamenten van de essenties van systemen en hun duurzaamheid te begrijpen en toe te passen.

De essentiële verbinding tussen het individu en het geheel van het systeem is daarbij uitgangspunt. Deze brug is relevant voor het begrip en kan naar het inzicht van de vereniging worden gehanteerd tussen burger en samenleving als geheel. Zijn werk is nog steeds inspirerend. Het heeft de grondslag gelegd voor de feitelijke inrichting van succesvolle en duurzame publieke managementsystemen. 

Professor Roelof A.A. Oldeman is een van de weinigen die tot nu toe in staat is gebleken te ‘surfen’ door de complexiteit van systemen, zonder het overzicht van de biodiversiteit, processen, lagen, cycli, biotische en abiotische factoren te verliezen, sterker nog te leren begrijpen. Hij is in staat geweest de individuele schoonheid van een organisme te beschouwen binnen en vanuit het geheel van het systeem. Een uitzonderlijke prestatie.

Zijn werk omvat de studie van bosecosystemen in de meest brede zin. Een groot deel van ons maakt daarvan nog steeds deel uit, ook al denken wij van niet. De inzichten van Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman zijn naar de overtuiging van Civitas Naturalis op veel punten toepasbaar op het systeem van het publieke domein van stad en samenleving. Het integrale denken dat zo karakteristiek is voor de besturing van bosecosystemen is een inspiratie om ook de publieke besturing van de stad, de samenleving en de ons omringende natuur, integraal te benaderen.

Het beeldmerk van de lezing is – met permissie van de auteur – ontleend aan Oldeman R.A.A. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, p 82/C. Het is een afbeelding van het groeipatroon van Pinus spp. (de boomsoorten geduid met ‘den’) en bevat de basisprincipes van groei binnen deze soort. Het beeldmerk vormt een inspiratie voor de verdere ontdekking van de kernelementen van publieke sturing en de toepassing daarvan in een effectieve benadering van publieke vraagstukken.


Curriculum vitae

Name: OLDEMAN, Roelof Arent Albert.
Born: Zeist (the Netherlands), September 15, 1937.
Nationality: Netherlands.
Married: to W. Helder, since 1963, no children.
Parents: G. Oldeman (chemist) and E.A. Witholt (musician).

Education

 • Utrecht Municipal Gymnasium (Classical School), orientation sciences (1949-1956).
 • Wageningen Agricultural University, orientation tropical silviculture (1956-1964).
 • Montpellier University (France), Doctorat d’État, highest honours (1972).

Degrees

 • Agricultural Ingenieur (Dutch equiv. M.Sc.For.); Docteur ès Sciences Naturelles (French equiv. D.Sc); full professorship Wageningen University, Silviculture & Forest Ecology (since 1977).

Positions held

 • Manager “Centre Néerlandais”, Adiopodoumé, Ivory Coast (1963/1964).
 • Chargé de Recherches, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer ORSTOM (Head Office Paris; 1965-1972); Chief and founder Forest Botany Section, Centre ORSTOM Cayenne (Fr. Guyana); research trop. tree and forest architecture; Dr. Thesis “L’architecture de la forêt Guyanaise” (publ. 1974). Book: Hallé, F., Oldeman R.A.A., 1970, Essai sur l’architecture et la dynamique de croissance des arbres tropicaux. Paris, Masson.
 • Maître de Recherches, ORSTOM (1972 1976); Centre ORSTOM Cayenne (1972-1974). Mission ORSTOM Quito, Ecuador (1974-1976), ecological aspects of land useregionalisation in interdisciplinary team; six months Harvard Forest, Bullard Fellowship (1974/1975), Book: Hallé, F., Oldeman, R.A.A. and Tomlinson, P.B., 1978, Tropical trees and forests: an architectural analysis. Springer, Heidelberg.
 • Maître de Recherches Principal à l’ORSTOM (title at leaving ORSTOM in 1976).
 • Maître de Conférences associé Ecologie forestière tropicale, Montpellier University, France (1976 1977).
 • Full professor of Silviculture (& Forest Ecology since 1976), Wageningen, Wageningen University (the Netherlands), (1977-2002). Research, education, management. Books (in Dutch omitted): Oldeman, R.A.A. (ed.), 1982, Tropical Hardwood Utilization: practice and prospects. Nijhoff/Junk, The Hague; R.A.A. Oldeman & al. (eds.), 1990, Forest Components. PUDOC, Wageningen; R.A.A. Oldeman, 1990, Forests: elements of silvology. Springer, Heidelberg; Rossignol, M. & L., Oldeman, R.A.A. & Benzine-Tizroutine, S., 1998. Struggle of Life, Heelsum, Treebooks 1, Treemail Publ.

Languages spoken

Dutch, French, Spanish, English, German (some Indonesian and Portuguese); written: Dutch, French, English; more or less faultless: Spanish, German; read: slowly with dictionary, Portuguese, Italian.

Activities

 • Member “Comité Technique de Botanique et Biologie Végétale” ORSTOM (1973-1982).
 • Founding member Comité Directeur ECOTROP CNRS (Paris), Laboratory Tropical Ecology (1979-1985).
 • Consultant Members Council, Dutch Association for the Conservation of Natural Monuments (1979-1984).
 • Chairman Forestry Departments’ Group, Wageningen Univ., coordination Depts of Forest Management, Forestry Techniques & Wood Science and Silviculture & Forest Ecology (1977-1989).
 • Supervisor bilateral Indonesian-Dutch proj. LHW 8 “Afforestation and Erosion in Java” (1978-1982).
 • Supervisor bilateral Surinam-Dutch project LH/UvS 01 “Human impact on tropical rainforest” (1977-1984).
 • Chairman Research Circle, Royal Netherlands Forestry Association (1979 1984).
 • Coordinator Res. Progr. “Conservation and use of forest components”, WAU, temperate forests (1984-1989).
 • Deputy-chairman IUFRO-subject group S.06.09 “Philosophy & Methology of Forest Research” (1981-1990).
 • Member consultant group “International Forestry Cooperation”, Dutch Min. Internat. Coop. (1983-1985).
 • Member ad-hoc group preparing European Forest Ecosystem Research Network (FERN/ESF), (1983-1986).
 • General consultant UEF (Union of European Foresters), (1984-1998).
 • Founding chairman “Stichting BOS” (Foundation Internat. For. Coop.), (1981-1990).
 • Initiator International Symposium “Let there be forest”, Wageningen, (1983).
 • Member organising committee Internat. Coll. “The Tree”, Montpellier Univ., France (9 to 13 Sept. 1985).
 • “Pilot” research group “Pattern and Architecture of European forests”, Forest Ecosystem Research Network (FERN) of ESF (1986-1991).
 • Member TERS Application Advisory Group, potential users Tropical Earth Resources Satellite (1981-1986).
 • Founding chairman Commission Internat.MSc. “Tropical Forestry”, Wageningen University (1986-1993).
 • Consultant Bosbureau Wageningen BV, enterprise for high-tech applications in forestry, 1981-1990.
 • Founding chairman Programme Commission International Stimulation Programme for Tropical Humid Forest Research “TROPENBOS” (sponsors: 4 Dutch Ministries), (1986-1988, when commission dissolved).
 • Member Central Scientific Council ORSTOM, Paris, ministerial appointment (1986-1989 / 1990-1995).
 • Convener ESF-FERN workshop “Unification of European forest pattern research”, Strasbourg (Apr. 1989).
 • Director post-academic course “Silviculture for target forest types”, Wageningen, (1988, 1989).
 • Founding chairman Foundation “Het Kronendak” (The Forest Canopy), (1989-present).
 • Rapporteur général “Atelier forêts tropicales”, MAB / IUFRO / FAO, Cayenne, (March 1990).
 • Member Scientific Committee International Symposium “The Tree II”, Montpellier, sept. 1990.
 • Position paper “The paradox of forest management”, Xth World Forestry Congress, Paris, (sept. 1991).
 • Member Steering Committee Global Forest Conference (Beyond UNCED – Bandung 1993), (1991 –1993).
 • Consultant Forest Directorate City of Zürich (Switzerland) on natural silviculture Sihl forest (1992).
 • Invited speaker Accademia Italiana di Scienzi Forestali, Florence, 1993 (publ. 1994).
 • Professeur invité, Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris), Laboratoire d’Écologie Générale (1994).
 • 4-day seminar on “Diagnosis and design of complex ecosystems”, University of Córdoba, Spain (1995).
 • Member Scientific Committee , International Symposium “The Tree III”, Montpellier (Sept. 1995).
 • Co-coordinator Ecological Silviculture Workshop, IFOAM World Congress (Copenhague, Aug. 1996).
 • Scientific director Dutch Hutan Lestari-team, Indonesian-Dutch project” (1996-1998).
 • Invited speaker, Club de Bruxelles, Meeting European Policies on Sustainable Forestry (May 1997).
 • Invited speaker on ecological forest management, Pro Silva congress, Apeldoorn, (May 1997).
 • Profesor convidado (“invited professor”), Piracicaba (Universidade de São Paulo, Brasil; 1998-present).
 • Director post-academic course “Biological Agriculture: new developments”, Wageningen (1999, 2000).
 • Invited professor, field course Silviculture close to Nature, Polytechnical University Madrid (1999, 2000).
 • Member Scientific Committee International Symposium “The Tree 2000”, Montréal (aug. 2000).
 • Secretary Curatorium Special “Miss Dr. Jakoba Ruinen”-Chair, University of Amsterdam (2000 – present).

Publications

 • About 100 articles and chapters in scientific journals and books (Fr., Engl., Sp., Germ., Dutch).
 • Authored and co-authored 5 books, edited and co-edited 3 books, (Fr., Engl., Dutch).
 • Around 100 interviews or texts for education, professional journals, newspapers, radio, TV or extension.

Honours

 • Bronze commemorative medal “Cent cinquantenaire du code forestier”, (1982).
 • Silver University medal of Helsinki University (Finland), (1982).
 • Silver commemorative medal “375 years University Groningen 1614-1989” (1988).
 • Guild commemorative medal Dutch Ministry of Housing, Land Management and Environment (1989).
 • Member of Merit, board BOS Foundation (1990).
 • Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole (République Française), (1991).

Countries of professional visits or residence

Antilles, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China (People’s Republic), Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Denmark, Ecuador, Finland, France, French Guyana, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Indonesia, Italy, Japan, Kenya, Malaysia, México, Panamá, Poland, Puerto Rico, Slovenia, Spain, Suriname, Switzerland, Trinidad & Tobago, Tunisia,  Venezuela, United Kingdom, United States of America.

Roelof A.A. Oldeman, Professor of Silviculture & Forest Ecology, Emeritus.