Over ons

Stichting Civitas Naturalis is gericht op bevordering van een holistische en silvologische benadering van ontwerp, inrichting, management en besturing van publieke waarden en hun organisaties door middel van de bevordering en deling van kennis in de meest brede zin. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door een twee-jaarlijkse Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman lezing, het bijhouden van relevante publicaties die verbonden zijn met de besturing van de stad en de bevordering van hierop gericht verbindend onderwijs.

De stichting is opgericht te Breda, Nederland, op 10 juli 2020 en geregistreerd onder Nederlandse wetgeving bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78557372.

Adres: Bavelselaan 327, 4834 TD Breda, Nederland. contact@civitasnaturalis.com

Bestuursvoorzitter: ir. Jack P. Kruf, (1) Forest Ecology and (2) Social Psychology, Wageningen University (beide cum laude). Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ere-voorzitter: Prof. dr. ir. Roelof A. A. Oldeman (emeritus), Silviculture & Forest Ecology.