Start CINETONE®

Stichting Civitas Naturalis start vanaf vandaag, 25 oktober 2022, met het publiceren van resultaten met het door haar ontwikkelde raamwerk CINETONE®. Het gekozen uitgangspunt daarbij is dat het kan bijdragen aan gedegen besluitvorming vanuit het principe van rentmeesterschap van het publieke domein.

Doel van het raamwerk is om een diagnose te kunnen maken van de staat van een maatschappelijke levensgemeenschap (lees: civitas). Het is daarbij gericht op het vinden van de toon, zijnde algemeen karakter, wezen, klankkleur of houding.

De aanpak van het raamwerk is gebaseerd op de diagnose van complexe bosecosystemen en maakt gebruik van onder meer dialoog, veldwaarnemingen, patroonherkenning, co-creatie én presentatie.

De eerste resultaten zijn gebaseerd op groepsgesprekken en interviews met personen die persoonlijk en functioneel nauw verbonden zijn met het publieke domein van stad en samenleving. De stichting dankt hen. Alle aspecten van privacy zijn en worden bij publicatie van de resultaten gerespecteerd.