Tijd voor Transitie

25 Inzichten voor Business & Society

Wouter Scheepens, Woody van Olffen, Margot Schumacher, Eelco van Hout en Mirjam Minderman| 2022, Mediawerf Uitgevers

Onze maatschappij en economie zijn hard toe aan nieuwe oplossingen om niet alleen de wereld van morgen vorm te geven, maar zeker ook die van vandaag beter te maken. Daarvoor is het nodig dat we buiten de gebaande paden in management en organisaties leren werken en denken. Dit geldt zowel voor publieke als private organisaties, dus voor overheden en het bedrijfsleven.

De bijdragen in deze bundel gaan daarop in. De auteurs zijn verbonden aan TIAS, school for business and society. Vanuit hun verscheidenheid aan kennisgebieden worden nieuwe perspectieven geschetst en oplossingen gesuggereerd. Dit wordt gedaan aan de hand van een raamwerk voor ‘transformatieve impact’, dat is opgebouwd uit vier domeinen: verantwoord leiderschap, samenwerking, business modelling en duurzame innovatie.

De auteurs dagen de lezer uit door het stellen van reflectievragen. Want ‘Never stop asking!’ is een leitmotiv voor TIAS. Het (blijven) stellen van vragen leidt tot nieuwe inzichten, tot verdieping en begrip, tot mogelijkheden van koersbepaling in complexe tijden en uiteindelijk tot het weten hoe er positieve impact kan worden gemaakt.

Ook de praktijk komt aan bod. Niet in de laatste plaats in een viertal dubbelinterviews, met ondermeer de CEO van Heineken, een voormalig commandant van de Nederlandse strijdkrachten, sociaal ondernemers, en de voorzitter van VNO-NCW.

Deze bundel beoogt tot nieuwe inzichten, gesprekken en betere vragen te leiden. Bovenal is de wens dat de lezer wordt geïnspireerd en gefaciliteerd om zélf transformatieve impact te realiseren. Dit is een belangrijke stap naar aan een gezonde economie en maatschappij, waar welzijn en sociale rechtvaardigheid alsook het respecteren van ecologische grenzen vanzelfsprekend zijn.

Voor wie is deze bundel bedoeld?

De missie van TIAS is gestoeld op de overtuiging dat het dienen van de samenleving een opdracht is voor organisaties, inclusief het bedrijfsleven. Daarvoor is het essentieel dat leiders in organisaties niet alleen hun eigen context doorgronden, maar middels interactie juist ook andere domeinen en sectoren leren begrijpen. Daarbij worden de grenzen tussen het publieke en private domein overstegen. Die interactie tussen verschillende domeinen komt in deze bundel aan bod en dat maakt het boek geschikt voor een brede groep van lezers.

Website TIAS

Bibliografie

Scheepens, W.,  Olffen, W. van, Schumacher, M.,  Hout, E. van and Minderman, M. (2022) Tijd voor Transitie: 25 Inzichten voor Business & Society. Haarlem: Mediawerf Uitgevers