Studie naar ‘Resilience’

Stichting Civitas Naturalis bevordert het denken én handelen vanuit integrale en holistische principes van publieke sturing. Kennis over en inzicht in het begrip ‘resilience’ – van organismen en levende systemen – is daarbij essentieel.

Het begrip wordt volgens de stichting gebruikt in de context ‘resilience van wat voor wat’, bijvoorbeeld ‘resilience van de samenleving voor klimaatverandering’ of ‘resilience van de individuele mens voor Covid-19’. Het verbindt organisme met de context van zijn omgeving. In die zin is het een wezenskenmerk van elk ecosysteem.

Resilience is het vermogen van een organisme om na stress te herstellen in de oorspronkelijke toestand.

De stichting presenteert enkele grafische impressies om het wezen van ‘resilience’ te duiden. 15% van de opbrengst van deze werken komt de stichting ten goede. Deze twee werken gaan over de stad als organisme, als ecosysteem.

A Resilient City. ©Jack Kruf, 2021
A Not Resilient City. ©Jack Kruf, 2021