Stichting

Stichting Civitas Naturalis is gericht op ‘bevordering van een holistische en silvologische* benadering van ontwerp, inrichting, management en besturing van publieke waarden en hun organisaties door middel van de bevordering en deling van kennis in de meest brede zin.’ De stichting beschikt over een portfolio, waarin systeemdenken centraal staat.

Het atheneum is een bibliotheek van geselecteerde en gecureerde publicaties, die bijdraagt aan de missie van de stichting inzake kennisdeling. Gezaghebbendheid van auteurs en instituties is uitgangspunt. Ontsluiting vindt plaats via hyperlinks of directe beschikbaarheid via download. Zie ook onze LinkedIn pagina.


Recente publicaties

2022 Global Risk Survey: Embracing risk in the face of disruption

PricewaterhouseCoopers | 2023 The world has changed in the past two years, as has the risk environment in which organizations operate. Today, change is fast and disruptive: caused disturbance in the labour market and the supply chain. The current volatile … Lees verder

De integrale staat: kritiek van de samenhang

Bestuurskundige Paul Frissen* laat overtuigend zien hoe het alomtegenwoordige verlangen naar samenhang onze rechtstaat bedreigt. Het verlangen naar samenhang is even begrijpelijk als gevaarlijk. In politiek en bestuur komt het streven naar samenhang al decennialang tot uiting in integraal beleid. Er … Lees verder

Pleidooi voor een ‘Besturingsparagraaf

Michel Klompmaker | 2018, Risk & Compliance Platform Europe Tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur, 17 januari 2018 op het provinciehuis in Utrecht, spreekt een groep experts over de kernpunten van governance en control, betrekking hebbend op gemeentelijke organisaties. Jack Kruf … Lees verder

Is het einde van risicomanagement nabij?

Marinus de Pooter | 2014 Tijd voor een collectieve herbezinning! Voor wie zijn oor te luisteren legt in uiteenlopende sectoren doemt spoedig het beeld op dat risicomanagement in de praktijk maar beperkt aanslaat. En dat ondanks alle gedane investeringen en … Lees verder

Component

Voor een diagnose van een (eco)systeem is het op de eerste plaats belangrijk om te weten door welke componenten, de organismen, het wordt gevormd. Hun voorkomen uitgedrukt in samenstelling, frequentie, gewicht en structuur zijn indicaties voor de aard van het … Lees verder

Risicomanagement bij grote evenementen

Eric Frank en Jack Kruf | 2016 De eindrapportage van Le Grand Départ de Tour de France 2015 door de gemeente Utrecht en de evaluatie ervan door de Universiteit van Utrecht alsmede het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente … Lees verder

Over de relevantie van Europese journalistiek

Journalist Koos van Houdt*, Europees correspondent en voormalig politiek redacteur van het Nederlands Dagblad, heeft op donderdag 2 juni 2016 uit handen van Jacques Santer, voormalig voorzitter van de Europese Commissie en huidig president van de Raad van Bestuur van … Lees verder

If Mayors Ruled the World

Benjamin R. Barber | 2013 Challenges of our time —climate change, terrorism, poverty, and trafficking of drugs, guns, and people — the nations of the world seem paralysed. The problems are too big, entrenched, and divisive for the nation state. … Lees verder

Over de ministeriële verantwoordelijkheid

Raad van State | 2020 Raad van Sta­te over mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid brengt een ongevraagd advies uit inzake ministeriële verantwoordelijkheid. Uitleggen wat de overheid doet en waarom ze doet wat ze doet: het is belangrijker dan ooit. Of het nu gaat om … Lees verder

Naar een civitas naturalis?

De civitas naturalis is een levensgemeenschap van burgers in balans met de natuur. Inhoud én besturing zijn in de natuurlijke stad uitgelijnd en werken volgens de principes van de natuur. Er is nu het Nederlandse actieplan voor groei van biologische … Lees verder


Inspiratie door systeem ‘bos’, lessen voor systeem ‘stad’

De inspiratie voor de stichting is gelegen in de werking van het meest complexe natuurlijke ecosysteem op aarde, die van het bos. Zij kan ons veel kan leren over de besturing van het systeem van stad en samenleving, over hoe componenten, structuren en processen samen ook hier als een ecosysteem kunnen worden beschouwd en hoe rollen en relaties bepalend zijn voor balans, diversiteit en veerkracht. Een integrale benadering van het ecosysteem ‘stad’ (metafoor voor het geheel van het publieke domein) ligt voor de hand, sterker het is een voorwaarde om de werking ervan te begrijpen.

Portfolio

Atheneum (biblotheek)

Belvédère (onderwijs) 

Chablīs (denktank)

Cinetone (raamwerk)

Oldemanlezing (diagnose)

Belvédère

Het onderwijs en onderzoekprogramma is gericht op inzicht in het publieke domein en de bevordering van rentmeesterschap, zijnde de zorg voor dorp, stad, samenleving en natuur. Het brengt de werelden van wetenschap, expertise, vakmanschap, besturing, management en samenleving bij elkaar.

Chablīs

De denktank is multidisciplinair samengesteld met leden vanuit bedrijfsleven, non-profit, overheid en wetenschap. Een compacte groep van negen personen in dialoog rondom één specifiek vraagstuk, kwestie of uitdaging.

CINETONE®

Dit raamwerk is ontwikkeld voor diagnose van levensgemeenschappen en vraagstukken en is geïnspireerd door onder meer de geavanceerde diagnoses van natuurlijke ecosystemen.

Oldemanlezing / Oldeman lecture

De lezing heeft als doel bij te dragen aan inzicht in de architectuur en werking van het publieke domein van stad en samenleving. De lezing bevordert de transdisciplinariteit van diagnose. Zij is genoemd naar Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman, die een grote wetenschappelijke rol heeft gespeeld in de diagnose van bosecosystemen.

Stichting Civitas Naturalis is opgericht te Breda, Nederland, op 10 juli 2020 en geregistreerd onder Nederlandse wetgeving bij de Kamer van Koophandel met registratienummer 78557372 en formele disclaimer. De stichting is bereikbaar via contact@civitasnaturalis.com


*Silvologie is afgeleid van het Latijnse silva of sylva (bos )en het Oud-Griekse λογία, -logia (wetenschap of studie van). Het is de wetenschap van het bestuderen van bossen. Het omvat zowel de studie van natuurlijke bosecosystemen als van bosmanagement in de praktijk. Silvologie wordt gezien als één wetenschap voor het bos. De idee en de term zijn geïntroduceerd door Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Silvologie integreert diverse aan bossen en bomen gerelateerde wetenschappen waaronder de autoecologie van de boom en de ecologie van natuurlijke bossen.

Bibliografie

Oldeman, R. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.