Press

Deze pagina bevat persberichten en bestuurlijke besluiten van stichting Civitas Naturalis. This page contains press releases and administrative decisions of Civitas Naturalis Foundation.

Start CINETONE®

Stichting Civitas Naturalis start vanaf vandaag, 25 oktober 2022, met het publiceren van resultaten met het door haar ontwikkelde raamwerk CINETONE®. Het gekozen uitgangspunt daarbij is dat het kan bijdragen aan gedegen besluitvorming vanuit het principe van rentmeesterschap van het … Lees verder

In memoriam Roelof A.A. Oldeman

Op 3 September jl. is te Wageningen Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman van ons heengegaan. Hij was als ere-voorzitter verbonden aan Stichting Civitas Naturalis. Hij zal zeer worden gemist, niet alleen vanwege zijn heldere en directe kijk op zaken, … Lees verder

Civitas Naturalis (10)

Vergadering 10. Breda, 21 September 2022 • In verband met het overlijden van de ere-voorzitter van de stichting Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman wordt een korte herdenking gehouden. De voorzitter onderstreept dit grote verlies, spreekt zijn dank jegens hem … Lees verder

Civitas Naturalis (9)

Vergadering 9. Breda, 21 Juni 2022 • Publicatie Understanding Public Governance wordt voorzien uit het voorjaar van 2023. Mede de patroon-herkenning van de semantische differentialen vraagt om tijd en deskundigheid. • CINETONE®: de set eigenschappen en uitgangspunten waarmee natuurlijke ecosystemen worden … Lees verder

Civitas Naturalis (8)

Vergadering 8. Breda, 21 Maart 2022 • De eerste resultaten van de survey Understanding Public Governance liggen op tafel. Verrassende scores. De tweede slag, die van desk research wordt het komende kwartaal uitgevoerd. Publicatie wordt voorzien uit het voorjaar van 2023. … Lees verder

Civitas Naturalis (7)

Vergadering 7. Breda, 21 December 2021 • De survey Understanding Public Governance is gesloten 1 december 2021. Er is ruim voldoende respons om statistisch verantwoorde analyses te kunnen voeren. De uitwerking van de survey wordt voorzien in het eerste kwartaal van … Lees verder

Civitas Naturalis (6)

Vergadering 6. Breda, 21 September 2021 • De survey Understanding Governance is gestart 1 juli 2021 en is nu lopend. Zij kent een goede respons. De sluiting van de enquête wordt voorzien 1 december 2021. • Het vierluik (1) denktank, (2) … Lees verder

Civitas Naturalis (5)

Vergadering 5. Breda, 21 Juni 2021 • De survey Understanding Governance wordt internationaal uitgezet. Gebruik wordt gemaakt van deskresearch en een vragenlijst, mede gebaseerd op FORTE Framework zoals ontwikkeld door PRIMO Europe. Tevens wordt gebruik gemaakt van het onderzoeksinstrument semantische differentiaal. … Lees verder

Civitas Naturalis (4)

Vergadering 4. Breda, 21 Maart 2021 • De factor onderzoek is opgepakt. Ten behoeve van onderzoek is door de stichting het pakket MaxQDA aangeschaft. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitwerken is nu mogelijk met dit professionele en wetenschappelijk getest pakket. • … Lees verder

Civitas Naturalis (3)

Vergadering 3. Breda, 21 December 2020 • Het logo wordt vastgesteld. Een wapen met de kleuren Pantone 2347 C (grenzend aan het rood van de klaproos) en Pantone 355 C (grenzend aan bosgroen). Een wapen omdat de stichting staat voor … Lees verder

Civitas Naturalis (2)

Vergadering 2. Breda, 21 September 2020 • De website is ingericht. De pagina op LinkedIn is gegenereerd. • De eerste crucial administratieve zaken zijn ingericht. Een online boekhoudingspakket wordt aangeschaft. • De eerste proeven van een logo worden bekeken. In … Lees verder

Civitas Naturalis (1)

Vergadering 1. Breda, 11 juli 2020 • De stichting is opgericht te Breda op 10 juli 2020. Bij de oprichting is gekozen voor aan bankaccount bij de Triodosbank, omdat deze het best aansluit bij de focus inzake duurzaamheid en holisme, … Lees verder