Quadruple Helix

Stichting Civitas Naturalis maakt gebruik van technieken die onder meer ontwikkeld zijn in de bosecologie en silvologie. Dit om tot een integrale en holistische diagnose te komen van de betreffende krachtenvelden in het publieke domein. Een voorbeeld is deze diagnose van een bestaande regionale samenwerking in Nederland, bezien vanuit het aspect van economische ontwikkelingskracht.

Beschouw deze afbeeldingen als het artistieke resultaat van een intensieve dialoog met opinieleiders en een collectieve diagnose van het krachtenveld binnen de regio. Het concept van de denktank Chablīs en van het raamwerk Cinetone® zijn hierbij ingezet. Vanwege bescherming van de opdrachtgever worden geen nadere details verstrekt.

Quadruple Helix

Was het niet James Watson die ontdekte dat ons DNA in een dubbele spiraal ‘door het leven’ gaat. Spiraal in het Grieks betekent έλιξ, helix. Een helix kan in de wereld van publieke sturing ook uit vier spiralen bestaan, op een veel hoger niveau dan dat van ons DNA. Het bestaat in de hoofden van politici, bestuurders, managers en strategen.

De quadruple helix is een metafoor geworden voor optimale samenwerking tussen families van organisaties, zijnde overheid, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven.

Een quadruple samenwerking kan tot meerwaarde leiden in de sociale en economische ontwikkeling van steden en regio’s, zo is de gedachte. De talloze verbindingen tussen die organisaties vormen de spiralen en zorgen voor bestuurlijke stevigheid en samenhang. Je hebt elkaar immers nodig – op  alle niveaus en vanuit diverse geledingen – om tot succes te komen.

De betrokken organisaties zijn ingekleurd: overheid (blauw), bedrijfsleven (geel), onderwijs (rood) en wetenschap (groen). Wit zijn de organisaties (in dit geval 7 van de 64), die zich niet hebben gemeld voor deze samenwerking, maar een eigen koers varen. Zij ontbreken in het transect (dwarsdoorsnede), maar zijn in het grid (bovenaanzicht) opgenomen.

Quadruple Helix (transect) © Civitas Naturalis

Transect

Elke organisatie is als een boom voorgesteld. Hoe hoger de boom en breder de kroon, des te meer macht, respectievelijk invloed zij uitoefenen op de economische ontwikkelingskracht van de regio. Het transect toont hoe de organisaties binnen de regio verschillen. Het is ook goed om te delen, dat dit transect een tijdsbeeld geeft. Inmiddels zijn wij tien jaar verder, zijn alle besturen en managers inmiddels gewisseld, alsook is de positie van de regio binnen het geheel van economische trends en ontwikkelingen veranderd. Het transect is een momentopname anno 2013.

Quadruple Helix (grid) © Civitas Naturalis

Grid

De organisaties en hun invloeden zijn ook weergegeven als vlakken op een schaakbord, de beschouwde canvas van gebied. Het zijn projecties van hun kronen (macht en invloed) van hun invloed, afgeleid van het bovenstaande transect. De hoogste bomen (macht) domineren in de projecties, terwijl de lagere bomen in dit grid niet zichtbaar zijn. Het aantal vlakken zegt iets over de invloed van betreffende organisaties. De namen van de organisaties zijn weggelaten.

Om de doelen van de Stichting Civitas Naturalis te ondersteunen wordt de grid-versie aangeboden als 40 x 40 cm Archival Pigment Print.

Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op.