Stichting

Stichting Civitas Naturalis is gericht op ‘bevordering van een holistische en silvologische* benadering van ontwerp, inrichting, management en besturing van publieke waarden en hun organisaties door middel van de bevordering en deling van kennis in de meest brede zin.’ De stichting beschikt over een portfolio, waarin systeemdenken centraal staat.

Het atheneum is een bibliotheek van geselecteerde en gecureerde publicaties, die bijdraagt aan de missie van de stichting inzake kennisdeling. Gezaghebbendheid van auteurs en instituties is uitgangspunt. Ontsluiting vindt plaats via hyperlinks of directe beschikbaarheid via download. Zie ook onze LinkedIn pagina.


Recente publicaties

Component

Voor een diagnose van een (eco)systeem is het op de eerste plaats belangrijk om te weten door welke componenten, de organismen, het wordt gevormd. Hun voorkomen uitgedrukt in samenstelling, frequentie, gewicht en structuur zijn indicaties voor de aard van het … Lees verder

Risicomanagement bij grote evenementen

Eric Frank en Jack Kruf | 2016 De eindrapportage van Le Grand Départ de Tour de France 2015 door de gemeente Utrecht en de evaluatie ervan door de Universiteit van Utrecht alsmede het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente … Lees verder

Over de relevantie van Europese journalistiek

Journalist Koos van Houdt*, Europees correspondent en voormalig politiek redacteur van het Nederlands Dagblad, heeft op donderdag 2 juni 2016 uit handen van Jacques Santer, voormalig voorzitter van de Europese Commissie en huidig president van de Raad van Bestuur van … Lees verder

If Mayors Ruled the World

Benjamin R. Barber | 2013 Challenges of our time —climate change, terrorism, poverty, and trafficking of drugs, guns, and people — the nations of the world seem paralysed. The problems are too big, entrenched, and divisive for the nation state. … Lees verder

Over de ministeriële verantwoordelijkheid

Raad van State | 2020 Raad van Sta­te over mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid brengt een ongevraagd advies uit inzake ministeriële verantwoordelijkheid. Uitleggen wat de overheid doet en waarom ze doet wat ze doet: het is belangrijker dan ooit. Of het nu gaat om … Lees verder

Naar een civitas naturalis?

De civitas naturalis is een levensgemeenschap van burgers in balans met de natuur. Inhoud én besturing zijn in de natuurlijke stad uitgelijnd en werken volgens de principes van de natuur. Er is nu het Nederlandse actieplan voor groei van biologische … Lees verder

‘Commitment aan de top nodig voor risicomanagement’

Martijn Kregting* interview met Jan-Henk Janssen | 2011 Het geheim van Arnhem Recent werd de aanpak op het gebied van risicomanagement door de gemeente Arnhem in een onderzoek naar 100.000+ gemeenten bestempeld als best practice. De gemeente heeft de afgelopen … Lees verder

Resilience of what to what?

Jack Kruf | 2017 What is resilience? Well, there is no simple answer to this. Especially not regarding that of the ecosystem of a city. The concept, you might say, is in development in different sciences and recently entered the … Lees verder

Quadruple Helix

Stichting Civitas Naturalis maakt gebruik van technieken die onder meer ontwikkeld zijn in de bosecologie en silvologie. Dit om tot een integrale en holistische diagnose te komen van de betreffende krachtenvelden in het publieke domein. Een voorbeeld is deze diagnose … Lees verder

Simpler: The Future of Government

Governments everywhere are undergoing a quiet and profound revolution: they’re getting simpler, more cost-effective, and focused on improved outcomes not politics. For four years one of the leading lights of that revolution, Cass Sunstein, as President Obama’s “Regulatory Czar,” oversaw … Lees verder


Inspiratie door systeem ‘bos’, lessen voor systeem ‘stad’

De inspiratie voor de stichting is gelegen in de werking van het meest complexe natuurlijke ecosysteem op aarde, die van het bos. Zij kan ons veel kan leren over de besturing van het systeem van stad en samenleving, over hoe componenten, structuren en processen samen ook hier als een ecosysteem kunnen worden beschouwd en hoe rollen en relaties bepalend zijn voor balans, diversiteit en veerkracht. Een integrale benadering van het ecosysteem ‘stad’ (metafoor voor het geheel van het publieke domein) ligt voor de hand, sterker het is een voorwaarde om de werking ervan te begrijpen.

Portfolio

Atheneum (biblotheek)

Belvédère (onderwijs) 

Chablīs (denktank)

Cinetone (raamwerk)

Oldemanlezing (diagnose)

Belvédère

Het onderwijs en onderzoekprogramma is gericht op inzicht in het publieke domein en de bevordering van rentmeesterschap, zijnde de zorg voor dorp, stad, samenleving en natuur. Het brengt de werelden van wetenschap, expertise, vakmanschap, besturing, management en samenleving bij elkaar.

Chablīs

De denktank is multidisciplinair samengesteld met leden vanuit bedrijfsleven, non-profit, overheid en wetenschap. Een compacte groep van negen personen in dialoog rondom één specifiek vraagstuk, kwestie of uitdaging.

CINETONE®

Dit raamwerk is ontwikkeld voor diagnose van levensgemeenschappen en vraagstukken en is geïnspireerd door onder meer de geavanceerde diagnoses van natuurlijke ecosystemen.

Oldemanlezing / Oldeman lecture

De lezing heeft als doel bij te dragen aan inzicht in de architectuur en werking van het publieke domein van stad en samenleving. De lezing bevordert de transdisciplinariteit van diagnose. Zij is genoemd naar Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman, die een grote wetenschappelijke rol heeft gespeeld in de diagnose van bosecosystemen.

Stichting Civitas Naturalis is opgericht te Breda, Nederland, op 10 juli 2020 en geregistreerd onder Nederlandse wetgeving bij de Kamer van Koophandel met registratienummer 78557372 en formele disclaimer. De stichting is bereikbaar via contact@civitasnaturalis.com


*Silvologie is afgeleid van het Latijnse silva of sylva (bos )en het Oud-Griekse λογία, -logia (wetenschap of studie van). Het is de wetenschap van het bestuderen van bossen. Het omvat zowel de studie van natuurlijke bosecosystemen als van bosmanagement in de praktijk. Silvologie wordt gezien als één wetenschap voor het bos. De idee en de term zijn geïntroduceerd door Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Silvologie integreert diverse aan bossen en bomen gerelateerde wetenschappen waaronder de autoecologie van de boom en de ecologie van natuurlijke bossen.

Bibliografie

Oldeman, R. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.