Civitas Naturalis

Civitas Naturalis is gericht op ‘bevordering van een holistische en silvologische* benadering van ontwerp, inrichting, management en besturing van publieke waarden en hun organisaties door middel van de bevordering en deling van kennis in de meest brede zin.’ In haar portfolio staat systeemdenken centraal. Het atheneum bevat publicaties, die bijdragen aan haar missie (zie ook LinkedIn).

Nature’s Temples

A Natural History of Old-Growth Forests Revised and Expanded Joan Maloof | 2023 Standing in an old-growth forest, you can instinctively sense the ways it is different from forests shaped by humans. These ancient, undisturbed ecosystems are increasingly rare and … Lees verder

The Hidden Company That Trees Keep

Life from Treetops to Root Tips James B. Nardi | 2023 A spectacularly illustrated journey into the intimate communities that native trees share with animals, insects, fungi, and microbes. You can tell a lot about a tree from the company … Lees verder

Het tij tegen

Herman Tjeenk Willink | 2023 Meer dan een halve eeuw was Herman Tjeenk Willink direct betrokken bij ontwikkelingen in en rond de overheid: als publieke ambtsdrager, als maatschappelijk bestuurder, als kritische beschouwer. Hij werd niet moe erop te wijzen dat … Lees verder

The Earth Transformed

An Untold History Peter Frankopan | 2023 A most anticipated book of the year: A revolutionary new history that reveals how climate change has dramatically shaped the development and demise of civilisations. Global warming is one of the greatest dangers … Lees verder

Het onbehagen in de democratie

Denken in tijden van crisis Michael J. Sandel | 2023 Een van de belangrijkste filosofen van onze tijd over maatschappelijke ongelijkheid, giftige politiek en een wankele democratie. Het onbehagen in de democratie is een compleet herziene editie van het invloedrijke boek … Lees verder

The Disappearing City

Frank Lloyd Wright | 1932 “The principles set forth in The Disappearing City Frank Lloyd Wright’s advocacy of creating cities built to human scale, of planning the open spaces, making possible both community places and truly private places, of decentralizing the structure … Lees verder

Garden Cities of To-Morrow

Ebenezer Howard | 1965 Originally published in 1898 as To-Morrow: A Peaceful Path to Reform by Ebener Howard “the book”, writes F.J. Osborn “holds a unique place in town planning literature, is cited in all planning bibliographies, stands on the shelves of … Lees verder

The Just City Essays

26 Visions for Urban Equity, Inclusion and Opportunity Edited by Tony L. Griffin, Ariella Cohen and David Maddox | 2015 From the Nature of Cities: “Over the past decade, there have been conversations about the “livable city,” the “green city,” the “sustainable city” … Lees verder

The Fractured Metropolis

Improving The New City, Restoring The Old City, Reshaping The Region Jonathan Barnett | 1995 This book provides a thorough analysis of cities and the entire metropolitan region, considering how both are intrinsically linked and influence one other, targeted at … Lees verder

ISO 14004:2016 Environmental management systems

ISO 14004:2016 provides guidance for an organization on the establishment, implementation, maintenance and improvement of a robust, credible and reliable environmental management system. The guidance provided is intended for an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic … Lees verder

Overzicht publicaties


Inspiratie door ecosysteem ‘bos’, lessen voor ecosysteem ‘stad’

De inspiratie voor dit initiatief is gelegen in de werking van het meest complexe natuurlijke ecosysteem op aarde, die van het bos. Zij kan ons veel kan leren over de besturing van het systeem van stad en samenleving, over hoe componenten, structuren en processen samen ook hier als een ecosysteem kunnen worden beschouwd en hoe rollen en relaties bepalend zijn voor balans, diversiteit en veerkracht. Een integrale benadering van het ecosysteem ‘stad’ (metafoor voor het geheel van het publieke domein) ligt voor de hand, sterker het is een voorwaarde om de werking ervan te begrijpen.

Portfolio

Atheneum (biblotheek)

Belvédère (onderwijs) 

Chablīs (denktank)

Cinetone (raamwerk)

Oldemanlezing (diagnose)

Belvédère

Het onderwijs en onderzoekprogramma is gericht op inzicht in het publieke domein en de bevordering van rentmeesterschap, zijnde de zorg voor dorp, stad, samenleving en natuur. Het brengt de werelden van wetenschap, expertise, vakmanschap, besturing, management en samenleving bij elkaar.

Chablīs

De denktank is multidisciplinair samengesteld met leden vanuit bedrijfsleven, non-profit, overheid en wetenschap. Een compacte groep van negen personen in dialoog rondom één specifiek vraagstuk, kwestie of uitdaging.

CINETONE®

Dit raamwerk is ontwikkeld voor diagnose van levensgemeenschappen en vraagstukken en is geïnspireerd door onder meer de geavanceerde diagnoses van natuurlijke ecosystemen.

Oldemanlezing / Oldeman lecture

De lezing heeft als doel bij te dragen aan inzicht in de architectuur en werking van het publieke domein van stad en samenleving. Het concept van de lezing beoogt de het denken over grenzen van disciplines te bevorderen om een nauwkeurige diagnose van levende ecosystemen te ondersteunen. Het onderliggende concept is ontwikkeld in nauwe samenspraak tussen Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman en ir. Jack P. Kruf. De inbreng van Oldeman betreft zijn wetenschappelijk inzicht in de diagnose van bosecosystemen, terwijl Kruf als discipel van Oldeman ruime ervaring heeft op gedaan in het management van steden en regio’s.

Stichting Civitas Naturalis is opgericht door Oldeman en Kruf op 10 juli 2020.


*Silvologie is afgeleid van het Latijnse silva of sylva (bos )en het Oud-Griekse λογία, -logia (wetenschap of studie van). Het is de wetenschap van het bestuderen van bossen. Het omvat zowel de studie van natuurlijke bosecosystemen als van bosmanagement in de praktijk. Silvologie wordt gezien als één wetenschap voor het bos. De idee en de term zijn geïntroduceerd door Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Silvologie integreert diverse aan bossen en bomen gerelateerde wetenschappen waaronder de autoecologie van de boom en de ecologie van natuurlijke bossen.

Bibliografie

Oldeman, R. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.