Klimaatgeneraal: Bouwen aan weerbaarheid

Dit boek van Tom Middendorp, uitgegeven door Uitgeverij Podium, brengt de abiotische en biotische factoren van het ecosysteem samenleving bij elkaar. Hoe omgeving, mens, natuur en samenleving interacteren of zich tot elkaar kunnen verhouden is scherp in beeld gebracht.

In 2016 hield toenmalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp een toespraak in het Vredespaleis, waarin hij waarschuwde voor de gevolgen van klimaatverandering. Na afloop werden zijn woorden al snel opgepakt door de media. ‘Middendorp zegt dat klimaatverandering de wereldvrede bedreigt’, schreef de nos op haar website. De toon was gezet, ‘de klimaatgeneraal’ was geboren.

Dankzij zijn jarenlange ervaring weet Middendorp precies hoe het leger te werk gaat. Het viel hem op dat er heel weinig aandacht was voor het klimaat, en hoe schadelijk dat is voor ons voortbestaan.

Met zijn blik op de toekomst gericht laat Middendorp in ‘Klimaatgeneraal’ zien dat klimaatverandering en onze veiligheid sterk met elkaar zijn verbonden. Vaak ontstaan conflicten, of zelfs oorlogen, door schaarste. Ook kan die schaarste leiden tot migratiestromen en een voedingsbodem zijn voor extremisme. Zo is met name het toenemende tekort aan water een belangrijke aanjager van spanningen.

Maar gelukkig zijn er ook oplossingen: van het omvormen van instituties als de navo en krijgsmachten wereldwijd tot aan het opvangen van water uit woestijnlucht; en van samenwerking op het gebied van energieveiligheid tot aan kernenergie als tussenoplossing.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze tijd, maar wij moeten het verschil maken.

Form and Flow

Kian Goh | MIT Press

An examination of urban climate change response strategies and the resistance to them by grassroots activists and social movements.

Cities around the world are formulating plans to respond to climate change and adapt to its impact. Often, marginalized urban residents resist these plans, offering “counterplans” to protest unjust and exclusionary actions.

In this book, Kian Goh examines climate change response strategies in three cities—New York, Jakarta, and Rotterdam—and the mobilization of community groups to fight the perceived injustices and oversights of these plans. Looking through the lenses of urban design and socioecological spatial politics, Goh reveals how contested visions of the future city are produced and gain power.

Goh describes, on the one hand, a growing global network of urban environmental planning organizations intertwined with capitalist urban development, and, on the other, social movements that themselves often harness the power of networks. She explores such initiatives as Rebuild By Design in New York, the Giant Sea Wall plan in Jakarta, and Rotterdam Climate Proof, and discovers competing narratives, including community resiliency in Brooklyn and grassroots activism in the informal “kampungs” of Jakarta. Drawing on participatory fieldwork and her own background in architecture and urban design, Goh offers both theoretical explanations and practical planning and design strategies. She reframes the critical concerns of urban climate change responses, presenting a sociospatial typology of urban adaptation and considering the notion of a “just” resilience. Finally, she proposes a theoretical framework for designing equitable and just urban climate futures.